Uchwała Sejmu Rzeszy Bialeńskiej - statut wolnego miasta [Temeszgad]
#1
Cytat:
[Obrazek: ?url=i.imgur.com%2FvdUQ0qe.png]

UCHWAŁA SEJMU RZESZY BIALEŃSKIEJ - STATUT WOLNEGO MIASTA TEMESZGAD

z dnia 14 sierpnia 2017 r.


Artykuł 1.

Na podstawie artykułu 4. Ustawy o Rzeszy Bialeńskiej z dnia 10 czerwca 2016 roku, mocą decyzji Sejmu Rzeszy Bialeńskiej miejscowość Temeszgad uzyskuje status wolnego miasta Rzeszy wraz z prawem delegowania plenipotentów na obrady Sejmu.

Artykuł 2.

Władza w Wolnym Mieście Temeszgad należy do jego mieszkańców, którzy tworzą Zgromadzenie Miejskie, będące organem uchwałodawczym. W przypadku, gdy liczba rzeczywistych mieszkańców Miasta wyniesie co najmniej dziesięciu możliwe jest powołanie Starszyzny - demokratycznego organu przedstawicielskiego, który przejmie funkcje Zgromadzenia za wyjątkiem wyboru Metropolity.

Artykuł 3.

Prawo w mieście stanowią kolejno: prawa Republiki Bialeńskiej oraz prawa Rzeszy Bialeńskiej, akty wydane przez organy uchwałodawcze Wolnego Miasta Temeszgad, akty wydane przez Metropolitę Temeszgadzkiego, akty prawa lokalnego w poszczególnych dzielnicach i gromadach oraz prawo zwyczajowe.

Artykuł 4.

Na czele Wolnego Miasta Temeszgad stoi Metropolita Temeszgadzki, który sprawuje władzę wykonawczą, a także przewodniczy obradom organów uchwałodawczych. Metropolita ma prawo do posiadania własnej administracji, a także jest plenipotentem Wolnego Miasta Temeszgad na obradach Sejmu Rzeszy.

Artykuł 5.

Metropolita Temeszgadzki powoływany jest przez Zgromadzenie Miejskie na okres sześciu miesięcy. Odwołać Metropolitę przed upływem kadencji ma prawo Zgromadzenie Mieszkańców, a w szczególnych przypadkach także Sejm Rzeszy.

Artykuł 6.

Wolne Miasto Temeszgad tworzą pomniejsze jednostki samorządu - dzielnice oraz gromady. Władzę w nich sprawują ich stali mieszkańcy. Na czele dzielnic oraz gromad stoją kacykowie, o ile są zdolni utrzymać władzę.

Artykuł 7.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą jej ogłoszenia.
DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
KNIAŹ NA MECHANICACH, METROPOLITA TEMESZGADZKI
[img=0x89]https://spolecznosc.bialenia.org.pl/attachment.php?aid=6921[/img]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości