Propozycja zawarcia traktatu
#1
Wasza Królewska Mość, 
Jako Prezydent Republiki Bialeńskiej chciałbym zaproponować Królestwu Hasselandu zawarcie traktatu o wzajemnych stosunkach dyplomatycznych. Jestem zdania, iż podpisywanie szczególnego traktatu dotyczącego kwestii kulturalnych i gospodarczych nie jest na daną chwilę potrzebne. Wymiana kulturalna powinna następować z inicjatywy obywateli lub właściwych ministerstw, zaś stosunki gospodarcze będziemy mogli zawrzeć po rozwinięciu gospodarki, bowiem obecnie mijałoby się to z celem i byłoby jedynie pustą obietnicą.
Dlatego też proponuję zacząć budowę naszych stosunków dwustronnych od podpisywania standardowego traktatu, tj. takiego, jaki Bialenia podpisała chociażby z Suderlandem (https://spolecznosc.bialenia.org.pl/thread-6451.html).

Pozdrawiam serdecznie i oczekuję na odpowiedź,
Andrzej Swarzewski, Prezydent RB.
Odpowiedz
#2
Witam,
Nasze oczekiwania były inne, ale rozumiem, że Bialenia chce ograniczenia naszych przyszłych stosunków do formalnych - dyplomatycznych. Dobre i to. Ja ze swej strony oczywiście akceptuję ten projekt i jestem gotów go podpisać.
Piotr de Zaym
Król Hasselandu
ambasador at large, wiceadmirał, doc. dr net.
Odpowiedz
#3
Więc proponuję następującą treść (na podstawie traktatu z Suderlandem):


Cytat:
TRAKTAT O WZAJEMNYM UZNANIU I NAWIĄZANIU STOSUNKÓW DYPLOMATYCZNYCH
pomiędzy Republiką Bialeńską, a Królestwem Hasselandu

zawarty w dniu x grudnia2016 r.
w XYZ


Wysokie Układające się Strony:

Jego Ekscelencja Andrzej Swarzewski
Prezydent Republiki Bialeńskiej,
w imieniu własnym i Republiki Bialeńskiej;

oraz

Jego Królewska Mość Piotr Paweł I
Król Hasselandu,
w imieniu własnym i Królestwa Hasselandu;


zawierają w najlepszej wierze następujący Traktat o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych:


Art. 1.
1. Wysokie Układające się Strony uznają się niniejszym wzajemnie za suwerenne państwa i podmioty prawa międzynarodowego.
2. Wysokie Układające się Strony wyrzekają się we wzajemnych stosunkach używania jakiejkolwiek przemocy.

Art. 2.
1. Wysokie Układające się Strony zawierają stosunki dyplomatyczne na szczeblu ambasadorów.
2. Wysokie Układające się Strony dopuszczają istnienie przedstawicielstw dyplomatycznych Republiki Bialeńskiej w Królestwie Hasselandu oraz przedstawicielstwa Królestwa Hasselandu w Republice Bialeńskiej.

Art. 3.
Wysoka Układająca się Strona wysyłająca swojego przedstawiciela obowiązana jest uprzednio wstąpić o agrément dla kandydata na ambasadora.

Art. 4.
1. Ambasadorowi przysługuje immunitet na terenie państwa przyjmującego.
2. W ramach immunitetu, na terenie państwa przyjmującego, ambasador:
a) nie podlega jurysdykcji karnej państwa przyjmującego;
b) nie podlega jurysdykcji cywilnej państwa przyjmującego, chyba że sprawa dotyczy ich działalności niezwiązanej zupełnie z pełnioną misją, a sprawa dotyczy interesów prawnych osób trzecich, podległych jurysdykcji państwa przyjmującego;
c) korzysta ze swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego;
d) korzysta z prawa do reprezentowania interesów państwa wysyłającego, w sposób uznany przez nich za właściwy, w środkach masowego przekazu, w tym na głównej liście dyskusyjnej lub forum państwa przyjmującego;
e) nie jest zobowiązany do składania zeznań w charakterze świadka.
3. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze dyplomatycznej spory wynikłe na tle postępowania ambasadorów lub posłów, z zastrzeżeniem dopuszczalności drogi sądowej w sytuacji, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt b.

Art. 5.
Jeśli pod wątpliwość poddaje się niewinność lub uczciwość ambasadora, państwo wysyłające ma obowiązek wszczęcia śledztwa.

Art. 6.
1. Ambasador może zrzec się immunitetu.
2. Wydalenie ambasadora z państwa przyjmującego następuje poprzez uznanie go za persona non grata.
3. W przypadku wydalenia ambasadora państwo przyjmujące zobowiązuje się do złożenia wyjaśnień i przedstawienia powodu wydalenia ambasadora państwa wysyłającego.

Art. 7.
Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do podejmowania działań zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków, w szczególności w sferach gospodarki, nauki oraz kultury.

Art. 8.
1. Każda z Wysokich Układających się Stron może wypowiedzieć niniejszy traktat.
2. W przypadku wypowiedzenia niniejszego traktatu traci on swoją moc z upływem trzeciego dnia następującego po dniu notyfikacji wypowiedzenia traktatu drugiej stronie.

Art. 9.
Traktat niniejszy wchodzi w życie z dniem ratyfikowania go przez Wysokie Układające się Strony.

Prezydent Republiki Bialeńskiej
/-/  XYZ

Król Hasselandu
/-/ XYZ
Czy taki traktat możemy podpisać? Myślę, że art. 7 sugeruje, iż nie będą to tylko stosunki formalne. A szczegółowo współpracy kulturalnej i innej przecież w traktacie nie uregulujemy. Ale jak najbardziej popieram, aby wymiana była prowadzona.
Odpowiedz
#4
Podpisuję.

(-) Piotr Paweł I Rex Hasselandiae
Piotr de Zaym
Król Hasselandu
ambasador at large, wiceadmirał, doc. dr net.
Odpowiedz
#5
(-) Andrzej Swarzewski.

Świetnie, dziękuję, że tak szybko udało nam się dojść do porozumienia. Smile Przekażę traktat do ratyfikacji w Bialenii.
Odpowiedz
#6
Czy traktat nie powinien wejść w życie dopiero od 30 grudnia?
Eddard Noqtern - Król-Senior Królestwa Hasselandu, IX Prezydent Republiki Bialeńskiej
Jeśli nie możesz robić rzeczy wielkich, rób małe rzeczy w wielki sposób.
Odpowiedz
#7
(11.12.2016, 21:32:52)Eddard Noqtern napisał(a): Czy traktat nie powinien wejść w życie dopiero od 30 grudnia?

Chyba rzeczywiście powinien.
Chyba opublikowanie dopiero wtedy jest rozwiązaniem.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
#8
Stowarzyszenie nie wyklucza wzajemnego uznania i wysłania ambasadorów. Traktat może wejść w życie, a ambasadorzy mogą zostać powołani np. 30-ego.
Piotr de Zaym
Król Hasselandu
ambasador at large, wiceadmirał, doc. dr net.
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości