K/1/2017
#1
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

AKT OSKARŻENIA
Wolnograd, 29 grudnia 2016

Dane oskarżyciela publicznego: Severino Castiglioni-Faradobus

Dane oskarżonego: Guliano Montini

Przedmiot aktu oskarżenia: Art. 50 ust. 1, art. 55 u. 1. k.k.

Uzasadnienie:

1. Oskarżony Guliano Montini 4 listopada 2016 r. w wątku "Projekt nowego układu stowarzyszeniowego" zwrócił się do Eddarda Noqterna słowami: "O mnie kuwo zapomniałaś! Eddardzie Noqternie III, który lizałeś dupy małych dzieci." Wypełnił tym samym znamiona występku znieważenia z art. 50 ust. 1 k.k.

2. Jednocześnie tym samym czynem wyczerpał znamiona wykroczenia z art. 55 ust. 1 k.k., ponieważ użył wulgaryzmu.

W związku z powyższym wnoszę na podstawie art. 7 ust. 3 k.k. o wymierzenie kary
dwóch tygodni pozbawienia wolności.

Oskarżyciel nie zastosował środków zapobiegawczych.

Materiał dowodowy:

[Obrazek: 2mLzf.png]

Prezes Policji Krajowej
x. poddyr. gen. dr hab. net. prof. UP Severino Castiglioni-Faradobus SJ

Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

POSTANOWIENIE
Dnia 22 lutego 2017 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Alberto Carlos de Médici y Zep

po rozpoznaniu w dniu 22 lutego br.
aktu oskarżenia przeciwko: Guliano Montiniemu
oskarżonego przez: Severino Castiglioni-Faradobusa
o to, że 4 listopada 2016 r. w wątku "Projekt nowego układu stowarzyszeniowego" oskarżony zwrócił się do Eddarda Noqterna słowami: "O mnie kuwo zapomniałaś! Eddardzie Noqternie III, który lizałeś dupy małych dzieci." Wypełnił tym samym znamiona występku znieważenia z art. 50 ust. 1 k.k. Jednocześnie tym samym czynem wyczerpał znamiona wykroczenia z art. 55 ust. 1 k.k., ponieważ użył wulgaryzmu.

postanawia:

Art. 1.
Rozpocząć postępowanie i skierować sprawę na wokandę, nadając jej sygnaturę K/1/2017

Art. 2.
Zobowiązać oskarżonego do odpowiedzi na akt oskarżenia.

Art.3.
Odstąpić od uzasadnienia.

/-/ Alberto Carlos de Médici y Zep
Sędzia Ludowy
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
#2
Czy oskarżyciel chciałby złożyć jakiś wniosek?
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
#3
Rozumiem, że nie. Ogłaszam zatem czas (48 godzin) na mowy końcowe albo rezygnację z prawa do ich wygłoszenia.
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
#4
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

ORZECZENIE
Dnia 5 kwietnia 2017 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Alberto Carlos de Médici y Zep

po rozpoznaniu w dniu 5 kwietnia br. sprawy o syg. akt K/1/2017

postanawia:

Art. 1.
Umorzyć postępowanie karne w związku z upływem terminu powodującego przedawnienie karalności, o którym mowa w art. 31 ust. 1 lit. c Kodeksu Karnego.

Art. 2.
Odstąpić od uzasadnienia.

/-/ Alberto Carlos de Médici y Zep
Sędzia Ludowy
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości