I Posiedzenie Zgromadzenia Federalnego I Kadencji
#1
Głos zabiera Prezydent BFRD Jurij Siergiejewicz Bołodin:

Szanowni Parlamentarzyści!

Spotykamy się na pierwszym, inauguracyjnym posiedzeniu Zgromadzenia Federalnego.
Chciałbym, abyśmy wszyscy tutaj zebrani pracowali przez cały czas w zgodzie i porozumieniu dla dobra i rozwju Brodrii.
Życzę sobie i Wam owocnej pracy, dobrych decyzji podjętych dla Brodrii i sukcesów dla wszystkich Brodryjczyków!

Uderzając trzykrotnie laską marszałkowską:

Otwieram pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Federalnego I Kadencji.

Przedstawiam porządek obrad posiedzenia uchwalony na drodze Rozporządzenia Prezydenta BFRD ws. zwołania pierwszego posiedzenia Zgromadzenia Federalnego I Kadencji z dnia 23 listopada 2016:
1) ślubowania parlamentarzystów,
2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Federalnego oraz Wiceprzewodniczących,
3) przedstawienie programu działania rządu przez nominowanego do misji sformowania rządu,
4) głosowanie nad wotum zaufania dla rządu,
5) inne punkty, uchwalone w czasie obrad.

Przechodzimy do punktu pierwszego porządku obrad.
Proszę każdego członka Zgromadzenia Federalnego o złożenie uroczystego ślubowania powtarzając niniejsze słowa:
"Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać praw Brodryjskiej Federacyjnej Republiki Demokratycznej.". Ślubowanie można zakończyć dowolną frazą religijną.

Jurij Bołodin jako członek Zgromadzenia wypowiada rotę przysięgi:
Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać praw Brodryjskiej Federacyjnej Republiki Demokratycznej.

(-) Ӣваң Фӗдоров
Вєлӣќӣҋ Ќңяҙь Мросќовсќӣҋ


#2
Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać praw Brodryjskiej Federacyjnej Republiki Demokratycznej
#3
Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać praw Brodryjskiej Federacyjnej Republiki Demokratycznej. Slava Brodrii. 
/-/ Książę Thomas von Lisendorff
Kniaź Lisendorff
Wiceadmirał MW SZ RB,
[Obrazek: 75_25_01_16_8_38_15.png]

 właściciel 87 folwarków 
Selekcjoner reprezentacji Republiki Bialeńskiej 
#4
Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać praw Brodryjskiej Federacyjnej Republiki Demokratycznej. Tak mi dopomóż Bóg!
(-) Iwan Iwanowicz I Pietrow
Car Brodrii
Prezes Policji Krajowej

[Obrazek: iwamini.png?w=960]
#5
Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać praw Brodryjskiej Federacyjnej Republiki Demokratycznej.
Mikołaj Patryk Dostojewski von Vincis vel Hyjek
- Car - Senior Brodrii, ojciec Tomasza Bagrata Dostojewskiego
- kniaź bialeński, pan na Patrykpolisie; trener Korony Patrykpolis
#6
Po złożeniu ślubowania przez każdego z deputowanych, zgromadzeni na sali obrad goście uczcili nowych parlamentarzystów wolnej Brodrii owacjami na stojąco.

Dziękuję wszystkim.

Przechodzimy do drugiego punktu obrad, jakim jest wybór Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Zgromadzenia Federalnego. Proszę deputowanych o zgłaszanie kandydatur na urząd Przewodniczącego Zgromadzenia.
Deputowany z największą ilością głosów obejmie urząd przewodniczącego, a dwóch ewentualnie kolejnych deputowanych z najwyższym wynikiem obejmą urząd wiceprzewodniczących.

Czas zgłaszania kandydatur wyznaczam na 24 h.

(-) Ӣваң Фӗдоров
Вєлӣќӣҋ Ќңяҙь Мросќовсќӣҋ


#7
Zgłaszam się, ale wice mi starczy. Wink
#8
Nie przedłużajmy, Iwan wraz z Andrzejem zdobyli najwięcej głosów. Proponuję Iwana jako przewodniczącego zaś Andrzeja jako Wice.
/-/ Książę Thomas von Lisendorff
Kniaź Lisendorff
Wiceadmirał MW SZ RB,
[Obrazek: 75_25_01_16_8_38_15.png]

 właściciel 87 folwarków 
Selekcjoner reprezentacji Republiki Bialeńskiej 
#9
Niech każdy wypowiada się za siebie sam. Smile
Działajmy zgodnie z procedurami.

(-) Ӣваң Фӗдоров
Вєлӣќӣҋ Ќңяҙь Мросќовсќӣҋ


#10
Dla dobra Brodrii mogę zostać przewodniczącym.
(-) Iwan Iwanowicz I Pietrow
Car Brodrii
Prezes Policji Krajowej

[Obrazek: iwamini.png?w=960]
#11
W takim razie Przewodniczącym Zgromadzenia zostanie Iwan Pietrow, wiceprzewodniczącym Andrzej Swarzewski.

Przjdziemy do 3. punktu porządku obrad jakim jest przedstawienie programu działania rządu przez nominowanego do misji sformowania rządu.

Udzielam głosu nominowanemu Iwanowi Pietrowowi.

(-) Ӣваң Фӗдоров
Вєлӣќӣҋ Ќңяҙь Мросќовсќӣҋ


#12
Dziękuję, Panie Prezydencie.

Szanowni Zgromadzeni!

Jako nominowany do misji sformowania pierwszego Rządu w odrodzonej i w pełni demokratycznej Brodrii, postanowiłem powołać dwa ministerstwa - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej oraz Ministerstwo Historii i Kultury. Ostatecznie wstrzymałem się z utworzeniem Ministerstwa Spraw Zagranicznych po odbytej rozmowie z Szanownym Albertem de Medici. Mój interlokutor słusznie zauważył, że owe ministerstwo miałoby właściwie zerowy wpływ na to, co dzieje się z polityką zagraniczną BFRD i byłoby przez to sztucznie istniejącym tworem. Z dwóch powodów: podległość Brodrii pod wyższą organizację międzynarodową, duże wpływy Prezydenta Brodrii - kraju o małym potencjale demograficznym. Podzielam pogląd Alberta, że obecnie, to właśnie Prezydent powinien odpowiadać za politykę zagraniczną naszego państwa. Oczywiście zapewniam wszystkich, że jako Premier będę gotowy w każdym momencie utworzyć MSZ, jeżeli rzeczywiście zajdzie taka potrzeba.

Co zaś się tyczy dwóch powołanych ministerstw:

- MSWiON - prowadzenie spisów ludności, stanowisk, odznaczeń i innych nagród; sprawowanie pieczy nad Siłami Zbrojnymi BFRD. Na stanowisko Ministra Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej mam zaszczyt powołać Tomasza Dostojewskiego.

- MHiK - prowadzenie badań nad historią Brodrii, tworzenie podręczników do historii Brodrii; "kompletowanie" brodryjskiej kultury oraz odpowiadanie za różnego rodzaju konkursy. Na stanowisko Ministra Historii i Kultury mam zaszczyt powołać Mikołaja Patryka Dostojewskiego.

Oprócz dwóch ministerstw, postanowiłem o powołaniu Wicepremiera, który oczywiście będzie moim zastępcą, ale także odpowiadać będzie za konferencje prasowe. Wicepremierem zostanie Alberto de Medici.

Dziękuję Szanownym Zgromadzonym za uwagę i w razie wątpliwości zapraszam do zadawania pytań.
(-) Iwan Iwanowicz I Pietrow
Car Brodrii
Prezes Policji Krajowej

[Obrazek: iwamini.png?w=960]
#13
Dziękuję bardzo.

Przechodzimy do głosowania nad wotum zaufania dla rządu Iwana Pietrowa:

Kto z Państwa deputowanych jest za/przeciw/wstrzymuje się zechce oddać swój głos w ciągu najbliższych 24 h.

Za.

(-) Ӣваң Фӗдоров
Вєлӣќӣҋ Ќңяҙь Мросќовсќӣҋ


#14
ZA
/-/ Książę Thomas von Lisendorff
Kniaź Lisendorff
Wiceadmirał MW SZ RB,
[Obrazek: 75_25_01_16_8_38_15.png]

 właściciel 87 folwarków 
Selekcjoner reprezentacji Republiki Bialeńskiej 
#15
ZA
Mikołaj Patryk Dostojewski von Vincis vel Hyjek
- Car - Senior Brodrii, ojciec Tomasza Bagrata Dostojewskiego
- kniaź bialeński, pan na Patrykpolisie; trener Korony Patrykpolis
#16
Oczywiście Za.
(-) Iwan Iwanowicz I Pietrow
Car Brodrii
Prezes Policji Krajowej

[Obrazek: iwamini.png?w=960]
#17
Za.
#18
Dziękuję.

Głosowało 5 deputowanych.
Większość bezwzględna wynosiła 3 głosy.
Za głosowało 5 deputowanych.
Przeciw - 0.
Wstrzymało się - 0.

Stwierdzam, że Zgromadzenie Federalne I Kadencji jednomyślnie udzieliło wotum zaufania dla rządu Iwana Pietrowa.

Jeśli deputowani nie składają dodatkowych wniosków, zamykam posiedzenie, dziękuję państwu.

(-) Ӣваң Фӗдоров
Вєлӣќӣҋ Ќңяҙь Мросќовсќӣҋ


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości