Uchwała w sprawie ratyfikacji traktatu sojuszniczego z NUPIA
#1
Treść aktu prawnego:
Cytat:
[Obrazek: ?url=i.imgur.com%2FvdUQ0qe.png]

UCHWAŁA W SPRAWIE RATYFIKACJI TRAKTATU SOJUSZNICZEGO POMIĘDZY SUWERENNYMI PAŃSTWAMI REPUBLIKĄ BIALEŃSKĄ ORAZ NEOKONTYNENTALNĄ UNIĄ PAŃSTW INTEGRACYJNIE AUTONOMICZNYCH Z DNIA 16 STYCZNIA 2014
z dnia 24 stycznia 2014 r.

Artykuł 1.

Parlament Republiki Bialeńskiej ratyfikuje traktat sojuszniczy pomiędzy suwerennymi państwami Republiką Bialeńską oraz Neokontynentalną Unią Państw Integracyjnie Autonomicznych z dnia 16 stycznia 2014 roku.

Artykuł 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Maciej Kamiński
Cytat:Traktat sojuszniczy
pomiędzy Republiką Bialeńską a Neokontynentalną Unią Państw Integracyjnie Autonomicznych

Art. 1
Republika Bialeńska i Neokontynentalna Unia Państw Integracyjnie Autonomicznych wyrzekają się wszelkie przemocy we wzajemnych stosunkach i postanawiają rozwiązywać wszelkie konflikty na drodze pokojowej.
Art. 2
Interesy jednej ze stron traktatu na terenach znajdujących się pod władzą zwierzchnią strony drugiej reprezentuje Ambasador, powoływany prze głowę jednego z państw i uznawany za persona grata przez Głowę Państwa drugiego z państw.
Art. 3
Oba państwa dążą do dalszego rozwoju przyjaznych stosunków dyplomatycznych pomiędzy narodami.
Art. 4
Jedna ze stron traktatu w razie nastania potrzeby, może poprosić drugie państwo o pomoc. Pomoc ta powinna zostać udzielona, o ile możliwości i prawo strony drugiej na to pozwalają.
Art. 5
Obie strony deklarują, że nie będą podejmować, sami lub razem z państwem obcym, działań przeciw drugiej ze stron porozumienia.
Art. 6
Obie strony dążą do pogłębiania wzajemnych więzi kulturowych, naukowych, społecznych i innych. W tym celu mogą powstawać następne traktaty, które dotyczyć będą konkretnych dziedzin współpracy.
Art. 7
Wojska jednej ze stron mają prawo do przebywania na terytorium lądowym, morskim lub powietrznym drugiej ze stron, po uprzednim poinformowaniu drugiej strony z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem.
Art. 8
Osoby Prezydentów Republiki Bialeńskiej oraz Wodzów Neokontynentalnej Unii Państw Integracyjnie Autonomicznych są nietykalne.
Art. 9
Każda ze stron może wypowiedzieć traktat z siedmiodniowym wyprzedzeniem.
Art. 10
Traktat wchodzi w życie z chwilą wypełnienia konstytucyjnych wymogów przez obie strony.

Autor: Andrzej Swarzewski i Pel Nander

Zgłaszający: Andrzej Swarzewski

Podane uzasadnienie: brak

Głosy ZA: Jan Kaniewski, Boris Hristow, Maciej Kamiński

Poprawki:
Cytat:Traktat sojuszniczy
pomiędzy suwerennymi państwami Republiką Bialeńską (RB, Bialenia) oraz Neokontynentalną Unią Państw Integracyjnie Autonomicznych (NUPIA, Nupia). Zwanymi również w umowie jako (Państwa, Strony, Sojusznik)

Art. 1 Państwa tej umowy rozszerzają wzajemne relacje na podstawie dokumentów:
1) NUPIA - Oświadczenie o uznaniu Republiki Bialeńskiej 23.11.2013
2) RB - Uchwała Komitetu Założycielskiego w sprawie uznania NUPIA 25.11.2013

Art. 2 Założenia Dyplomatyczne i Podstawowych relacji międzypaństwowych
1) Państwa dążą do dalszego rozwoju przyjaznych relacji dyplomatycznych.
2) Państwa wyrzekają się wszelkiej przemocy w wzajemnych relacjach i postanawiają rozwiązywać wszelkie konflikty na drodze pokojowej.
3) Każda ze stron traktatu w razie pojawienia się jakiejś potrzeby pomocy, może zwrócić się do państwa sojuszniczego o pomoc. Pomoc tą państwa tego traktatu deklarują wzajemnie udzielić, wg własnych możliwości i własnego prawa.
4) Obie strony deklarują, że nie będą podejmować, sami lub wraz z innym państwem, szkodliwych działań przeciwko drugiej stronie traktatu.
5) Obie strony oświadczają chęć dążenia do pogłębiania wzajemnych więzi kulturowych, naukowych, społecznych i innych. Więzi te będą regulowane wg kolejnych umów na bazie tego traktatu sojuszniczego.

Art. 3 Przedstawicielstwa Ambasad
1) Interesy stron traktatu sojuszniczego na terenach znajdujących się pod władzą zwierzchnią każdej ze stron reprezentują wymienni Ambasadorowie rezydujący w suwerennych Ambasadach.
2) Każdy Ambasador powoływany jest wg prawa państwa przedstawicielskiego i uznawany za persona grata (osobę pożądaną) w państwie przyjmującym.
3) NUPIA oświadcza słuszność potrzeby wymiany Ambasadorów z powodu licznych relacji między NUPIA i Bialenią oraz z powodu aktualnego aktywnego zamieszkiwania w Bialenii części społeczności NUPIA.

Art. 4 Państwa tej umowy nawiązują Sojusz Militarny wg zasad:
1) Wzajemne terytoria (lądowe, wodne, powietrzne, inne) uznają za w pełni suwerenne bez możliwości ich naruszenia bez zgody sojusznika.
2) Państwa dopuszczają możliwość przeprowadzenia wspólnych manewrów.

Art. 5 Obywatele obydwu Państw tej umowy
1) Bez względu na pełnione funkcje mogą być sądzeni wg lokalnego prawa.
2) Mają równoprawny udział w rozprawach obydwu państw tej umowy.
3) Najwyższą wymierzoną karą jest wydalenie z państwa osądzającego w ten sposób.
4) Obywatele z państwa sojuszniczego naruszający zasady życia w państwie przyjmującym są uznawani za szkodliwych w relacjach międzypaństwowych i powinni być wydaleni przez państwo przyjmujące lub wycofani przez państwo wysyłające.

Art. 6 Zasady komunikacji przestrzennej
1) NUPIA otwiera do Bialenii, własne v-światowe połączenia komunikacyjne:
a) porty powietrzne (lotniska)
dostępne tutaj http://nupia.cba.pl/forum/viewforum.php?f=7
Obsługiwane aktualnie przez Nupiowe przedsiębiorstwa TransNeoPort oraz Emirate Airlines
b) porty morskie
dostępne tutaj http://nupia.cba.pl/forum/viewforum.php?f=8
Obsługiwane aktualnie przez Nupiowe przedsiębiorstwo TransNeoPort

2) Bialenia otwiera Do NUPIA
a) port powietrzny (lotnisko)
Wolnograd, NBWO - Port Lotniczy im. Zdobywców Czarnolasu*
https://spolecznosc.bialenia.org.pl/thread-268.html
[spoiler]*Link został poprawiony na aktualny.[/spoiler]
b) port morski
Nowy Ab'Dorst, Port Morski w Nowym Ab'Dorst im. Zdobywców Ab'Dorst*
https://spolecznosc.bialenia.org.pl/thread-423.html
[spoiler]*Link został poprawiony na aktualny.[/spoiler]

Art. 7 Zasady relacji współegzystowania
Państwa wprowadzają dla siebie wzajemnie.
1) swobodne podróżowanie lądowe jak i powietrzne (samoloty pasażerskie i przewozowe)
2) możliwość swobodnego zamieszkania uwarunkowanego zasadami lokalnego prawa
3) otwierają wzajemnie swoje gospodarki.

Art. 8
1) Zasady traktatu są bezterminowe z możliwością ich zmiany przez zawarcie nowego traktatu lub wypowiedzenie tego traktatu co powoduje zerwanie warunków tej umowy.
2) Każda ze stron może wypowiedzieć traktat który przestaje obowiązywać do siedmiu dni po wypowiedzeniu jeżeli strona niewypowiadająca nie zadecyduje o ustaniu traktatu wcześniej.
3) Strona wypowiadająca jest zobowiązana do poinformowania strony drugiej przez przybycie na forum tego państwa.
4) Traktat staje się nieobowiązujący po zaniechaniu aktywności w którymś z państw.
5) Traktat może zostać wdrożony po wypełnieniu przez obie strony własnych konstytucyjnych wymogów, a wchodzi w życie w tym samym ustalonym czasie po poinformowaniu o gotowości jego podpisania.

Traktat jest wolą społeczności państw, potwierdzonych podpisami:
(-) Wódz Neokontynentalnej Unii Państw Integracyjnie Autonomicznych, Pel Nander
(-) Prezydent Republiki Bialeńskiej, Andrzej Swarzewski

Autor: Pel Nander

Zgłaszający: Boris Hristow

Podane uzasadnienie: Prezentuje Państwu.Nowa Wersje Traktatu.

Głosy ZA: Jan Kaniewski, Boris Hristow, Maciej Kamiński

Tekst jednolity:
Cytat:
[Obrazek: ?url=i.imgur.com%2FvdUQ0qe.png]

UCHWAŁA W SPRAWIE RATYFIKACJI TRAKTATU SOJUSZNICZEGO POMIĘDZY SUWERENNYMI PAŃSTWAMI REPUBLIKĄ BIALEŃSKĄ ORAZ NEOKONTYNENTALNĄ UNIĄ PAŃSTW INTEGRACYJNIE AUTONOMICZNYCH Z DNIA 16 STYCZNIA 2014
z dnia 24 stycznia 2014 r.

Artykuł 1.

Parlament Republiki Bialeńskiej ratyfikuje traktat sojuszniczy pomiędzy suwerennymi państwami Republiką Bialeńską oraz Neokontynentalną Unią Państw Integracyjnie Autonomicznych z dnia 16 stycznia 2014 roku.

Artykuł 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Maciej Kamiński
Cytat:Traktat sojuszniczy
pomiędzy suwerennymi państwami Republiką Bialeńską (RB, Bialenia) oraz Neokontynentalną Unią Państw Integracyjnie Autonomicznych (NUPIA, Nupia). Zwanymi również w umowie jako (Państwa, Strony, Sojusznik)

Art. 1 Państwa tej umowy rozszerzają wzajemne relacje na podstawie dokumentów:
1) NUPIA - Oświadczenie o uznaniu Republiki Bialeńskiej 23.11.2013
2) RB - Uchwała Komitetu Założycielskiego w sprawie uznania NUPIA 25.11.2013

Art. 2 Założenia Dyplomatyczne i Podstawowych relacji międzypaństwowych
1) Państwa dążą do dalszego rozwoju przyjaznych relacji dyplomatycznych.
2) Państwa wyrzekają się wszelkiej przemocy w wzajemnych relacjach i postanawiają rozwiązywać wszelkie konflikty na drodze pokojowej.
3) Każda ze stron traktatu w razie pojawienia się jakiejś potrzeby pomocy, może zwrócić się do państwa sojuszniczego o pomoc. Pomoc tą państwa tego traktatu deklarują wzajemnie udzielić, wg własnych możliwości i własnego prawa.
4) Obie strony deklarują, że nie będą podejmować, sami lub wraz z innym państwem, szkodliwych działań przeciwko drugiej stronie traktatu.
5) Obie strony oświadczają chęć dążenia do pogłębiania wzajemnych więzi kulturowych, naukowych, społecznych i innych. Więzi te będą regulowane wg kolejnych umów na bazie tego traktatu sojuszniczego.

Art. 3 Przedstawicielstwa Ambasad
1) Interesy stron traktatu sojuszniczego na terenach znajdujących się pod władzą zwierzchnią każdej ze stron reprezentują wymienni Ambasadorowie rezydujący w suwerennych Ambasadach.
2) Każdy Ambasador powoływany jest wg prawa państwa przedstawicielskiego i uznawany za persona grata (osobę pożądaną) w państwie przyjmującym.
3) NUPIA oświadcza słuszność potrzeby wymiany Ambasadorów z powodu licznych relacji między NUPIA i Bialenią oraz z powodu aktualnego aktywnego zamieszkiwania w Bialenii części społeczności NUPIA.

Art. 4 Państwa tej umowy nawiązują Sojusz Militarny wg zasad:
1) Wzajemne terytoria (lądowe, wodne, powietrzne, inne) uznają za w pełni suwerenne bez możliwości ich naruszenia bez zgody sojusznika.
2) Państwa dopuszczają możliwość przeprowadzenia wspólnych manewrów.

Art. 5 Obywatele obydwu Państw tej umowy
1) Bez względu na pełnione funkcje mogą być sądzeni wg lokalnego prawa.
2) Mają równoprawny udział w rozprawach obydwu państw tej umowy.
3) Najwyższą wymierzoną karą jest wydalenie z państwa osądzającego w ten sposób.
4) Obywatele z państwa sojuszniczego naruszający zasady życia w państwie przyjmującym są uznawani za szkodliwych w relacjach międzypaństwowych i powinni być wydaleni przez państwo przyjmujące lub wycofani przez państwo wysyłające.

Art. 6 Zasady komunikacji przestrzennej
1) NUPIA otwiera do Bialenii, własne v-światowe połączenia komunikacyjne:
a) porty powietrzne (lotniska)
dostępne tutaj http://nupia.cba.pl/forum/viewforum.php?f=7
Obsługiwane aktualnie przez Nupiowe przedsiębiorstwa TransNeoPort oraz Emirate Airlines
b) porty morskie
dostępne tutaj http://nupia.cba.pl/forum/viewforum.php?f=8
Obsługiwane aktualnie przez Nupiowe przedsiębiorstwo TransNeoPort

2) Bialenia otwiera Do NUPIA
a) port powietrzny (lotnisko)
Wolnograd, NBWO - Port Lotniczy im. Zdobywców Czarnolasu*
https://spolecznosc.bialenia.org.pl/thread-268.html
[spoiler]*Link został poprawiony na aktualny.[/spoiler]
b) port morski
Nowy Ab'Dorst, Port Morski w Nowym Ab'Dorst im. Zdobywców Ab'Dorst*
https://spolecznosc.bialenia.org.pl/thread-423.html
[spoiler]*Link został poprawiony na aktualny.[/spoiler]

Art. 7 Zasady relacji współegzystowania
Państwa wprowadzają dla siebie wzajemnie.
1) swobodne podróżowanie lądowe jak i powietrzne (samoloty pasażerskie i przewozowe)
2) możliwość swobodnego zamieszkania uwarunkowanego zasadami lokalnego prawa
3) otwierają wzajemnie swoje gospodarki.

Art. 8
1) Zasady traktatu są bezterminowe z możliwością ich zmiany przez zawarcie nowego traktatu lub wypowiedzenie tego traktatu co powoduje zerwanie warunków tej umowy.
2) Każda ze stron może wypowiedzieć traktat który przestaje obowiązywać do siedmiu dni po wypowiedzeniu jeżeli strona niewypowiadająca nie zadecyduje o ustaniu traktatu wcześniej.
3) Strona wypowiadająca jest zobowiązana do poinformowania strony drugiej przez przybycie na forum tego państwa.
4) Traktat staje się nieobowiązujący po zaniechaniu aktywności w którymś z państw.
5) Traktat może zostać wdrożony po wypełnieniu przez obie strony własnych konstytucyjnych wymogów, a wchodzi w życie w tym samym ustalonym czasie po poinformowaniu o gotowości jego podpisania.

Traktat jest wolą społeczności państw, potwierdzonych podpisami:
(-) Wódz Neokontynentalnej Unii Państw Integracyjnie Autonomicznych, Pel Nander
(-) Prezydent Republiki Bialeńskiej, Andrzej Swarzewski

Podpisujący: Maciej Kamiński (uchwała - Marszałek Parlamentu) i Andrzej Swarzewski (umowa międzynarodowa - Prezydent Republiki Bialeńskiej)

Data wejścia w życie: 24 stycznia 2014

Data anulowania:
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości