Ustawa o opłatach urzędowych
#1
NIEAKTUALNA USTAWA[spoiler]
Cytat:
[Obrazek: ?url=i.imgur.com%2FvdUQ0qe.png]

USTAWA O OPŁATACH URZĘDOWYCH
z dnia 4 czerwca 2017 r.

Artykuł 1.

1. Niniejsza ustawa ma na celu wprowadzenie oraz ustalenie wysokości opłat urzędowych.

2. Za opłatę urzędową uznaje się każdą opłatę, jakiej uiszczenie jest wymagane podczas składania wniosków.

Artykuł 2.

Wysokość opłat urzędowych związanych ze składaniem wniosków do urzędów ustala minister właściwy do spraw finansowych.

Artykuł 3.

1. Opłata urzędowa uiszczana jest przez osobę składającą wniosek, a kwota wymagana do opłacenia przelewana jest przez tę osobę na konto Skarbu Państwa.

2. Nieuiszczenie opłaty urzędowej skutkuje nierozpatrzeniem wniosku.

Artykuł 4.

Z obowiązku uiszczenia opłaty urzędowej zwolnione są:

a) osoby składające wniosek w ramach pełnionej przez siebie funkcji publicznej lub sprawowanego urzędu;

b) osoby przebywające na terenie Republiki Bialeńskiej przez okres do 2 miesięcy.

Artykuł 5.

Niniejsza ustawa wchodzi w życie w ciągu 24 godzin od momentu jej opublikowania w Biuletynie Ustaw.

(-) Ametyst Faradobus
[/spoiler]
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
#2
Cytat:
[Obrazek: ?url=i.imgur.com%2FvdUQ0qe.png]


USTAWA O OPŁATACH URZĘDOWYCH
z dnia 4 czerwca 2017 r.
z poprawką z dnia 14 lipca 2017 r.

Artykuł 1.

1. Niniejsza ustawa ma na celu wprowadzenie oraz ustalenie wysokości opłat urzędowych.

2. Za opłatę urzędową uznaje się każdą opłatę, jakiej uiszczenie jest wymagane podczas składania wniosków.

3. Za opłatę urzędową uznaje się także opłatę za wysłanie prywatnej wiadomości.

Artykuł 2.

1. Wysokość opłat urzędowych związanych ze składaniem wniosków do urzędów ustala minister właściwy do spraw finansowych.

2. Wysokość opłaty urzędowej pobieranej za wysłanie prywatnej wiadomości ustala minister właściwy do spraw finansowych.

Artykuł 3.

1. Opłata urzędowa uiszczana jest przez osobę składającą wniosek, a kwota wymagana do opłacenia przelewana jest przez tę osobę na konto Skarbu Państwa.

2. Nieuiszczenie opłaty urzędowej skutkuje nierozpatrzeniem wniosku.

3. Opłata urzędowa za wysłanie prywatnej wiadomości pobierana jest automatycznie w momencie jej wysłania.

Artykuł 4.

1. Z obowiązku uiszczenia opłaty urzędowej zwolnione są:

a) osoby składające wniosek w ramach pełnionej przez siebie funkcji publicznej lub sprawowanego urzędu;

b) osoby przebywające na terenie Republiki Bialeńskiej przez okres do 2 miesięcy.

2. Ust. 1 niniejszego artykułu nie ma zastosowania w przypadku pobierania opłat urzędowych za wysłanie prywatnej wiadomości.

Artykuł 5.

Niniejsza ustawa wchodzi w życie w ciągu 24 godzin od momentu jej opublikowania w Biuletynie Ustaw.

(-) Ametyst Faradobus
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości