Uchwała w sprawie ratyfikacji traktatu z Tirimudzią
#1
Treść aktu prawnego:
Cytat:
[Obrazek: ?url=i.imgur.com%2FvdUQ0qe.png]

UCHWAŁA W SPRAWIE RATYFIKACJI TRAKTATU O WZAJEMNYM UZNANIU I NAWIĄZANIU STOSUNKÓW DYPLOMATYCZNYCH POMIĘDZY MAHARADŻATEM TIRIMUDZII A REPUBLIKĄ BIALEŃSKĄ Z DNIA 2 LUTEGO 2014
z dnia 7 lutego 2014 r.*
[spoiler]*Data niepewna z uwagi na zaginięcie źródeł.[/spoiler]

Artykuł 1.

Parlament Republiki Bialeńskiej ratyfikuje traktat o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych pomiędzy Maharadżatem Tirimudzii a Republiką Bialeńską z dnia 2 lutego 2014 roku.

Artykuł 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Maciej Kamiński
Cytat:TRAKTAT
O WZAJEMNYM UZNANIU I NAWIĄZANIU STOSUNKÓW DYPLOMATYCZNYCH

pomiędzy
Maharadżatem Tirimudzii a Republiką Bialeńską
W dniu 2 lutego 2014 roku
w Stołecznym Mieście Wolnograd

Wysokie Układające się Strony:

Nadzienunta III, Maharadża Jodzi, Ghandzi i Nabaci etc.
w imieniu własnym i Maharadżatu Tirimudzii

oraz

JE Andrzej Swarzewski, Prezydent Republiki Bialeńskiej, etc.,
w imieniu własnym i Republiki Bialeńskiej;

reprezentowani przez swych pełnomocników,
którzy po wymianie swych pełnomocnictw uznanych za należyte i sporządzone we właściwej formie, zawierają w najlepszej wierze następujący Traktat o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych:

Art. 1.
1. Wysokie Układające się Strony uznają się niniejszym wzajemnie za suwerenne państwa i podmioty prawa międzynarodowego.
2. Wysokie Układające się Strony wyrzekają się we wzajemnych stosunkach używania jakiejkolwiek przemocy.

Art. 2.
1. Wysokie Układające się Strony nawiązują niniejszym stosunki dyplomatyczne na szczeblu ambasadorów.
2. Wysokie Układające się Strony dopuszczają ustanowienie przedstawicielstwa Republiki Bialeńskiej w Maharadżacie Tirimudzii oraz przedstawicielstwa Maharadżatu Tirimudzii w Republice Bialeńskiej.

Art. 3.
Wysoka Układająca się Strona wysyłająca swojego przedstawiciela obowiązana jest uprzednio wstąpić o agrément dla kandydata na ambasadora.

Art. 4.
1. Ambasadorowi przysługuje immunitet na terenie państwa przyjmującego.
2. W ramach immunitetu, na terenie państwa przyjmującego, ambasador:
a) nie podlega jurysdykcji karnej państwa przyjmującego,
b) nie podlega jurysdykcji cywilnej państwa przyjmującego, chyba że sprawa dotyczy ich działalności niezwiązanej zupełnie z pełnioną misją, a sprawa dotyczy interesów prawnych osób trzecich, podległych jurysdykcji państwa przyjmującego,
c) korzysta ze swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego,
d) korzysta z prawa do reprezentowania interesów państwa wysyłającego, w sposób uznany przez nich za właściwy, w środkach masowego przekazu, w tym na głównej liście dyskusyjnej lub forum państwa przyjmującego,
e) nie jest zobowiązany do składania zeznań w charakterze świadka.
3. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze dyplomatycznej spory wynikłe na tle postępowania ambasadorów, z zastrzeżeniem dopuszczalności drogi sądowej w sytuacji, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt b.

Art. 5.
Jeśli pod wątpliwość poddaje się niewinność lub uczciwość ambasadora, Państwo wysyłające ma obowiązek wszczęcia śledztwa.

Art. 6.
1. Ambasador może zrzec się immunitetu.
2. Wydalenie ambasadora z państwa przyjmującego następuje poprzez uznanie go za persona non grata.
3. W przypadku wydalenia ambasadora państwo przyjmujące zobowiązuje się do złożenia wyjaśnień i przedstawienia powodu wydalenia ambasadora państwa wysyłającego.

Art. 7.
Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do podejmowania działań zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków.

Art. 8.
1. Każda z Wysokich Układających się Stron może wypowiedzieć niniejszy traktat.
2. W przypadku wypowiedzenia niniejszego traktatu traci on swoją moc z upływem trzeciego dnia następującego po dniu notyfikacji wypowiedzenia traktatu drugiej stronie.

Art. 9.
Traktat niniejszy wchodzi w życie z dniem ratyfikowania go przez Wysokie Układające się Strony.

W imieniu Maharadżatu Tirimudzii:
(-) Nadzienunta III

W imieniu Republiki Bialeńskiej:
(-) Andrzej Swarzewski

Autor: Andrzej Swarzewski i Ciecierad Ciecieląg

Zgłaszający: Andrzej Swarzewski

Podane uzasadnienie: Maharadżat będzie ważny sojusznikiem na którego można liczyć. W tym wypadku będziemy mogli liczyć na przyjaźń na równych warunkach.

Głosy ZA*: Ronon Dex, Jan Kaniewski, Maciej Kamiński
[spoiler]*Niepewne wobec zaginięcia źródeł. Naliczono wszystkie głosy jako "za" wobec faktu przejścia tej uchwały.[/spoiler]

Podpisujący: Maciej Kamiński (uchwała - Marszałek Parlamentu) i Andrzej Swarzewski (umowa międzynarodowa - Prezydent Republiki Bialeńskiej)

Data wejścia w życie: 7 lutego 2014 (data niepewna)

Data anulowania:
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości