Ustawa o zmianie ustawy o opłatach urzędowych
#1
Cytat:
[Obrazek: ?url=i.imgur.com%2FvdUQ0qe.png]

USTAWA O ZMIANIE USTAWY O OPŁATACH URZĘDOWYCH

z dnia 14 lipca 2017 r.

Artykuł 1.

Niniejsza ustawa ma na celu zmianę ustawy o opłatach urzędowych z dnia 4 czerwca 2017 r.

Artykuł 2.

Do art. 1 wzmiankowanej ustawy dopisuje się ustęp 3 w brzmieniu:

Cytat:3. Za opłatę urzędową uznaje się także opłatę za wysłanie prywatnej wiadomości.

Artykuł 3.

1. Z dotychczasowej treści art. 2 wzmiankowanej ustawy tworzy się ustęp 1 tego artykułu.

2. Do art. 2 wzmiankowanej ustawy dopisuje się ustęp 2 w brzmieniu:

Cytat:2. Wysokość opłaty urzędowej pobieranej za wysłanie prywatnej wiadomości ustala minister właściwy do spraw finansowych.

Artykuł 4.

Do art. 3 wzmiankowanej ustawy dopisuje się ustęp 3 w brzmieniu:

Cytat:3. Opłata urzędowa za wysłanie prywatnej wiadomości pobierana jest automatycznie w momencie jej wysłania.

Artykuł 5.

1. Z dotychczasowej treści art. 4 wzmiankowanej ustawy tworzy się ustęp 1 tego artykułu.

2. Do art. 4 wzmiankowanej ustawy dopisuje się ustęp 2 brzmieniu:

Cytat:2. Ust. 1 niniejszego artykułu nie ma zastosowania w przypadku pobierania opłat urzędowych za wysłanie prywatnej wiadomości.

Artykuł 6.

Niniejsza ustawa wchodzi w życie po upływie 48 godzin od momentu jej opublikowania w Biuletynie Ustaw.

(-) Ametyst Faradobus
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości