Rozporządzenie WKNF ws. upoważnienia członków WKNF
#1
ROZPORZĄDZENIE WYDANE NIEWAŻNIE
[spoiler]
Cytat:
[Obrazek: ?url=i.imgur.com%2FvdUQ0qe.png]

ROZPORZĄDZENIE WYSOKIEJ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
WS. UPOWAŻNIENIA CZŁONKÓW WYSOKIEJ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO DO KORZYSTANIA Z UPRAWNIEŃ WYSOKIEGO KOMISARZA NADZORU FINANSOWEGO

z dnia 9 lipca 2017 r.

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy o Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego z dn. 29 maja 2017 r., wraz z późniejszymi zmianami

Artykuł 1.

Członkowie Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego posiadają uprawnienia przysługujące dla Wysokiego Komisarza Nadzoru Finansowego, wynikające z przepisów ustawy o Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego lub z przepisów innych ustaw, które odnoszą się do uprawnień Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego.

Artykuł 2.

Wszelkie decyzje podejmowane przez członków Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego winny być złożone na piśmie w dziale WKNF oraz być zatwierdzone kontrasygnatą Wielkiego Komisarza.

Artykuł 3.

Wszelkie postanowienia podjęte przez członków Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego wprowadzające zmiany w obrębie finansów oraz rachunkowości systemu informatycznego winny być opublikowane w Biuletynie Ustaw, w miejscu dla rozporządzeń WKNF oraz posiadać kontrasygnatę Wielkiego Komisarza.

Artykuł 4.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w momencie jego ogłoszenia.

Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego
/-/ Hewret Faradobus
[/spoiler]
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
#2
Twoja kadencja jako Wysokiego Komisarza wygasła 4 lipca, więc rozporządzenie jest nieważne z uwagi na wydanie go przez osobę do tego nieuprawnioną. Działając na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy o Biuletynie Ustaw z dn. 26 lutego 2016 r. uznaję rozporządzenie za nieważne i jako Wicemarszałek Zgromadzenia Ludowego archiwizuję je.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości