Uchwała Zgromadzenia Ludowego ws. powołania Ponadnarodowego Forum Parlamentów
#1
Cytat:
[Obrazek: ?url=spolecznosc.bialenia.org.pl%2Fgalle..._33_49.png]

UCHWAŁA ZGROMADZENIA LUDOWEGO WS. POWOŁANIA PONADNARODOWEGO FORUM PARLAMENTÓW
z dnia 11 stycznia 2017 r.
Artykuł 1.

1. Zgromadzenie Ludowe Republiki Bialeńskiej w niniejszej uchwale powołuje do życia Ponadnarodowe Forum Parlamentów.

Artykuł 2.

Ponadnarodowe Forum Parlamentów, zwane dalej "Forum", ma za zadanie skupić w swoim gronie przedstawicieli parlamentów narodowych (organów przedstawicielskich władzy ustawodawczej) niektórych państw celem bieżącego i regularnego omawiania najpilniejszych spraw związanych z funkcjonowaniem mikroświata i wypracować wspólne rozwiązania dotyczące problemów mikroświata.

Artykuł 3.

1. Ustaleniem listy zaproszonych do współpracy parlamentów z poszczególnych państw mikroświata zajmuje się Marszałek Zgromadzenia Ludowego Republiki Bialeńskiej, którego obowiązkiem jest skonsultowanie listy z parlamentarzystami Zgromadzenia Ludowego Republiki Bialeńskiej i zaproszenie innych parlamentów.
2. Na liście parlamentów mogą znaleźć się tylko parlamenty tych państw, które są uznawane przez Republikę Bialeńską.
3. Współpraca z parlamentami ma charakter dobrowolny.

Artykuł 4.


1. Członkiem Forum z ramienia danego państwa może zostać chętna osoba, będąca członkiem parlamentu tego państwa.
2. Listy członków Forum z ramienia danego państwa ustalają parlamenty danych państw, w wyniku wewnętrznych, dowolnych wyborów.
3. W przypadku upływu kadencji parlamentu/parlamentów danego/danych państwa/państw, na parlamencie następnej kadencji spoczywa zadanie wytypowania członków Forum z ramienia tego państwa/tych państw.
4. Na liście członków Forum z ramienia danego państwa może znaleźć się maksymalnie 3 posłów.

Artykuł 5.

Na stanowisko Prezydenta Ponadnarodowego Forum Parlamentów powołuje się każdorazowo (wraz z rozpoczęciem nowej kadencji Zgromadzenia Ludowego Republiki Bialeńskiej) Marszałka Zgromadzenia Ludowego Republiki Bialeńskiej, który może przekazać funkcję któremuś z członków Forum na pierwszym posiedzeniu w wyniku konsultacji lub wyborów na to stanowisko, które winny być równe, bezpośrednie i tajne i w których prawo głosu ma każdy członek Forum.

Artykuł 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


(-) Tadeusz Krasnodębski
Marszałek Zgromadzenia Ludowego I Kadencji
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości