Ustawa o obowiązku meldunkowym
#1
NIEAKTUALNA USTAWA.[spoiler]
Cytat:
[Obrazek: ?url=i.imgur.com%2FvdUQ0qe.png]

USTAWA O OBOWIĄZKU MELDUNKOWYM
z dnia 4 czerwca 2017 r.

Artykuł 1.

Niniejsza ustawa ma na celu wprowadzenie obowiązku dokonania meldunku.

Artykuł 2.

Obowiązek meldunkowy dotyczy każdego obywatela Republiki Bialeńskiej i polega na przypisaniu go do wybranego przez siebie mieszkania lub domu.

Artykuł 3.

1. Mieszkanie lub dom obywatela może znajdować się na terenie Wolnogradu lub wolnego miasta i na terenie majątku lennego, za zgodą ich właścicieli.

2. Właściciele danego mieszkania lub domu mają obowiązek założenia w dziale odpowiadającym jego umiejscowieniu odrębnego wątku przeznaczonego dla swojego mieszkania lub domu.

3. Na zameldowanie lub zamieszkanie nowej osoby w mieszkaniu lub domu już zamieszkanym zgodę wyrazić musi dotychczasowy mieszkaniec.

Artykuł 4.

1. Meldunku dokonuje Lew Wolnogradu na wniosek zainteresowanego w formie postanowienia w czasie nie dłuższym niż 72 godziny od momentu złożenia wniosku.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych prowadzi listę zameldowanych obywateli wraz z miejscem ich zameldowania oraz odnośnikami do wątków przeznaczonych dla ich mieszkań lub domów.

Artykuł 5.

1. Wymeldowanie może nastąpić wyłącznie na wniosek samego zameldowanego lub poprzez karę pozbawienia wolności.

2. Wymeldowanie następuje automatycznie w momencie utraty obywatelstwa.

Artykuł 6.

1. Każdy obywatel ma prawo posiadać nieograniczoną ilość domów i mieszkań, jednak wyłącznie jeden meldunek.

2. Ust. 1 niniejszego artykułu nie ma zastosowania wobec Prezydenta Republiki Bialeńskiej, który w czasie trwania kadencji może dodatkowo być zameldowanym w Pałacu Prezydenckim albo Zamku w Jeziornie.

3. Ust. 1 niniejszego artykułu nie ma zastosowania wobec Posłów Zgromadzenia Ludowego, którzy w czasie trwania kadencji mogą dodatkowo być zameldowani w Domu Poselskim.

4. Prawo meldunku w Pałacu Prezydenckim i Zamku w Jeziornie przysługuje wyłącznie urzędującemu Prezydentowi Republiki Bialeńskiej i jego małżonkowi.

5. Prawo meldunku w Domu Poselskim przysługuje wyłącznie urzędującym parlamentarzystom.

Artykuł 7.

Każdy nowy obywatel Republiki Bialeńskiej ma obowiązek złożyć wniosek o zameldowanie w ciągu 7 dni od momentu otrzymania obywatelstwa. O obowiązku tym nowy obywatel powinien zostać poinformowany przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 8.

1. Niniejsza ustawa wchodzi w życie w ciągu 24 godzin od momentu jej opublikowania w Biuletynie Ustaw.

2. Obywatele Republiki Bialeńskiej mają obowiązek w ciągu 7 dni od momentu wejścia w życie niniejszej ustawy złożyć wniosek o zameldowanie.

(-) Ametyst Faradobus
[/spoiler]
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
#2
[official]
USTAWA O OBOWIĄZKU MELDUNKOWYM
z dnia 4 czerwca 2017 r.
z poprawką z dnia 6 lipca 2017 r.

Artykuł 1.

Niniejsza ustawa ma na celu wprowadzenie obowiązku dokonania meldunku.

Artykuł 2.

Obowiązek meldunkowy dotyczy każdego obywatela Republiki Bialeńskiej i polega na przypisaniu go do wybranego przez siebie mieszkania lub domu.

Artykuł 3.

1. Mieszkanie lub dom obywatela może znajdować się na terenie Wolnogradu lub wolnego miasta i na terenie majątku lennego, za zgodą ich właścicieli.

2. [UCHYLONY.]

3. Na zameldowanie lub zamieszkanie nowej osoby w mieszkaniu lub domu już zamieszkanym zgodę wyrazić musi dotychczasowy mieszkaniec.

Artykuł 4.

1. Meldunku dokonuje Lew Wolnogradu na wniosek zainteresowanego w formie postanowienia w czasie nie dłuższym niż 72 godziny od momentu złożenia wniosku.

2. [UCHYLONY.]

Artykuł 5.

1. Wymeldowanie może nastąpić wyłącznie na wniosek samego zameldowanego lub poprzez karę pozbawienia wolności.

2. Wymeldowanie następuje automatycznie w momencie utraty obywatelstwa.

Artykuł 6.

1. Każdy obywatel ma prawo posiadać nieograniczoną ilość domów i mieszkań, jednak wyłącznie jeden meldunek.

2. Ust. 1 niniejszego artykułu nie ma zastosowania wobec Prezydenta Republiki Bialeńskiej, który w czasie trwania kadencji może dodatkowo być zameldowanym w Pałacu Prezydenckim albo Zamku w Jeziornie.

3. Ust. 1 niniejszego artykułu nie ma zastosowania wobec Posłów Zgromadzenia Ludowego, którzy w czasie trwania kadencji mogą dodatkowo być zameldowani w Domu Poselskim.

4. Prawo meldunku w Pałacu Prezydenckim i Zamku w Jeziornie przysługuje wyłącznie urzędującemu Prezydentowi Republiki Bialeńskiej i jego małżonkowi.

5. Prawo meldunku w Domu Poselskim przysługuje wyłącznie urzędującym parlamentarzystom.

Artykuł 7.

1. Każdy nowy obywatel Republiki Bialeńskiej ma obowiązek złożyć wniosek o zameldowanie w ciągu 7 dni od momentu otrzymania obywatelstwa. O obowiązku tym nowy obywatel powinien zostać poinformowany przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej.

2. Niezłożenie wniosku o zameldowanie w terminie przewidzianym w ustawie skutkuje automatycznym zameldowaniem danego obywatela w Wolnogradzie. Automatyczne zameldowanie nie wymaga potwierdzenia przez Lwa Wolnogradu.

Artykuł 8.

1. Niniejsza ustawa wchodzi w życie w ciągu 24 godzin od momentu jej opublikowania w Biuletynie Ustaw.

2. Obywatele Republiki Bialeńskiej mają obowiązek w ciągu 7 dni od momentu wejścia w życie niniejszej ustawy złożyć wniosek o zameldowanie.

[podpis]Ametyst Faradobus
Prezydent Republiki Bialeńskiej[/podpis]
[/official]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości