Ustawa o postępowaniu ws. osób niepożądanych
#1
NIEAKTUALNA USTAWA.[spoiler]
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]

USTAWA O POSTĘPOWANIU W SPRAWACH OSÓB NIEPOŻĄDANYCH
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Artykuł 1.

Niniejsza ustawa określa zasady postępowania organów państwowych wobec osób niepożądanych.

Artykuł 2.

Za osobę niepożądaną uznaje się:
a) osobę, która przebywa na terytorium państwa bezprawnie z uwagi na skazanie jej na karę pozbawienia wolności lub karę banicji;
b) osobę, która została skazana na karę pozbawienia wolności lub karę banicji i przebywa na terytorium Republiki Bialeńskiej pod inną tożsamością.

Artykuł 3.

1. Osoby niepożądane nie mają prawa przebywać na terytorium państwa pod jakąkolwiek tożsamością.
2. Policja Krajowa w przypadku uznania osoby za niepożądaną, ma bez zbędnej zwłoki, po poinformowaniu jej i umożliwieniu przyszłego kontaktu celem złożenia wniosku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 oraz wyjaśnień z art. 4 ust. 2, obowiązek odebrać jej dostęp do wszelkich struktur informatycznych Republiki Bialeńskiej.


Artykuł 4.

1. Sąd Ludowy na wniosek osoby niepożądanej złożony w sposób, o którym mowa w art. 3 ust. 2, może pozbawić ją tego statusu.
2. Obowiązek udowodnienia Sądowi Ludowemu faktu bycia osobą pożądaną spoczywa na osobie uznanej przez Policję Krajowa za niepożądaną. Policja Krajowa ma podczas postępowania obowiązek przedstawić Sądowi przesłanki, na których opierała się podczas uznawania danej osoby za osobę niepożądaną, a także jej tłumaczenia przesłane w sposób, o którym mowa w art. 3 ust. 2.

Artykuł 5.

W trakcie trwania przed Sądem Ludowym postępowania, o którym mowa w art. 4. niniejszej ustawy, Policja Krajowa stosuje wobec osoby niepożądanej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Artykuł 6.

Ustawa wchodzi w życie w ciągu 24 godzin od momentu jej opublikowania.

Prezydent Republiki Bialeńskiej
/-/ Andrzej Swarzewski
[/spoiler]
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
#2
NIEAKTUALNA USTAWA.[spoiler]
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]

USTAWA O POSTĘPOWANIU W SPRAWACH OSÓB NIEPOŻĄDANYCH
z dnia 28 grudnia 2016 r.
z poprawką z dnia 24 maja 2017 r.

Artykuł 1.

Niniejsza ustawa określa zasady postępowania organów państwowych wobec osób niepożądanych.

Artykuł 2.

Za osobę niepożądaną uznaje się:

a) osobę, która przebywa na terytorium państwa bezprawnie z uwagi na skazanie jej na karę pozbawienia wolności lub karę banicji;

b) osobę, która została skazana na karę pozbawienia wolności lub karę banicji i przebywa na terytorium Republiki Bialeńskiej pod inną tożsamością.

Artykuł 3.

1. Osoby niepożądane nie mają prawa przebywać na terytorium państwa pod jakąkolwiek tożsamością.

2. Policja Krajowa w przypadku uznania osoby za niepożądaną ma obowiązek bez zbędnej zwłoki odebrać jej dostęp do wszelkich struktur informatycznych Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 3a.

W razie uznania danej osoby za niepożądaną, cały majątek należący do tej osoby staje się własnością Skarbu Państwa.

Artykuł 4.

1. Sąd Ludowy na wniosek osoby niepożądanej złożony w sposób, o którym mowa w art. 3 ust. 2, może pozbawić ją tego statusu.

2. Obowiązek udowodnienia Sądowi Ludowemu faktu bycia osobą pożądaną spoczywa na osobie uznanej przez Policję Krajową za niepożądaną. Policja Krajowa ma podczas postępowania obowiązek przedstawić Sądowi przesłanki, na których opierała się podczas uznawania danej osoby za osobę niepożądaną.

Artykuł 5.

W trakcie trwania przed Sądem Ludowym postępowania, o którym mowa w art. 4. niniejszej ustawy, Policja Krajowa stosuje wobec osoby niepożądanej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Artykuł 6.

Ustawa wchodzi w życie w ciągu 24 godzin od momentu jej opublikowania.

(-) Andrzej Swarzewski
[/spoiler]
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
#3
[official]
USTAWA O POSTĘPOWANIU W SPRAWACH OSÓB NIEPOŻĄDANYCH
z dnia 28 grudnia 2016 r.
z poprawką z dnia 24 maja 2017 r.
z poprawką z dnia 25 grudnia 2017 r.

Artykuł 1.

Niniejsza ustawa określa zasady postępowania organów państwowych wobec osób niepożądanych.

Artykuł 2.

Za osobę niepożądaną uznaje się:
a) osobę, która przebywa na terytorium państwa bezprawnie z uwagi na skazanie jej na karę pozbawienia wolności lub karę banicji,
b) osobę, która została skazana na karę pozbawienia wolności lub karę banicji i przebywa na terytorium Republiki Bialeńskiej pod inną tożsamością,
c) osobę lub bota, która przebywa na terytorium Republiki Bialeńskiej wyłącznie lub przede wszystkim w celu reklamowania stron internetowych lub innych treści niezwiązanych z mikroświatem.

Artykuł 3.

1. Osoby niepożądane nie mają prawa przebywać na terytorium państwa pod jakąkolwiek tożsamością.

2. Policja Krajowa w przypadku uznania osoby za niepożądaną ma obowiązek bez zbędnej zwłoki odebrać jej dostęp do wszelkich struktur informatycznych Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 3a.

W razie uznania danej osoby za niepożądaną, cały majątek należący do tej osoby staje się własnością Skarbu Państwa.

Artykuł 4.

1. Sąd Ludowy na wniosek osoby niepożądanej może pozbawić ją tego statusu.

2. Obowiązek udowodnienia Sądowi Ludowemu faktu bycia osobą pożądaną spoczywa na osobie uznanej przez Policję Krajową za niepożądaną. Policja Krajowa ma podczas postępowania obowiązek przedstawić Sądowi przesłanki, na których opierała się podczas uznawania danej osoby za osobę niepożądaną.

Artykuł 5.

W trakcie trwania przed Sądem Ludowym postępowania, o którym mowa w art. 4. niniejszej ustawy, Policja Krajowa stosuje wobec osoby niepożądanej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Artykuł 6.

Ustawa wchodzi w życie w ciągu 24 godzin od momentu jej opublikowania.

[podpis]Andrzej Swarzewski
Prezydent Republiki Bialeńskiej[/podpis]
[/official]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości