Wnioski o dokonanie meldunku
#1
Informator:
  • Jak stanowią przepisy ustawy o obowiązku meldunkowym z dn. 4 czerwca 2017 r., każdy obywatel Republiki Bialeńskiej ma obowiązek w ciągu 7 dni od momentu wejścia w życie rzeczonej ustawy (a w przypadku nowych obywateli - w ciągu 7 dni od momentu uzyskania obywatelstwa) złożyć wniosek o zameldowanie.

  • Wniosek ten składać należy na ręce Lwa Wolnogradu, który dokonuje meldunku we wskazanym przez danego obywatela miejscu. Miejscem tym może być którykolwiek z majątków lennych lub wolnych miast (z zastrzeżeniem, że zgodę na meldunek wyrazić musi właściciel danego miasteczka) oraz miasto stołeczne Wolnograd.

  • Obywatel, który został w swoim mieszkaniu lub domu zameldowany, ma obowiązek założyć w dziale odpowiadającym jego umiejscowieniu odpowiedni wątek, gdzie opisze swoje miejsce zamieszkanie.

  • Każdemu obywatelowi przysługuje wyłącznie jeden meldunek (w szczególnych przypadkach określonych w ustawie - dwa meldunki). Nie zabrania to jednak posiadania innych domów i mieszkań, gdzie dany obywatel zameldowany nie jest. Takich należących do niego posiadłości posiadać może nieskończenie wiele.

  • Istnieje możliwość "domeldowania" się do domu lub mieszkania już zamieszkałego, o ile zgodę na to wyrazi dotychczasowy mieszkaniec.

  • Koszt złożenia wniosku o zameldowanie określa minister właściwy ds. wewnętrznych stosownym rozporządzeniem. W razie nieokreślenia ceny złożenia takiego wniosku, jego złożenie jest darmowe.

  • Wnioski o dokonanie meldunku rozpatrywane są w czasie nie dłuższym niż 72 godziny.


Wzór wniosku:

Imię i nazwisko:

Miejsce domu lub mieszkania, w którym wnosi się o meldunek:

Opcjonalnie: deklaracja o uiszczeniu opłaty urzędowej; dowód wyrażenia zgody na dokonanie meldunku w cudzym majątku lennym lub wolnym mieście bądź w mieszkaniu/domu już zamieszkałym.


Podpis zainteresowanego.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
#2
Imię i nazwisko: Frederick Martin Hufflepuff

Miejsce domu lub mieszkania, w którym wnosi się o meldunek: miasto stołeczne Wolnograd
Frederick Martin Hufflepuff
______________________________
polityk, dziennikarz, ojciec-założyciel Santanii i Burgii, Wicemarszałek Parlamentu RB, redaktor naczelny gazety "wBialenii", dyrektor Bialeńskiego Ośrodka Badania Opinii Publicznej, Delegat Główny Bialenii przy MUP, były Wiceprezydent Bialenii, były Lider i Wicelider partii Wspólnota Rozwoju, były Wiceminister i Minister Kultury i Sportu, były Marszałek Parlamentu XIX i XXIV Kadencji, były Wiceminister Edukacji Narodowej, były kandydat na stanowisko prezydenta Republiki Bialeńskiej
Więcej tutaj
Odpowiedz
#3
Imię i nazwisko: Piotr Iwanowicz Pietrow
Miejsce domu lub mieszkania, w którym wnosi się o meldunek: Hrabstwo Germaenii
Пётр Иванович Петров
Pułkownik Carskich Sił Zbrojnych
Odpowiedz
#4
Imię i nazwisko: Maciej Kamiński,

Miejsce domu lub mieszkania, w którym wnosi się o meldunek: ulica Dworkowa 1, dzielnica Fort Krzysztofa, Tomaszew, grandeza Tomaszew, Kolosalny Związek Obszarników i Wolnych Miast ze Starobialenii, Pomorza, Dżamahiriji Bengazijskiej, Jahołdajewszczyzny oraz Anatolii, za wyjątkiem Anatolii Brodryjskiej.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#5
Imię i nazwisko: Ametyst Faradobus,

Miejsce domu lub mieszkania, w którym wnosi się o meldunek: Pałac Faradobusów, Mechanice 1, Hrabstwo Mechanice Faradobusowskie, Kolosalny Związek Obszarników i Wolnych Miast ze Starobialenii, Pomorza, Dżamahiriji Bengazijskiej, Jahołdajewszczyzny oraz Anatolii, za wyjątkiem Anatolii Brodryjskiej.
DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
KNIAŹ NA MECHANICACH, METROPOLITA TEMESZGADZKI
[img=0x89]https://spolecznosc.bialenia.org.pl/attachment.php?aid=6921[/img]
Odpowiedz
#6
Imię i nazwisko: Marek Bajtuś

Miejsce domu lub mieszkania, w którym wnosi się o meldunek: miasto stołeczne Wolnograd
Odpowiedz
#7
Imię i nazwisko: Hewret Faradobus

Miejsce domu lub mieszkania, w którym wnosi się o meldunek: Pałac Faradobusów, Mechanice 1, Hrabstwo Mechanice Faradobusowskie, Kolosalny Związek Obszarników i Wolnych Miast ze Starobialenii, Pomorza, Dżamahiriji Bengazijskiej, Jahołdajewszczyzny oraz Anatolii, za wyjątkiem Anatolii Brodryjskiej.

Ametysta proszę o potwierdzenie.
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Odpowiedz
#8
Zgadzam się. <3
DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
KNIAŹ NA MECHANICACH, METROPOLITA TEMESZGADZKI
[img=0x89]https://spolecznosc.bialenia.org.pl/attachment.php?aid=6921[/img]
Odpowiedz
#9
Imię i nazwisko: Marek Bajtuś

Miejsce domu lub mieszkania, w którym wnosi się o meldunek: miasto stołeczne Wolnograd
Odpowiedz
#10
Imię i nazwisko: Andrzej Swarzewski

Miejsce domu lub mieszkania, w którym wnosi się o meldunek: Parostwo Venomania
Odpowiedz
#11
Imię i nazwisko: Baltazar Aleksander Dostojewski - Swarzewski

Miejsce domu lub mieszkania, w którym wnosi się o meldunek: miasto stołeczne Wolnograd
(-) Baltazar Aleksander Dostojewski - Swarzewski
Odpowiedz
#12
Imię i nazwisko: Ahmed Husain - Dostojewski
Miejsce domu lub mieszkania, w którym wnosi się o meldunek: Lordostwo Lisendorff
/-/ Książę Thomas von Lisendorff
Kniaź Lisendorff
Wiceadmirał MW SZ RB,
[Obrazek: 75_25_01_16_8_38_15.png]

 właściciel 87 folwarków 
Selekcjoner reprezentacji Republiki Bialeńskiej 
Odpowiedz
#13
Imię i nazwisko: Piotr Novitius
Miejsce domu lub mieszkania, w którym wnosi się o meldunek: Hrabstwo Deireadh
[Obrazek: XKCp683.png]
Odpowiedz
#14
Imię i nazwisko: Mikołaj Patryk Dostojewski

Miejsce domu lub mieszkania, w którym wnosi się o meldunek: Dworek w Yellowbeach leżący na terenie Kniaźstwa Patrykpolis

Jednocześnie wnoszę o wymeldowanie z Wolnogradu, gdzie zostałem zameldowany na podstawie art.7 ust.2 Ustawy o obowiązku meldunkowym.
Mikołaj Patryk Dostojewski von Vincis vel Hyjek
- Car - Senior Brodrii, ojciec Tomasza Bagrata Dostojewskiego
- kniaź bialeński, pan na Patrykpolisie; trener Korony Patrykpolis
Odpowiedz
#15
imię I nazwisko: Tymoteusz von Hohenzollern

Miejsce domu lub mieszkania, w którym wnosi się o meldunek:Hohenz Tower w Wolnogradzie
(-)Tymoteusz von Hohenzollern
Dokładnie Nikt w tym świecie 


Odpowiedz
#16
Fragment Ustawy o obowiązku meldunkowym:


Cytat:Artykuł 4. 

1. Meldunku dokonuje Lew Wolnogradu na wniosek zainteresowanego w formie postanowienia w czasie nie dłuższym niż 72 godziny od momentu złożenia wniosku.


Proszę Lwa Wolnogradu o wydanie odpowiedniego postanowienia. Od złożenia mojego wniosku minęło więcej niż 72 godziny.
Mikołaj Patryk Dostojewski von Vincis vel Hyjek
- Car - Senior Brodrii, ojciec Tomasza Bagrata Dostojewskiego
- kniaź bialeński, pan na Patrykpolisie; trener Korony Patrykpolis
Odpowiedz
#17
To chyba Miecznik w tym przypadku.
DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
KNIAŹ NA MECHANICACH, METROPOLITA TEMESZGADZKI
[img=0x89]https://spolecznosc.bialenia.org.pl/attachment.php?aid=6921[/img]
Odpowiedz
#18
Jaki miecznik?
Mikołaj Patryk Dostojewski von Vincis vel Hyjek
- Car - Senior Brodrii, ojciec Tomasza Bagrata Dostojewskiego
- kniaź bialeński, pan na Patrykpolisie; trener Korony Patrykpolis
Odpowiedz
#19
A nie przypadkiem p.o., jak przy każdej innej czynności...? Miecznik nic nie może, póki ten właściwy Lew (czy wybrany, czy z prawa) jest obecny.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#20
Dobra, to się smutne robi. Dla zachowania porządku prawnego weź Ametyst napisz w wątku z usprawiedliwieniami, że znikasz do kiedyśtam, wyloguj się, ja ten meldunek zrobię, dam Ci sygnał na fejsie i wtedy wrócisz.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości