Statut Wolnego Miasta Anomaliowa
#1
STATUT
WOLNEGO MIASTA ANOMALIOWA
z dnia 18 grudnia 2016 r.

Art. 1

Wolne Miasto Anomaliów jest dobrej wspólnym wszystkich jego mieszkańców.

Art. 2

Prawo Anomaliowa stanowią, w hierarchii ważności:
  1.  Prawo Republiki Bialeńskiej zgodnie z konstytucyjnym porządkiem,
  2.  Niniejszy Statut,
  3.  Rozporządzenia i postanowienia wydane z upoważnienia aktu, o którym mowa w pkt. 2.,
  4.  Normy prawa zwyczajowego.
Art. 3

Władza w Wolnym Mieście Anomaliowie należy do Burmistrza.

Art. 4

Burmistrza powołuje i odwołuje Rada Miasta.
Art. 5

Burmistrz:
1) Jest organem stanowiącym i wykonawczym Wolnego Miasta Anomaliowa,
2) Przewodzi Radzie Miasta,
3) Reprezentuje społeczność miasta na zewnątrz,
4) Wydaje rozporządzenia, postanowienia i zarządzenia w sprawach dotyczących miasta,
5) Zarządza finansami miasta,
Art. 6

W czasie nieobecności Burmistrza władzę w mieście sprawuje powołany przez niego zastępca.

Art. 7

Rada Miasta jest to zgromadzenie wszystkich zameldowanych mieszkańców Wolnego Miasta Anomaliowa.

Art. 8


1. Decyzję o wyrażeniu zgody na zameldowanie w Mieście podejmuje Burmistrz.
2. Decyzję o wymeldowaniu mieszkańca miasta podejmuje Rada Miasta większością dwóch trzecich głosów.

Art. 9


1. Symbolem miasta jest latający spodek.
2. Dniem Miasta jest 25 stycznia, a więc rocznica najbardziej spektakularnej bialeńskiej manifestacji UFO.

Art. 10


1. Statut Wolnego Miasta Anomaliowa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2. Zmiana Statutu może nastąpić na drodze rozporządzenia Burmistrza w następstwie konsultacji społecznych.

W imieniu społeczności miejskiej:
(-) Andrzej Swarzewski
Odpowiedz
#2
(-) Feliks Spirkin
[Obrazek: 2ecd9ip.jpg]
/-/ Markus Felix Spirkin von Wettin
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości