Postanowienie Prezydenta ws. obywatelstw
#1
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]

POSTANOWIENIE PREZYDENTA REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
WS. OBYWATELSTW

z dn. 6 marca 2017 r.

Na podstawie art. 9 i 10 ustawy o obywatelstwie Republiki Bialeńskiej .

Artykuł 1.

1. W związku ze zrzeczeniem się, odbiera się obywatelstwo bialeńskie Hewretowi Faradobusowi.

2. W związku ze zrzeczeniem się, odbiera się obywatelstwo bialeńskie Severino Castiglioniemu-Faradobusowi.

Artykuł 3.


W związku z nieaktywnością odbiera się uprzednio zawieszone obywatelstwo:
1. Guliano Montiniemu,

2. Augustovi von Medisowi.

Artykuł 4.


Niniejsze postanowienie wchodzi w życie w momencie jego ogłoszenia, za wyjątkiem:
a) art. 1 postanowienia wraz z ustępami, który wchodzi w życie z mocą wsteczną od dnia 3 marca 2017 r.;


(-) Andrzej Swarzewski
Prezydent Republiki Bialeńskiej
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości