Ustawa o zmianie Ordynacji Wyborczej
#1
Cytat:
[Obrazek: ?url=spolecznosc.bialenia.org.pl%2Fgalle..._33_49.png]

USTAWA O ZMIANIE USTAWY-ORDYNACJI WYBORCZEJ
z dnia 14 lipca 2017 r.

Artykuł 1.

Niniejsza ustawa ma na celu zmianę Ustawy - Ordynacja Wyborcza z dnia 24 stycznia 2017 r., z poprawką z dnia 19 marca 2017 r., z poprawką z dnia 9 kwietnia 2017 r., z poprawką z dnia 27 kwietnia 2017 r.,  z poprawką z dnia 25 maja 2017 r., z poprawką z dnia 4 czerwca 2017 r.

Artykuł 2.

Art. 3 ust. 4 wzmiankowanej ustawy otrzymuje brzmienie:

Cytat:4. Jeśli osoba kandydująca jednocześnie na urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej oraz do Zgromadzenia Ludowego Republiki Bialeńskiej zostanie wybrana w obu wyborach, osoba ta traci mandat poselski z chwilą złożenia przysięgi prezydenckiej lub traci urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej z chwilą złożenia przysięgi
w Zgromadzeniu Ludowym Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 3.

Art. 11 ust. 4 wzmiankowanej ustawy otrzymuje brzmienie:

Cytat:4. Niezłożenie przysięgi w terminie 48 godzin od chwili opublikowania wyników wyborów lub złożenie przysięgi w Zgromadzeniu Ludowym Republiki Bialeńskiej, w  sytuacji, o której mowa jest w art. 3 ust. 4 ustawy, jest równoznaczne ze zrzeczeniem się stanowiska Prezydenta i powoduje powtórzenie wyborów.

Artykuł 4.

Niniejsza ustawa wchodzi w życie w ciągu 24 godzin od momentu jej opublikowania w Biuletynie Ustaw.

(-) Ametyst Faradobus
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości