Ko/1/2017
#1
Cytat:
[Obrazek: ?url=i.imgur.com%2FvdUQ0qe.png]
Wolnograd, dn. 14 sierpnia 2017 r.

WNIOSEK O ZBADANIE ZGODNOŚCI AKTU NORMATYWNEGO Z KONSTYTUCJĄ


Dane wnioskodawców: Taddeo Lorenzo de Medici y Zep, Hewret Faradobus, Ametyst Faradobus

Przedmiot wniosku:

Konstytucja Republiki Bialeńskiej z dn. 21 grudnia 2016 r. z późniejszą zmianą, ustawa o odznaczeniach cywilnych i wojskowych z dn. 20 maja 2014 r. z późniejszymi zmianami

Treść wniosku:

Art. 9 ust. 2 Konstytucji Republiki Bialeńskiej reguluje: "Za oddanie dla Ojczyzny i wierną służbę Republice Prezydent nadaje odznaczenia państwowe i folwarki", natomiast art. 1 ust. 2 i 3 ustawy o odznaczeniach cywilnych i wojskowych stanowią: "Odznaczenia wojskowe nadaje Dowódca Sił Zbrojnych na wniosek Parlamentu Republiki Bialeńskiej lub z własnej inicjatywy" oraz "Prezydentowi odznaczenia cywilne może nadać Parlament Republiki Bialeńskiej". Czy zatem przytoczone przepisy ustawy o odznaczeniach cywilnych i wojskowych są zgodne z przytoczonym przepisem Konstytucji Republiki Bialeńskiej? Czy organ władzy ustawodawczej jest uprawniony do nadawania odznaczeń? Czy Dowódca Sił Zbrojnych jest uprawniony do nadawania odznaczeń?

W imieniu Wnioskodawców,
(-) Taddeo Lorenzo de Medici y Zep
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

POSTANOWIENIE
z dnia 15 sierpnia 2017 roku

Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Maciej Kamiński


po rozpoznaniu w dniu 15 sierpnia br.
wniosku o stwierdzenie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją: Art. 1 ust. 2 i 3 ustawy o odznaczeniach cywilnych i wojskowych. Czy zatem przytoczone przepisy ustawy o odznaczeniach cywilnych i wojskowych są zgodne z przytoczonym przepisem Konstytucji Republiki Bialeńskiej? Czy organ władzy ustawodawczej jest uprawniony do nadawania odznaczeń? Czy Dowódca Sił Zbrojnych jest uprawniony do nadawania odznaczeń?


złożonego przez: Taddea Lorenza de Mediciego y Zepa

postanawia:

Artykuł 1.

Przyjąć wniosek do rozpoznania i skierować sprawę na wokandę, nadając jej sygnaturę Ko/1/2017.

Artykuł 2.

Odstąpić od uzasadnienia.

(-) Maciej Kamiński, Asesor
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
#2
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WYROK
W imieniu Republiki Bialeńskiej
Dnia 20 sierpnia 2017 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Maciej Kamiński

po rozpoznaniu dnia 20 sierpnia 2017 r.
sprawy Ko/1/2017 z wniosku: Taddea Lorenza Mediciego y Zepa
o brzmieniu: Art. 1 ust. 2 i 3 ustawy o odznaczeniach cywilnych i wojskowych. Czy zatem przytoczone przepisy ustawy o odznaczeniach cywilnych i wojskowych są zgodne z przytoczonym przepisem Konstytucji Republiki Bialeńskiej? Czy organ władzy ustawodawczej jest uprawniony do nadawania odznaczeń? Czy Dowódca Sił Zbrojnych jest uprawniony do nadawania odznaczeń?

orzeka następująco:

Wskazane przepisy są zgodne z Konstytucją Republiki Bialeńskiej z dnia 21 grudnia 2016 r. Wszystkie wzmiankowane organy są uprawnione do nadawania sobie właściwych odznaczeń cywilnych i wojskowych.

UZASADNIENIE

Ustawodawca w ustawie o odznaczeniach cywilnych i wojskowych z dnia 20 maja 2014 r. posłużył się odmiennymi pojęciami, aniżeli uczynił to w przypadku ustawy zasadniczej. Ustawa o odznaczeniach mówi o odznaczeniach cywilnych i wojskowych, zaś Konstytucja o odznaczeniach państwowych, które to nie są w żaden sposób uregulowane aktem niższego rzędu. Zatem wszystkie przepisy ze wskazanej ustawy są zgodne z Konstytucją.

Wobec powyższego, Sąd orzekł jak w sentencji.

(-) Maciej Kamiński, Asesor
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości