Projekt ustawy o zmianie ustaw o BIW, SZ i PK
#1
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]

USTAWA O ZMIANIE USTAWY O BIALEŃSKIEJ IZBIE WYMIANY, USTAWY O SIŁACH ZBROJNYCH REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ I USTAWY O POLICJI KRAJOWEJ
z dnia XX maja 2017 r.

Artykuł 1.

Niniejsza ustawa ma na celu modyfikację treści ustawy o Bialeńskiej Izbie Wymiany z dnia 30 kwietnia 2015 r., ustawy o Siłach Zbrojnych Republiki Bialeńskiej i służbie wojskowej z dnia 24 kwietnia 2016 r. oraz ustawy o Policji Krajowej z dnia 27 grudnia 2013 r.

Artykuł 2.

Zmienia się treść art. 2. ustawy o Bialeńskiej Izbie Wymiany na następującą:

Cytat:Artykuł 2.

W skład Bialeńskiej Izby Wymiany wchodzą wszyscy obywatele Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 3.

Do ustawy o Bialeńskiej Izbie Wymiany dodaje się art. 8. w treści:

Cytat:Artykuł 8.

1. Prezes Bialeńskiej Izby Wymiany odpowiedzialny jest za wypłacanie wynagrodzeń urzędnikom państwowym.

1a. Kwestie dotyczące żołdu żołnierzy Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej oraz policjantów Policji Krajowej określają odrębne przepisy.

2. Wynagrodzenia wypłacane są proporcjonalnie w systemie kadencyjnym, miesięcznym lub akordowym, w zależności od stanowiska.

3. Wzór przelicznika proporcjonalnego ukazuje załącznik numer 1 do ustawy.

4. Ustala się następujące stawki bazowe:

a) Prezydent Republiki Bialeńskiej - 150 bialenów,

b) Premier, Rzecznik rządu oraz Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej - 120 bialenów,

c) Minister, Wiceminister, Marszałek oraz Wicemarszałek Parlamentu Republiki Bialeńskiej bądź Zgromadzenia Ludowego, właściwie do okresu - 80 bialenów,

d) Parlamentarzysta - 70 bialenów,

e) Gubernator prowincji oraz głowa państwa stowarzyszonego - 50 bialenów,

f) Ambasador - 40 bialenów,

g) Sędzia Sądu Ludowego oraz ławnik Rady Przysięgłych - 30 bialenów.

5. Poszczególne stanowiska rozlicza się wedle następujących systemów:

a) Według systemu kadencyjnego (podług kadencji rządu Republiki Bialeńskiej) - Prezydent Republiki Bialeńskiej, Premier, Rzecznik rządu, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Minister oraz Wiceminister,

b) Według systemu kadencyjnego (podług kadencji Parlamentu Republiki Bialeńskiej bądź Zgromadzenia Ludowego, właściwie do okresu) - Marszałek i Wicemarszałek Parlamentu Republiki Bialeńskiej oraz parlamentarzysta,

c) Według systemu miesięcznego - gubernator prowincji, głowa państwa stowarzyszonego i ambasador,

d) Według systemu akordowego - sędzia Sądu Ludowego i ławnik Rady Przysięgłych.

6. Wynagrodzenia za pełnione równocześnie funkcje Prezydenta Republiki Bialeńskiej, Premiera, Rzecznika rządu lub Wiceprezydenta Republiki Bialeńskiej i Ministra lub Wiceministra bądź dzierżenie kilku tek ministerskich lub obsadzenie kilku ambasad jednocześnie, a także Marszałka lub Wicemarszałka Parlamentu Republiki Bialeńskiej i parlamentarzysty nie sumują się.

7. Wynagrodzenia wypłacane są w następujących terminach:

a) Według systemu kadencyjnego - nie wcześniej niż w dzień następujący po dniu zakończenia danej kadencji,

b) Według systemu miesięcznego - nie wcześniej niż w pierwszy dzień kolejnego miesiąca,

c) Według systemu akordowego - nie wcześniej niż w pierwszy dzień miesiąca następującego po dniu uprawomocnieniu się wyroku bądź decyzji w danej sprawie.

Artykuł 4.

Do ustawy o Bialeńskiej Izbie Wymiany dodaje się załącznik numer 1 w treści:
Cytat:ZAŁĄCZNIK NUMER 1.

1. Przelicznik dla stanowisk rozliczanych według systemu kadencyjnego jest następujący:
Cytat:liczba dni pełnienia stanowiska/liczba dni rzeczywistego trwania kadencji x stawka bazowa

2. Przelicznik dla stanowisk rozliczanych według systemu miesięcznego jest następujący:
Cytat:liczba dni pełnienia stanowiska w danym miesiącu/liczba dni danego miesiąca x stawka bazowa

3. Przelicznik dla stanowisk rozliczanych według systemu akordowego jest następujący:
Cytat:liczba przeprowadzonych spraw x stawka bazowa

4. Liczbę dni pełnienia stanowiska oraz kwoty końcowe należy zaokrąglić do pełnych dni lub bialenów.

Artykuł 5.

Do art. 14. ustawy o Siłach Zbrojnych Republiki Bialeńskiej i służbie wojskowej dodaje się p. d) w treści:

Cytat:d) listy płac żołnierzy Sił Zbrojnych, z zastrzeżeniem, że kwota miesięcznego żołdu nie może przekroczyć 150 bialenów.

Artykuł 6.

Do art. 1. ustawy o Policji Krajowej dodaje się p. 3. w treści:

Cytat:3. Prezes Policji Krajowej ustala listy płac policjantów Policji Krajowej, z zatrzeżeniem, że kwota miesięcznego żołdu nie może przekroczyć 150 bialenów.

Artykuł 7.

1. Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

2. Przepisy niniejszej ustawy mają moc wsteczną do 1 października 2016 r.

3. W przypadku kolizji z przepisami ustawy o zniesieniu ustaw i zmianie ustaw z dnia 18 września 2016 r., należy stosować przepisy niniejszej ustawy.

Izbo o Odpowiednim Wzroście,

Skrobnąłem niniejszym obiecany papierek. Rewolucyjności jest tu naprawdę zero, wszystko to są stare przepisy, co najwyżej kosmetycznie zmodyfikowane, by lepiej pasowały do obecnej sytuacji. Moc wsteczna jest tutaj, żeby każdy otrzymał, co mu się należy. Sposób rozliczania wynagrodzeń sądowniczych jest taki, jaki jest dla czystej wygody, żeby nie robić miliona przelewów. Chciałem też zachować porządek i przepisy dopisać tam, gdzie najpewniej zajrzą ich wykonawcy, kiedy będą sprawdzać swoje obowiązki.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#2
Debata 72h. Wink
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
#3
Wysoka Izbo,
Szanowny Marszałku i Posłowie,
Szanowny wnioskodawco Macieju,

Jak ma się sprawa z kontami samorządowymi i państwowymi? Jak należałoby określić ich stan początkowy?
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Odpowiedz
#4
Jaki, kurtka sweter, stan początkowy? To jest działanie w obrębie tego samego systemu gospodarczego, który tu się od lat ciągnie, mimo miliona innych idei po drodze. Państwo pozostaje przy dawnym stanie środków (bo i czemu by ten stan miał się zmienić, skoro naliczanie odbędzie się identycznie, jak wcześniej?), a samorządy... olać, póki co. W razie czego RB się na nie zrzuci. Państwowa kasa biedna nie jest, o czym łatwo się przekonać, po prostu do niej zaglądając.
Przynajmniej do czasu, aż ktoś wpadnie na lepszy pomysł... Albo w ogóle podziała, bo to też rzadkość.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#5
(15.05.2017, 21:46:44)Maciej Kamiński napisał(a): Moc wsteczna jest tutaj, żeby każdy otrzymał, co mu się należy.

Coś takiego napisałeś, więc jak to jest?

No i właśnie inna kwestia - gdzie wydawać te środki?
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Odpowiedz
#6
Ano każdy otrzyma. Bytom prawnym, za wyłączeniem konta krajowego (bo ustawa o finansach, którą ostatnio ruszaliśmy w listopadzie 2015), nie należy się w gruncie rzeczy nic, póki nic nie robią w kwestiach gospodarki. A jeżeli kiedyś zechcą, to się tym zajmiemy. Osoby fizyczne to inna bajka, ale i w tym wypadku bardziej chodzi mi o to, że to nieszczególnie sprawiedliwe, iż osoby babrające się w państwowych garnuszkach i czajniczkach do września 2016 mają dostać strumień bezwartościowej waluty, a parający się tą szlachetną profesją na zmywaku później już nie, chociaż od tego czasu nie pojawiła się żadna inna forma wynagrodzenia bezpośrednio za tę robotę.
I nie przesadzajmy ze szczegółami. Tu nie chodzi o gospodarkę per se (przynajmniej na razie - zawsze możemy popróbować sobie z tym w wolnej chwili po raz enty, bo a nóż widelec powtórzymy krótkotrwały sukces z połowy 2014 roku w tej kwestii...), tylko o reguły swarzyzmu łamanego przez betonizm. A odpowiadając na drugie pytanie - w BIW, jak zawsze.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#7
Można prosić o przedłużenie debaty?
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Odpowiedz
#8
Mam nadzieję, że o 24h wystarczy. ^^
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
#9
Panie Marszałku!
Wysoka Izbo!

Byłoby lepiej, gdyby Poseł Wnioskodawca przedstawił o wiele bardziej szczegółowo, dokładnie i niespecjalistycznie cel złożenia ustawy o zmianie odpowiednich ustaw oraz wszystkie sprawy, które mogą wywrzeć jakikolwiek wpływ na życie codziennie obywateli Republiki. Mimo że przeczytałem uważnie projekt, nie zrozumiałem powodów reform prawnych i długofalowych założeń.
Frederick Martin Hufflepuff
______________________________
polityk, dziennikarz, ojciec-założyciel Santanii i Burgii, Wicemarszałek Parlamentu RB, redaktor naczelny gazety "wBialenii", dyrektor Bialeńskiego Ośrodka Badania Opinii Publicznej, Delegat Główny Bialenii przy MUP, były Wiceprezydent Bialenii, były Lider i Wicelider partii Wspólnota Rozwoju, były Wiceminister i Minister Kultury i Sportu, były Marszałek Parlamentu XIX i XXIV Kadencji, były Wiceminister Edukacji Narodowej, były kandydat na stanowisko prezydenta Republiki Bialeńskiej
Więcej tutaj
Odpowiedz
#10
Nie ma żadnych długofalowych założeń, ani nie ma żadnych szczegółów. Wszystko, co ja robię, to przywracam stare zasady wynagradzania za pracę w państwowych placówkach.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#11
Tośmy se pogadali...
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#12
OK, otwieram głosowanie. Nie było poprawek, ergo przedmiotem jest wersja projektu z postu otwierającego.

ZA.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#13
ZA
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
#14
Głosuję ZA
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Odpowiedz
#15
Marszałku, projekt został już przegłosowany. Z uwagi na nieaktywność pozostałych Posłów (Andrzej co prawda loguje się w Bialenii, ale nie interesuje się zbytnio ZL; Fredericka od dawna nie było), wnoszę o skrócenie głosowania. Po co czekać, skoro nic to nie zmieni, a w razie skrócenia - ustawa szybciej wejdzie w życie i będzie można ruszyć z gospodarką jeszcze dalej.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
#16
A spieszy się komuś? Jakoś nie widzę rozwlekłych dyskusji (i to nawet na skalę tych prowadzonych w INEM w 2013 roku), ani kolejnych projektów w tej sprawie...
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#17
Za.
Odpowiedz
#18
ZA
Frederick Martin Hufflepuff
______________________________
polityk, dziennikarz, ojciec-założyciel Santanii i Burgii, Wicemarszałek Parlamentu RB, redaktor naczelny gazety "wBialenii", dyrektor Bialeńskiego Ośrodka Badania Opinii Publicznej, Delegat Główny Bialenii przy MUP, były Wiceprezydent Bialenii, były Lider i Wicelider partii Wspólnota Rozwoju, były Wiceminister i Minister Kultury i Sportu, były Marszałek Parlamentu XIX i XXIV Kadencji, były Wiceminister Edukacji Narodowej, były kandydat na stanowisko prezydenta Republiki Bialeńskiej
Więcej tutaj
Odpowiedz
#19
Zamykam głosowanie.

Projekt otrzymał komplet głosów za, ergo przeszedł.

Czekamy na decyzję konduktora.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#20
/-/ Bajtuś
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości