Alleluja
#1
Bracia, zwiastuję Wam dobrą nowinę: Alleluja, Chrystus zmartwychwstał!

"Zwyciężca śmierci, piekła i szatana.
Wychodzi z grobu dnia trzeciego zrana:
Naród niewierny trwoży się, przestrasza,
Na cud Jonasza, Alleluja."


By uczcić zmartwychpowstanie naszego Pana i Nauczyciela, Jezusa Chrystusa, postanowiłem nadać po jednym folwarku wszystkim obywatelom Republiki, jak i Jej przyjaciołom nie posiadającym obywatelstwa.

Cytat:Postanowienie Prezydenta Republiki Bialeńskiej
o uczczeniu Zmartwychwstania Pańskiego i nadania folwarków.
Art. 1
1. Alleluja, Chrystus zmartwychwstał.
2. Z okazji Zmartwychwstania Pana naszego, Jezusa Chrystusa, ustanawia się Niedzielę Wielkanocną dniem świątecznym, wolnym od pracy.
Art. 2
By uczcić Zmartwychwstanie Pańskie, folwark otrzymuje:
a) Jan de Kaniewski,
b) Abdullah Aykm,
c) Maciej Kamiński,
d) Boczek IV. von Kunstadt und Podiebrad,
e) Krzysztof Razorblade,
f) Jan Kazimierz Lew Sapieha,
g) Konstanty Jerzy Michalski,
h) Marcin von Primisz,
i) Feliks Spirkin
j) Tomasz Rabotowicz,
k) Jerzy Lwie Serce,
l) Kamil Maciejewski,
ł) Władimir Grutin,
m) Pel Nander,
n) Philipp Kurt Schmidt,
Art. 3
W związku z nadaniami, z okazji pogromu śmierci, piekła i szatana, tytuły szlacheckie otrzymują:
a) Jana Sapieha, tytuł szlachecki hrabiego,
b) Martin von Primisz, tytuł szlachecki hrabiego,
c) Kamil Maciejewski, tytuł szlachecki szlachcica.
Art. 4
Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
N.N
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości