W/4/2017
#1
Cytat:
[Obrazek: ?url=i.imgur.com%2FvdUQ0qe.png]

WNIOSEK O WYKŁADNIĘ PRAWA

Wolnograd, 4 lipca 2017 r.

Dane wnioskodawcy: Ametyst Faradobus

Przedmiot wniosku: art. 3. i art. 5.  Ustawy o utworzeniu Kolosalnego Związku Obszarników i Wolnych Miast ze Starobialenii, Pomorza, Dżamahiriji Bengazijskiej, Jahołdajewszczyzny oraz Anatolii, za wyjątkiem Anatolii Brodryjskiej 

Treść wniosku:  

Zwracam się z wnioskiem o wykładnię, kto sprawuje obowiązki Lwa Wolnogradu w przypadku absencji na tym stanowisku. Ustawa mówi o Prezydencie tylko w przypadku minionego już okresu przed wyborem pierwszego Lwa. Czy można zatem uznać, że w okresie pomiędzy końcem ustawowej kadencji Lwa, a objęciem obowiązków przez jego następcę dotychczasowy Lew w dalszym ciągu pełni swoje obowiązki?

[Obrazek: ?url=spolecznosc.bialenia.org.pl%2Fgalle..._00_56.png]
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

POSTANOWIENIE
z dnia 12 sierpnia 2017 roku

Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Maciej Kamiński


po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia br.
wniosku o dokonanie wykładni prawa: Kto sprawuje obowiązki Lwa Wolnogradu w przypadku absencji na tym stanowisku. Ustawa mówi o Prezydencie tylko w przypadku minionego już okresu przed wyborem pierwszego Lwa. Czy można zatem uznać, że w okresie pomiędzy końcem ustawowej kadencji Lwa, a objęciem obowiązków przez jego następcę dotychczasowy Lew w dalszym ciągu pełni swoje obowiązki?


złożonego przez: Ametysta Faradobusa

postanawia:

Artykuł 1.

Przyjąć wniosek do rozpoznania i skierować sprawę na wokandę, nadając jej sygnaturę W/4/2017.

Artykuł 2.

Odstąpić od uzasadnienia.

(-) Maciej Kamiński, Asesor
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
#2
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WYROK
W imieniu Republiki Bialeńskiej
Dnia 16 sierpnia 2017 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Maciej Kamiński

po rozpoznaniu dnia 16 sierpnia  2017 r.
sprawy W/4/2017 z wniosku: Ametysta Faradobusa
o brzmieniu: Kto sprawuje obowiązki Lwa Wolnogradu w przypadku absencji na tym stanowisku. Ustawa mówi o Prezydencie tylko w przypadku minionego już okresu przed wyborem pierwszego Lwa. Czy można zatem uznać, że w okresie pomiędzy końcem ustawowej kadencji Lwa, a objęciem obowiązków przez jego następcę dotychczasowy Lew w dalszym ciągu pełni swoje obowiązki?

orzeka następująco:

Po zakończeniu ustawowej kadencji, do czasu objęcia obowiązków przez następcę, dotychczasowy Lew w dalszym ciągu pełni swoje obowiązki, pod tytułem ustępującego Lwa Wolnogradu, jak precyzuje to p. 3 art. 2 uchwały Sejmu Rzeszy Bialeńskiej-regulaminu Sejmu Rzeszy Bialeńskiej z dnia 6 lutego 2017 r.

UZASADNIENIE

Ustawodawca nie zawarł w ustawie o utworzeniu Kolosalnego Związku Obszarników i Wolnych Miast ze Starobialenii, Pomorza, Dżamahiriji Bengazijskiej, Jahołdajewszczyzny oraz Anatolii, za wyjątkiem Anatolii Brodryjskiej z dnia 10 czerwca 2016 r. szczegółowych przepisów w kwestii wykonywania obowiązków Lwa Wolnogradu dotyczących okresu przejściowego pomiędzy kadencjami, a jedynie doprecyzował, że w okresie przed wyborem pierwszego Lwa wykonuje je Prezydent Republiki Bialeńskiej. Natomiast szczegółowo mówi o tym uchwała Sejmu Rzeszy Bialeńskiej-regulamin Sejmu Rzeszy Bialeńskiej z dnia 6 lutego 2017 r., której p. 3 art, 2 brzmi następująco:
Cytat:3. Do czasu wyboru Lwa Wolnogradu, jego obowiązki pełni ustępujący Lew Wolnogradu.
Przepis ten nie stoi w sprzeczności z żadnym innym, zawartym w aktach wyższego rzędu, przeto należy go uznać za obowiązujący. Tym samym, należy uznać, że wykonującym obowiązki Lwa Wolnogradu na ten moment winien być ustępujący Lew, Taddeo Lorenzo de Medici y Zep. Podkreślić przy tym także należy, że zawarte w tym samym artykule uchwały przepisy dotyczące zastępstwa Lwa Wolnogradu na czas nieobecności nie będę mogły mieć zastosowania, jako że upłynęła przewidziana w ustawie dwumiesięczna kadencja Lwa Wolnogradu, tym samym przekwalifikowując Lwa Wolnogradu na ustępującego Lwa Wolnogradu, o którym uchwała nie wspomina nigdzie poza zacytowanym powyżej przepisem.

Wobec powyższego, Sąd orzekł jak w sentencji.

(-) Maciej Kamiński, Asesor
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości