Wyrok Sądu Ludowego z dnia 5 kwietnia 2017 r., W/2/2017
#1
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WYROK
W imieniu Republiki Bialeńskiej
Dnia 5 kwietnia 2017 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Alberto Carlos de Médici y Zep

po rozpoznaniu dnia 5 kwietnia 2017 r.
sprawy W/2/2016 z wniosku: Macieja Kamińskiego
o brzmieniu: Czy art. 9 lit. e ustawy – Ordynacja Wyborcza z dnia 24 stycznia 2017 r. należy stosować w odniesieniu do funkcji pełnionych w państwach stowarzyszonych z Republiką Bialeńską?

orzeka następująco:

Art. 9 lit. e ustawy – Ordynacja Wyborcza z dnia 24 stycznia 2017 r. należy stosować w odniesieniu do funkcji we władzach państwowych pełnionej w każdej, innej niż Republika Bialeńska, mikronacji, także takiej, z którą Republikę Bialeńską łączą traktaty o charakterze stowarzyszeniowym.

UZASADNIENIE

Ustawodawca w art. 9 lit. e ustawy – Ordynacja Wyborcza z dnia 24 stycznia 2017 r. express verbis zastrzegł, że kandydatem na urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej może zostać tylko taka osoba, która nie pełni funkcji we władza państwowych innej niż Republika Bialeńska mikronacji. W związku z tym, że niniejsza regulacja nie jest obwarowana żadnymi wyjątkami – co miało miejsce we wcześniejszym ustawodawstwie – norma ta odnosi się także do państw stowarzyszonych z Republiką Bialeńską.

Wobec powyższego Sąd orzekł jak w sentencji.
/-/ Alberto Carlos de Médici y Zep
Sędzia Ludowy
(—) Alberto Carlos de Médici y Zep
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości