Wniosek o rejestrację partii politycznej
#1
Wielce Czcigodny Ojcze Prezydencie,

w imieniu własnym oraz członków-założycieli Socjalistycznej Prawicy Ametysta Faradobusa zwracam się z najpokorniejszą prośbą o dokonanie rejestracji partii politycznej "Socjalistyczna Prawica Ametysta Faradobusa", której statut z podpisami członków-założycieli przedstawiam:


Cytat:
Statut
SKOLEKTYWIZOWANEJ OGÓLNOBIALEŃSKIEJ PARTII POLITYCZNEJ
SOCJALISTYCZNA PRAWICA AMETYSTA FARADOBUSA

przyjęty na zgromadzeniu założycielskim w dniu 20 czerwca 2017 rokuArtykuł Pierwszy
Niniejszy Statut stanowi podstawę działalności Socjalistycznej Prawicy Ametysta Faradobusa, partii politycznej działającej w oparciu o [dane dot. właściwej decyzji o rejestracji]. Ilekroć mowa jest o partii rozumie się przez to Socjalistyczną Prawicę Ametysta Faradobusa, zwaną również SPAF.

Artykuł Drugi
Socjalistyczna Prawica Ametysta Faradobusa jest skolektywizowaną i ogólnobialeńską partią polityczną jednoczącą szerokie masy społeczne i środowiska pozarządowe pod hasłami populizmu bialeńskiego oraz wsparcia dla polityki Ojca Prezydenta Ametysta Faradobusa i jego Gabinetu. Podstawowym zadaniem partii jest wsparcie rządu w dziele uczynienia Bialenii na nowo wielką, a także zgotowanie zwycięstwa Prezydentowi Faradobusowi oraz jego zjednoczonemu obozowi.

Artykuł Trzeci
1. Partię tworzą jej członkowie zwyczajni, będący obywatelami bialeńskimi, oraz członkowie wspierający, wobec których nie jest stosowany wymóg obywatelstwa bialeńskiego. W przypadku, gdy członek zwyczajny utraci obywatelstwo bialeńskie automatycznie zostaje członkiem wspierającym, o ile nie zrezygnuje on z członkostwa w partii. W przypadku ponownego uzyskania przez taką osobę obywatelstwa bialeńskiego może ona ubiegać się o przywrócenie członkostwa zwyczajnego. Członkowie wspierający mogą być członkami innych partii politycznych.
2. Prawo do przyjmowania w szeregi partii posiadają: Ametyst Faradobus, Sekretarz Generalny oraz Kongres Generalny. Prawo do wydalania z szeregów partii posiadają Ametyst Faradobus oraz Kongres Generalny, a także te organy, którym Kongres Generalny przyzna stosowne uprawnienia.

Artykuł Czwarty
Na czele partii stoi Ojciec Prezydent Konduktor Ametyst Faradobus, jako jej założyciel noszący tytuł Przywódcy. Jego uprawnienia są ograniczone przez władzę Kongresu Generalnego, który ma możliwość powołania Sekretarza Generalnego - kierownika bieżącej polityki partyjnej. Ametyst Faradobus jest dla partii autorytetem moralnym i politycznym w każdej sytuacji.

Artykuł Piąty
Naczelnym organem partii jest Kongres Generalny, w którego skład wchodzą wszyscy członkowie, przy czym decyzje podejmowane są na podstawie głosów członków zwyczajnych. Kongres ma prawo przyznać członkowi wspierającemu pełne lub częściowe prawo do udziału w głosowaniach. Kongres Generalny ustala zakres władzy pozostałych organów partyjnych. Pracami Kongresu kieruje Przywódca lub Sekretarz Generalny.

Artykuł Szósty
Niniejszy Statut wchodzi w życie z chwilą jego podpisania przez członków-założycieli. W czasie pierwszego zjazdu Kongresu Generalnego powinien on zostać zatwierdzony wraz z możliwością wprowadzenia poprawek. Zmian w niniejszym Statucie ma prawo dokonać Kongres Generalny.

(-) Ametyst Faradobus
(-) Piotr Pietrow
(-) Iwan Pietrow

Wasz najpowolniejszy syn,

[Obrazek: ?url=spolecznosc.bialenia.org.pl%2Fgalle..._00_56.png]
DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
KNIAŹ NA MECHANICACH, METROPOLITA TEMESZGADZKI
[img=0x89]https://spolecznosc.bialenia.org.pl/attachment.php?aid=6921[/img]
Odpowiedz
#2
Dobry Człowieku,

szukajcie a znajdziecie, pukajcie a będzie otwarcie. Przyznaję wnioskowi sygnaturę OP14/88. Decyzji oczekujcie na dniach.
DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
KNIAŹ NA MECHANICACH, METROPOLITA TEMESZGADZKI
[img=0x89]https://spolecznosc.bialenia.org.pl/attachment.php?aid=6921[/img]
Odpowiedz
#3
Wnoszę o zmianę sygnatury na zastrzeżoną dla spraw priorytetowych: JP21/37
Jego Operacyjność
(-) Linux
[Obrazek: 11668799_hhh.PNG]

-------

"Ten człowiek jest gorszy niż Pietrow i Prezerwatyw Tradycja Radziecki!"
~ Szymon Uchatsok, myląc Medycejskiego z Kucełem

"Kretyn i słoik, który pewnie się na warszawiaka stylizuje"
~ Mój adorator

-------

Miałem w sumie wypisać się z Bialenii
A jednak coś spowodowało, że zostałem
Raz za razem
Odpowiedź za odpowiedzią
Lubię was nawet czasem, wiecie?

Krążą jednak opowieści
Eminencja pewien mówią jest ich źródłem
Dzień sądu nadchodzi!
Yyy zapytacie 
Czego on znowu chce
Ech zostawcie dziwaka
Jednak zostałem
Stąd teraz siedzę
Kreśląc pierdolety 
I dopasowując je do liter mojego nazwiska
Odpowiedz
#4
Dobry Człowieku,

informuję, że nie mam nic przeciwko temu, aby Socjalistyczna Prawica Ametysta Faradobusa rozpoczęła działalność.

Z wyrazami umiarkowanego szacunku,
DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
KNIAŹ NA MECHANICACH, METROPOLITA TEMESZGADZKI
[img=0x89]https://spolecznosc.bialenia.org.pl/attachment.php?aid=6921[/img]
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości