Rozporządzenie Prezydenta RB ws. przwidzianej absencji Prezydenta
#1
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
WS. PRZEWIDZIANEJ ABSENCJI PREZYDENTA

z dnia 3 marca 2017 r.

Na podstawie art. 22 Konstytucji Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 1

W związku z przeciągającą się niemożnością prawidłowego wykonywania obowiązków Prezydenta z uwagi na ograniczone możliwości czasowe, powierza się tymczasowo wykonywanie obowiązków Prezydenta Republiki Bialeńskiej Wiceprezydentowi Republiki Bialeńskiej Andrzejowi Swarzewskiemu.

Artykuł 2.

W okresie pełnienia obowiązków Prezydenta Republiki Bialeńskiej, nadaje się Wiceprezydentowi Republiki Bialeńskiej wszystkie prerogatywy i uprawnienia prezydenckie wynikające z Konstytucji Republiki Bialeńskiej, umów międzynarodowych i ustaw, za wyjątkiem powoływania i odwoływania urzędników państwowych oraz podpisywania i wetowania ustaw lub kierowania ich do Sądu Ludowego celem zbadania ich zgodności z Konstytucją Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 3.

Absencję Prezydenta ustala się na okres od momentu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do 9 marca 2017 r.

Artykuł 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Tadeusz Krasnodębski
Prezydent Republiki Bialeńskiej
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości