Wyrok Sądu Ludowego z dnia 20 sierpnia 2017 r., Ko/1/2017
#1
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WYROK
W imieniu Republiki Bialeńskiej
Dnia 20 sierpnia 2017 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Maciej Kamiński

po rozpoznaniu dnia 20 sierpnia 2017 r.
sprawy Ko/1/2017 z wniosku: Taddea Lorenza Mediciego y Zepa
o brzmieniu: Art. 1 ust. 2 i 3 ustawy o odznaczeniach cywilnych i wojskowych. Czy zatem przytoczone przepisy ustawy o odznaczeniach cywilnych i wojskowych są zgodne z przytoczonym przepisem Konstytucji Republiki Bialeńskiej? Czy organ władzy ustawodawczej jest uprawniony do nadawania odznaczeń? Czy Dowódca Sił Zbrojnych jest uprawniony do nadawania odznaczeń?

orzeka następująco:

Wskazane przepisy są zgodne z Konstytucją Republiki Bialeńskiej z dnia 21 grudnia 2016 r. Wszystkie wzmiankowane organy są uprawnione do nadawania sobie właściwych odznaczeń cywilnych i wojskowych.

UZASADNIENIE

Ustawodawca w ustawie o odznaczeniach cywilnych i wojskowych z dnia 20 maja 2014 r. posłużył się odmiennymi pojęciami, aniżeli uczynił to w przypadku ustawy zasadniczej. Ustawa o odznaczeniach mówi o odznaczeniach cywilnych i wojskowych, zaś Konstytucja o odznaczeniach państwowych, które to nie są w żaden sposób uregulowane aktem niższego rzędu. Zatem wszystkie przepisy ze wskazanej ustawy są zgodne z Konstytucją.

Wobec powyższego, Sąd orzekł jak w sentencji.

(-) Maciej Kamiński, Asesor
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości