Projekt Ustawy o Siłach Zbrojnych
#1
Panie Przewodniczący, Szanowni posłowie.
Przedstawiam projekt Ustawy o Siłach Zbrojnych. Jest to projekt początkowy który z biegiem czasu będzie można poprawiać ale uchwalenie go pozwoli mi jako głównodowodzącemu oraz ministrowi obrony narodowej na rozpoczęcie pracy w Siłach Zbrojnych.
Oczekując na tą ustawę straciłem już ponad miesiąc czasu. Dlatego proponuję rozpocząć pracę nad tą jakże ważną Ustawą.
Proszę Pana przewodniczącego o rozpoczęcie obrad.
Cytat:
Projekt Ustawy o  Siłach Zbrojnych


z dnia ........ 2016 roku.


[ATTACHMENT NOT FOUND]


Art. 1
1. Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych jest prezydent.

2. Siły Zbrojne przyjmują nazwę "Armia Republikańska" .

Art. 2
1. Zadaniem Sił Zbrojnych jest ochrona terytorium Federacji Brodryjskiej. 
2. Siły Zbrojne składają się z Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych oraz Marynarki Wojennej.


Art. 3
1. Dowództwo nad całością wojsk sprawuje Głównodowodzący Sił Zbrojnych (Armii Republikańskiej). 
2. Głównodowodzącego mianuje i odwołuje prezydent..
3. Awanse na stopnie generalskie i admiralskie nadaje Prezydent z własnej inicjatywy lub na wniosek Głównodowodzącego Sił Zbrojnych.


Art. 4
1. Do kompetencji Głównodowodzącego SZ należy kontrola i rozwój wojsk. 
2. Rozkazom  Głównodowodzącego SZ podlegają wszyscy oficerowie i żołnierze Sił Zbrojnych tak w czasie wojny jak i pokoju.
3. Organizację Wojsk określa  Głównodowodzący Sił Zbrojnych w swym rozporządzeniu. 
4. Powołuje poszczególne jednostki wojsk i ich dowódców.
5. Awanse na stopnie podoficerskie  i oficerskie do rangi pułkownika nadaje  Głównodowodzącego Sił Zbrojnych.

Art. 5
1.Służba wojskowa w wojsku jest całkowicie dobrowolna.
2.Chętni do pełnienia służby składają wniosek o przyjęcie do  Głównodowodzącego Sił Zbrojnych.


Art. 6
Ustawa wchodzi w życie z chwilą uchwalenia przez Zgromadzenie Federalne.  
/-/ Książę Thomas von Lisendorff
Kniaź Lisendorff
Wiceadmirał MW SZ RB,
[Obrazek: 75_25_01_16_8_38_15.png]

 właściciel 87 folwarków 
Selekcjoner reprezentacji Republiki Bialeńskiej 
#2
Szanowni Zgromadzeni!

Póki co otwieram debatę nad projektem, ale nie określam, ile będzie trwać. Przyczyna jest prosta - brak przyjętej Konstytucji. Wkrótce postaram się także przedstawić uwagi do powyższego projektu.
(-) Iwan Iwanowicz I Pietrow
Car Brodrii
Prezes Policji Krajowej

[Obrazek: iwamini.png?w=960]
#3
Panie Prezydencie, Szanowni posłowie.
Drogą referendum, obywatele Brodrii przyjęli nową Konstytucję. Proszę Przewodniczącego o wznowienie obrad i debaty nad projektem Ustawy o Siłach Zbrojnych.
/-/ Książę Thomas von Lisendorff
Kniaź Lisendorff
Wiceadmirał MW SZ RB,
[Obrazek: 75_25_01_16_8_38_15.png]

 właściciel 87 folwarków 
Selekcjoner reprezentacji Republiki Bialeńskiej 
#4
Wpierw musimy ogłosić Konstytucję, a następnie zaczekać tydzień, aż ustawa zasadnicza wejdzie w życie.
(-) Iwan Iwanowicz I Pietrow
Car Brodrii
Prezes Policji Krajowej

[Obrazek: iwamini.png?w=960]
#5
Czyli kolejny tydzień stracony . Nie mogę pracować w MON-ie przez to. Ehhhh......
Zaczyna to być już uciążliwe i nudne.
/-/ Książę Thomas von Lisendorff
Kniaź Lisendorff
Wiceadmirał MW SZ RB,
[Obrazek: 75_25_01_16_8_38_15.png]

 właściciel 87 folwarków 
Selekcjoner reprezentacji Republiki Bialeńskiej 
#6
Ale dlaczego "nie może"? Działaj na starych zasadach, przecież nikt Cię za to nie zgani.

Wiesz, co robić w armii. Ustawa Ci jest do tego tak potrzebna?
(-) Iwan Iwanowicz I Pietrow
Car Brodrii
Prezes Policji Krajowej

[Obrazek: iwamini.png?w=960]
#7
Zgłaszam poprawkę:

3. Awanse na stopnie generalskie i admiralskie nadaje prezydent Federacji Brodryjskiej z własnej inicjatywy lub na wniosek Głównodowodzącego Sił Zbrojnych.

(-) Ӣваң Фӗдоров
Вєлӣќӣҋ Ќңяҙь Мросќовсќӣҋ


#8
Przewodniczący nie wznowił obrad panie prezydencie.
/-/ Książę Thomas von Lisendorff
Kniaź Lisendorff
Wiceadmirał MW SZ RB,
[Obrazek: 75_25_01_16_8_38_15.png]

 właściciel 87 folwarków 
Selekcjoner reprezentacji Republiki Bialeńskiej 
#9
Jak to nie wznowiłem? Przecież póki co mamy debatę o nieokreślonym czasie trwania... Upominam deputowanego i proszę o bardziej dokładne czytanie moich wypowiedzi.
(-) Iwan Iwanowicz I Pietrow
Car Brodrii
Prezes Policji Krajowej

[Obrazek: iwamini.png?w=960]
#10
Panie Przewodniczący czy możemy kontynuować obrady ?
/-/ Książę Thomas von Lisendorff
Kniaź Lisendorff
Wiceadmirał MW SZ RB,
[Obrazek: 75_25_01_16_8_38_15.png]

 właściciel 87 folwarków 
Selekcjoner reprezentacji Republiki Bialeńskiej 
#11
Popieram wniosek. Czas zakończyć marazm w Brodrii.
#12
A proszę bardzo. Niedługo pojawią się moje uwagi.
(-) Iwan Iwanowicz I Pietrow
Car Brodrii
Prezes Policji Krajowej

[Obrazek: iwamini.png?w=960]
#13
Niebawem minie równe dwa tygodnie od momentu złożenia projektu Ustawy. Nikt przez ten czas, poza prezydentem nie zgłosił żadnych innych poprawek. Wnoszę o rozpoczęcie głosowania .
/-/ Książę Thomas von Lisendorff
Kniaź Lisendorff
Wiceadmirał MW SZ RB,
[Obrazek: 75_25_01_16_8_38_15.png]

 właściciel 87 folwarków 
Selekcjoner reprezentacji Republiki Bialeńskiej 
#14
Dobrze, a więc moje uwagi:

1)
Cytat:Art. 1
1. Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych jest prezydent.
2. Siły Zbrojne przyjmują nazwę "Armia Republikańska" .

Przepis zawarty w art. 1 ust. 1 powiela jedynie przepis z Konstytucji. Wyciąg z ustawy zasadniczej:

Cytat:Artykuł 64.

1. Prezydent Federacji Brodryjskiej jest Najwyższym Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Federacji Brodryjskiej.

Brzmienie ust. 2 zmieniłbym na następujące:

Cytat:2. Wobec Sił Zbrojnych Federacji Brodryjskiej może być stosowana nazwa Armia Republikańska. Nazwy Siły Zbrojne Federacji Brodryjskiej i Armia Republikańska są równoznaczne.

2)
Cytat:Art. 2
1. Zadaniem Sił Zbrojnych jest ochrona terytorium Federacji Brodryjskiej.
2. Siły Zbrojne składają się z Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych oraz Marynarki Wojennej.

Brzmienie ust. 1 w tym artykule zmieniłbym na następujące:

Cytat:1. Siły Zbrojne Federacji Brodryjskiej odpowiadają za ochronę terytorium i interesów Federacji Brodryjskiej.

Natomiast w ust. 2 zmieniłbym jedynie wygląd:

Cytat:2. Siły Zbrojne Federacji Brodryjskiej składają się z:
a) Wojsk Lądowych;
b) Sił Powietrznych;
c) Marynarki Wojennej.

3)
Cytat:Art. 3
1. Dowództwo nad całością wojsk sprawuje Głównodowodzący Sił Zbrojnych (Armii Republikańskiej).
2. Głównodowodzącego mianuje i odwołuje prezydent..
3. Awanse na stopnie generalskie i admiralskie nadaje Prezydent z własnej inicjatywy lub na wniosek Głównodowodzącego Sił Zbrojnych.

Tradycyjna zmiana brzmienia:

- Ust. 1

Cytat:1. Najwyższe dowództwo nad Siłami Zbrojnymi Federacji Brodryjskiej sprawuje Głównodowodzący Sił Zbrojnych Federacji Brodryjskiej.

- Ust. 2

Cytat:2. Głównodowodzący Sił Zbrojnych Federacji Brodryjskiej jest powoływany i odwoływany na mocy rozporządzenia wydanego przez Prezydenta Federacji Brodryjskiej.

Ust. 3 jest zbędny, bo Konstytucja mówi:

Cytat:Artykuł 61.

Prezydent Federacji Brodryjskiej:
g) nadaje odznaczenia państwowe Federacji Brodryjskiej, tytuły honorowe Federacji Brodryjskiej, jak również wyższe stopnie wojskowe i wyższe tytuły specjalne.

Musimy jedynie określić, co wchodzi w skład "wyższych stopni wojskowych". Czy będą to wyłącznie stopnie generalskie i admiralskie, czy też i oficerowie? Czy mamy w ogóle jakiś spis brodryjskich stopni wojskowych?

4) Cały art. 4 zmieniłbym na następujący:

Cytat:Art.4
1. Rozkazom Głównodowodzącego Sił Zbrojnych Federacji Brodryjskiej podlegają wszyscy żołnierze Sił Zbrojnych Federacji Brodryjskiej zarówno w czasie wojny, jak i pokoju.
2. Głównodowodzący Sił Zbrojnych Federacji Brodryjskiej określa w drodze rozkazów wszystkie kwestie związane z funkcjonowaniem Sił Zbrojnych Federacji Brodryjskiej.
3. Głównodowodzący Sił Zbrojnych Federacji Brodryjskiej nadaje niższe stopnie wojskowe.

Reszta jest dobra. Do tego dodałbym jeszcze artykuł określający stopnie wojskowe. Tomaszu, tu oczekuję Twojej pomocy w wyszukiwaniu takowych.

Czyli składając to wszystko w jedną całość...

Cytat:
USTAWA O SIŁACH ZBROJNYCH FEDERACJI BRODRYJSKIEJ
z dnia miesiąca roku

Artykuł 1.

Wobec Sił Zbrojnych Federacji Brodryjskiej może być stosowana nazwa Armia Republikańska. Nazwy Siły Zbrojne Federacji Brodryjskiej i Armia Republikańska są równoznaczne.

Artykuł 2.

1. Siły Zbrojne Federacji Brodryjskiej odpowiadają za ochronę terytorium i interesów Federacji Brodryjskiej.

2. Siły Zbrojne Federacji Brodryjskiej składają się z:
a) Wojsk Lądowych;
b) Sił Powietrznych;
c) Marynarki Wojennej.

Artykuł 3.

1. Najwyższe dowództwo nad Siłami Zbrojnymi Federacji Brodryjskiej sprawuje Głównodowodzący Sił Zbrojnych Federacji Brodryjskiej.

2. Głównodowodzący Sił Zbrojnych Federacji Brodryjskiej jest powoływany i odwoływany na mocy rozporządzenia wydanego przez Prezydenta Federacji Brodryjskiej.

Artykuł 4.

1. Rozkazom Głównodowodzącego Sił Zbrojnych Federacji Brodryjskiej podlegają wszyscy żołnierze Sił Zbrojnych Federacji Brodryjskiej zarówno w czasie wojny, jak i pokoju.

2. Głównodowodzący Sił Zbrojnych Federacji Brodryjskiej określa w drodze rozkazów wszystkie kwestie związane z funkcjonowaniem Sił Zbrojnych Federacji Brodryjskiej.

3. Głównodowodzący Sił Zbrojnych Federacji Brodryjskiej nadaje niższe stopnie wojskowe.

Artykuł 5.

[Wszystko, co tyczy się stopni wojskowych.]

Artykuł 6.

1. Służba wojskowa w Siłach Zbrojnych Federacji Brodryjskiej jest całkowicie dobrowolna.

2. Chętni do pełnienia służby wojskowej w Siłach Zbrojnych Federacji Brodryjskiej składają wniosek o przyjęcie do Głównodowodzącego Sił Zbrojnych Federacji Brodryjskiej.

Artykuł 7.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

/-/ Podpis organu
(-) Iwan Iwanowicz I Pietrow
Car Brodrii
Prezes Policji Krajowej

[Obrazek: iwamini.png?w=960]
#15
Mi się podoba , nie mam zastrzeżeń.
/-/ Książę Thomas von Lisendorff
Kniaź Lisendorff
Wiceadmirał MW SZ RB,
[Obrazek: 75_25_01_16_8_38_15.png]

 właściciel 87 folwarków 
Selekcjoner reprezentacji Republiki Bialeńskiej 
#16
Ja to rozumiem, ale prosiłem o stopnie wojskowe...
(-) Iwan Iwanowicz I Pietrow
Car Brodrii
Prezes Policji Krajowej

[Obrazek: iwamini.png?w=960]
#17
@"Tomasz Cyryl Dostojewski" Czy doczekam się tych stopni?
(-) Iwan Iwanowicz I Pietrow
Car Brodrii
Prezes Policji Krajowej

[Obrazek: iwamini.png?w=960]
#18
Myślałem że skoro składasz poprawkę do Mojego projektu to umieścisz w nim swoje pomysły w tym stopnie wojskowe.
/-/ Książę Thomas von Lisendorff
Kniaź Lisendorff
Wiceadmirał MW SZ RB,
[Obrazek: 75_25_01_16_8_38_15.png]

 właściciel 87 folwarków 
Selekcjoner reprezentacji Republiki Bialeńskiej 
#19
Na miłość boską, proszę o prostą rzecz - stopnie wojskowe... Są takowe GDZIEKOLWIEK, czy nie? Jak nie, to sam sporządzę ten artykuł.

P.S.
Umiesz Ty czytać, czy nie?
(-) Iwan Iwanowicz I Pietrow
Car Brodrii
Prezes Policji Krajowej

[Obrazek: iwamini.png?w=960]
#20
Owszem, umiem czytać . Jak byś zajrzał do działu CSZ to byś pewnie znalazł.
/-/ Książę Thomas von Lisendorff
Kniaź Lisendorff
Wiceadmirał MW SZ RB,
[Obrazek: 75_25_01_16_8_38_15.png]

 właściciel 87 folwarków 
Selekcjoner reprezentacji Republiki Bialeńskiej 
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości