Mikronacyjna Deklaracja Praw Człowieka
#1
Ostatnio na naszym forum była mowa o konieczności przyjęcia umów międzynarodowych. O prawach człowieka mówi się już od kilku miesięcy. Dzisiaj rozmawiałem z Prezydentem Grutinem, liderem Wspólnoty Nordackiej i ustaliliśmy nazwę tej konwencji. Korzystając z realowej Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i przeformułowując ją na nasze realia, utworzyłem swój projekt tego dokumentu.
Zachęcam do dyskusji nad nim. Oto on:
Cytat:MIKRONACYJNA DEKLARACJA PRAW CZŁOWIEKA

[Preambuła]

Wolą niepodległych narodów polskiego mikroświata uchwala się Mikronacyjną Deklarację Praw Człowieka. Dokument ten stanowi niewątpliwie jedno z największych osiągnięć wspólnoty międzynarodowej. Mikronacyjna Deklaracja Praw Człowieka zbiera oraz porządkuje osiągnięcia i postulaty człowieka, który od kilkunastu lat toczy wciąż walkę o swoją wolność i swoją godność.
Biorąc pod uwagę, że uznanie trwałej i niezbywalnej godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich członków wspólnoty mikronacyjnej jest podstawą wolności, sprawiedliwości i pokoju na Pollinie.
Biorąc pod uwagę, że nieposzanowanie i nieprzestrzeganie praw człowieka doprowadziło do barbarzyńskich aktów bezprawia, które wstrząsnęły sumieniem społeczności mikronacyjnej.
Biorąc pod uwagę, że konieczne jest zagwarowanie praw człowieka oficjalną umową międzynarodową.
Biorąc pod uwagę, że istotne jest popieranie rozwoju przyjaznych stosunków między wszystkimi elementami społeczności mikronacyjnej.
Biorąc pod uwagę, że jednakowe rozumienie tych praw i wolności ma olbrzymie znaczenie dla ich pełnej realizacji,
Dlatego też ogłasza się uroczyście niniejszą Mikronacyjną Deklarację Praw Człowieka jako wspólny najwyższy cel wszystkich ludzi i wszystkich społeczności, aby wszyscy ludzie i wszystkie państwa dążyły do rozwijania poszanowania tych praw i wolności i aby zapewniły powszechne i skuteczne uznanie i stosowanie tej Deklaracji przez wszystkie rządy polskiego Mikroświata.

Artykuł 1
1. Ludźmi w myśl Mikronacyjnej Deklaracji Praw Człowieka są uczestnicy polskich państw wirtualnych.
2. Wszyscy uczestnicy polskich państw wirtualnych są wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Mają oni wolną wolę i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa.

Artykuł 2

Każdy człowiek posiada wszystkie prawa i wolności zawarte w niniejszej Deklaracji bez względu na jakiekolwiek różnice rasy, koloru, płci, języka, wyznania, poglądów, narodowości, majątku, rodziny lub inne.

Artykuł 3

Każdy człowiek ma prawo do wolności, bezpieczeństwa i poszanowania swej osoby.

Artykuł 4
Nie można nikogo karać ani traktować w sposób niegodny i poniżający.

Artykuł 5

Każdy człowiek ma prawo do uznawania wszędzie jego osobowości prawnej.

Artykuł 6

Wszyscy są równi wobec prawa i mają prawo, bez jakiejkolwiek różnicy, do jednakowej ochrony prawnej. Wszyscy mają prawo do jednakowej ochrony przed jakąkolwiek dyskryminacją, będącą pogwałceniem niniejszej Deklaracji.

Artykuł 7

Każdy człowiek ma prawo do skutecznego odwoływania się do kompetentnych sądów krajowych przeciw czynom stanowiącym pogwałcenie podstawowych praw przyznanych mu przez konstytucję lub przez prawo.

Artykuł 8

Nikogo nie wolno bez powodu aresztować, zatrzymać lub wygnać z kraju.

Artykuł 9

Każdy człowiek ma jednakowe prawo, aby przy rozstrzyganiu o jego prawach i zobowiązaniach lub o zasadności wysuwanego przeciw niemu oskarżenia być słuchanym sprawiedliwie i publicznie przez niezależny i bezstronny sąd.

Artykuł 10

Każdy człowiek oskarżony o popełnienie przestępstwa ma prawo, aby uznawano go za niewinnego dopóty, dopóki nie udowodni mu się winy zgodnie z prawem krajowym podczas publicznego procesu, w którym zapewniono mu wszystkie konieczne środki obrony.

Artykuł 11

Nie wolno ingerować samowolnie w czyjekolwiek życie prywatne, ani w jego korespondencję, ani też uwłaczać jego honorowi lub dobremu imieniu. Każdy człowiek ma prawo do ochrony prawnej przeciwko takiej ingerencji lub uwłaczaniu.

Artykuł 12

1. Każdy człowiek ma prawo swobodnego poruszania się i wyboru miejsca zamieszkania w granicach dowolnej mikronacji.
2. Każdy człowiek ma prawo opuścić jakikolwiek kraj i do niego powrócić.

Artykuł 13

Każdy człowiek ma prawo ubiegać się o azyl i korzystać z niego w innym kraju w razie prześladowania.

Artykuł 14

1. Wszyscy ludzie bez względu na jakiekolwiek różnice mają prawo do zawierania małżeństw i zakładania rodzin.
2. Małżeństwo może być zawarte jedynie za swobodnie wyrażoną pełną zgodą przyszłych małżonków.

Artykuł 15

1. Każdy człowiek, zarówno sam jak i wespół z innymi, ma prawo do posiadania własności.
2. Nie wolno nikogo pozbawiać jego własności.

Artykuł 16

Każdy człowiek ma prawo wolności myśli, sumienia, wyznania i słowa.

Artykuł 17
Każdy człowiek i każda grupa ludzi ma prawo do zgromadzeń i stowarzyszania się.

Artykuł 18

1. Każdy człowiek ma prawo do uczestniczenia w rządzeniu swym krajem bezpośrednio lub poprzez swych przedstawicieli.
2. Każdy człowiek ma prawo równego dostępu do służby publicznej w swym kraju.
3. Wola ludu jest podstawą władzy rządu.

Artykuł 19

Każdy człowiek ma prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne, niezbędne dla jego godności i swobodnego rozwoju jego osobowości.

Artykuł 20

1. Każdy człowiek ma prawo do pracy i jej swobodnego wyboru.
2. Każdy człowiek ma prawo do tworzenia związków zawodowych i do przystępowania do związków zawodowych dla ochrony swych interesów.

Artykuł 21

Każdy człowiek ma prawo do bezpłatnej nauki i wiedzy.

Artykuł 22

1. Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym społeczeństwa i do korzystania ze sztuki.
2. Każdy człowiek ma prawo do ochrony moralnych i materialnych korzyści wynikających z jakiejkolwiek jego działalności naukowej, literackiej lub artystycznej.

Artykuł 23

Każdy człowiek ma prawo do takiego porządku społecznego i międzynarodowego, w którym prawa i wolności zawarte w niniejszej Deklaracji są w pełni realizowane.

Artykuł 24

W korzystaniu ze swych praw i wolności każdy człowiek podlega jedynie takim ograniczeniom, które są ustalone przez prawo wyłącznie w celu zapewnienia odpowiedniego uznania i poszanowania praw i wolności innych i w celu uczynienia zadość słusznym wymogom moralności, porządku publicznego i powszechnego szczęścia społecznego.

Po ustaleniu ostatecznej wersji MDPC, razem ze Wspólnotą Nordacką, będzie można udać się do innych mikronacji z propozycją wspólnego jej uchwalenia. Jest to naprawdę ważne dla dalszego rozwoju mikroświata. Im więcej państw zdecyduje się na ten krok, tym lepiej. Smile SmileSmile
N.N
Odpowiedz
#2
Wiecie, jest naprawdę zabawnie, kiedy ma się gotową odpowiedź, a tu nagle Internet znika. 8-) 8-)8-)

Tak czy inaczej, ja dostrzegam tu jedną możliwą sprzeczność z naszym prawem - tylko, czy folwarki, jako niezbywalne, można potraktować jako własność (chodzi mi tu o pozbawianie ich przez SN)?
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#3
Jestem za deklaracją, popieram ją z pełnym przekonaniem.
Jan Sapieha
Lew Wolnogradu
Odpowiedz
#4
Cytat:Tak czy inaczej, ja dostrzegam tu jedną możliwą sprzeczność z naszym prawem - tylko, czy folwarki, jako niezbywalne, można potraktować jako własność (chodzi mi tu o pozbawianie ich przez SN)?
Hmm, tego nie jestem pewny. Można więc do tego artykułu dopisać "samowolnie". To chyba rozwiązałoby sprawę.
Choć z drugiej strony, różne rządy w różnych krajach mogą nadużywać tego zastrzeżenia.
N.N
Odpowiedz
#5
Hmmm, coś cicho tutaj.
Nikt nie chce się wypowiedzieć?
N.N
Odpowiedz
#6
Lekko bym zmodyfikował, ale to po dogłębnym zapoznaniu się.
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Odpowiedz
#7
Dobry projekt. Popieram.

(-) Ӣваң Фӗдоров
Вєлӣќӣҋ Ќңяҙь Мросќовсќӣҋ


Odpowiedz
#8
Złota łopata się należy. Co do związków zawodowych, to bezsens w czystej postaci. Jakie jeszcze prawo dać? Do podlewania trawnika?

Nie musimy nic a nic ustalać z jakąś "wspólnotą nordacką", gdyż ona najzupełniej w świecie nie istnieje.
/-/ Konstanty Jerzy wielki kniaź Michalski
Immanuel Kartografii Tamostosowanej
Rednacz Gazety Bialeńskiej
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości