Wniosek o powołanie asesora
#1
Cytat:
[Obrazek: ?url=i.imgur.com%2FvdUQ0qe.png]
Wolnograd, dn. 7 sierpnia 2017 r.
WNIOSEK O POWOŁANIE ASESORA

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o sądownictwie z dn. 27 maja 2016 r. z późniejszymi zmianami zwracam się z wnioskiem o powołanie asesora mającego rozstrzygnąć sprawę przeciwko Guliano Montiniemu, przeciwko któremu Policja Krajowa prowadzi postępowanie o sygn. P1/2017.

UZASADNIENIE

Art. 6 ust. 1 wzmiankowanej ustawy stanowi, że Prezydent Republiki Bialeńskiej w razie czasowej nieobecności Sędziego Ludowego ma obowiązek powołać asesora, który do czasu powrotu Sędziego będzie wykonywać jego obowiązki. Jednocześnie ustawa o sądownictwie nie reguluje, ile dokładnie wynosi rzeczona czasowa nieobecność. 

W Kancelarii Sądu Ludowego od początku lipca bieżącego roku złożone zostały 3 wnioski o wykładnię prawa, spośród których żaden nie został przyjęty do rozpoznania i skierowany na wokandę. Świadczy to o nieaktywności Sędziego Ludowego, co według mnie stanowi realizację przesłanki nieobecności, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o sądownictwie, i pozwala powołać asesora; jestem bowiem zdania, że nie można uznać Sędziego nieaktywnego za zdolnego do rozstrzygnięcia sprawy, nawet pomimo jego logowania się w Republice Bialeńskiej. W związku z powyższym, wnoszę jak we wstępie.

Z wyrazami szacunku,
(-) Taddeo Lorenzo de Medici y Zep
Oskarżyciel posiłkowy
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
#2
[Obrazek: ?url=funkyimg.com%2Fi%2F2vmv3.png]
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Odpowiedz
#3
Dziękuję. Konieczność powołania asesora faktycznie zaistniała. Pozwólcie, że zastanowię się nad wyborem odpowiedniego mędrca.
DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
KNIAŹ NA MECHANICACH, METROPOLITA TEMESZGADZKI
[img=0x89]https://spolecznosc.bialenia.org.pl/attachment.php?aid=6921[/img]
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości