[Archiwalne] Historyczne struktury z początków SZ RB
#1
W celach badań historycznych umieszczam tutaj dawne struktury 3,4 5 DP (obecnie 3, 4 i 5 DZL) i 6DPanc (obecnie 6 DZC). - które jak się okazało zachowały się w czeluściach mojego dysku, podobnie jak struktura BOT "Bengazi"

3. Dywizja Piechoty

3 Dywizja Piechoty jest jednostką wyposażaną w nieco starszy sprzęt i uzbrojenie niż nowoczesne 1DZC i 2DZL - w przyszłości planowane jest modernizowanie tego związku taktycznego i wymiana sprzętu.

3DP wchodzi w skład 2. Korpusu Armijnego obok 4, 5 DP oraz 6 DPanc.


UWAGA: 3, 4, 5 DP poza danymi lokalizacyjnymi i numerami brygad są identyczne ponieważ te związki taktyczne mają identyczną organizację i uzbrojenie.

Schemat dywizji
[Obrazek: ih8c.png]

SKŁAD DYWIZJI

Dywizja składa się z dwóch brygad piechoty (31 i 32 BP), jednej brygady zmechanizowanej (33 BZ) oraz jednostek dywizyjnych.

Bezpośrednio pod Dowództwo Dywizji podlegają:

- batalion dowodzenia
- pułk logistyczny
- pułk artylerii dywizyjnej
- dywizjon przeciwlotniczy
- batalion rozpoznawczy

Batalion dowodzenia

Poza kompanią sztabową, posiada m.in. kompanię żandarmerii, kompanię chemiczną.

Pułk artylerii dywizyjnej

Stanowi artyleryjskie wsparcie działań na szczeblu dywizyjnym i wspiera działaniem artylerię brygadową. Pułk artylerii składa się (oprócz baterii dowodzenia i zaopatrzenia) z dwóch dywizjonów haubic samobieżnych (3 baterie po 6 haubic 155mm) oraz dwóch baterii samobieżnych polowych wyrzutni rakiet (3 bateria po 6 wyrzutni). Posiada również dywizjon logistyczny odpowiedzialny m.in za kwestie amunicyjne.

Pułk logistyczny

Zajmuje się logistycznym zabezpieczeniem jednostek bezpośrednio podległych dowództwu dywizji oraz wspiera działania batalionów logistycznych brygad zmechanizowanych. W składzie pułku znajdują się pododdziały zaopatrzenia i zabezpieczenia, medyczne, inżynieryjno-saperskie i remontowe.

Dywizjon przeciwlotniczy

Posiada dwie baterie samobieżnych zestawów przeciwlotniczych na podwoziach gąsienicowych (razem 16 zestawów opl) - służy do obrony przeciwlotniczej jednostek dywizji.

Batalion rozpoznawczy

Zapewnia rozpoznanie na szczeblu dywizji i posiada kołowe transportery opancerzone oraz rozpoznawcze pojazdy pancerne.

BRYGADA PIECHOTY - w składzie 3DP znajdują się 31 i 32 BP

Schemat brygady piechoty
[Obrazek: zl44.png]

Dowództwo
- kompania dowodzenia

3 Bataliony piechoty w składzie:

- dowództwo
- kompania dowodzenia (w której składzie są pluton dowodzenia, pluton rozpoznawczy, pluton przeciwpancerny i pluton logistyczny)
- 4 kompanie piechoty (na gąsienicowych transporterach opancerzonych 2 w dowództwie oraz 3 plutony po 4 TO / 48 żołnierzy)
- kompania moździerzy 105mm (3 plutony moździerzy po 6 moździerzy trzech drużynach)

Dywizjon artylerii w składzie:

- dowództwo
- kompania dowodzenia i zaopatrzenia
- 2 baterie haubic samobieżnych (po 6 haubic 155mm rozmieszczonych w 2 plutonach ogniowych po 3)
- 2 bateria haubic holowanych (po 6 haubic 105mm rozmieszczonych w 2 plutonach ogniowych po 3)

Batalion logistyczny.

Kompanię artylerii przeciwlotniczej w składzie:

- dowództwo
- pluton dowodzenia i zaopatrzenia
- 4 plutony podwójnie sprzężonych działek przeciwlotniczych na samochodach ciężarowych (po 3 w plutonie)

Kompanię przeciwpancerną w składzie:

- dowództwo
- pluton dowodzenia i zaopatrzenia
- 4 plutony plutony samobieżnych wyrzutni PPK na samochodach pancernych (po 3 drużyny z trzema pojazdami)

Kompania saperów
- 4 plutony saperów

BRYGADA ZMECHANIZOWANA - w składzie 3DP znajduje się 33 BZ

Schemat brygady zmechanizowanej
[Obrazek: z00c.png]

Dowództwo
- kompania dowodzenia

2 Bataliony zmechanizowane w składzie:

- dowództwo
- kompania dowodzenia (w której składzie są pluton dowodzenia, pluton rozpoznawczy i pluton logistyczny)
- 4 kompanie zmechanizowane (2 BWP w dowództwie i 3 plutony po 4 BWP / 40 ludzi)
- kompania moździerzy (3 plutony moździerzy po 6 moździerzy w trzech drużynach)

2 Bataliony czołgów w składzie:

- dowództwo
- kompania dowodzenia (w której składzie są pluton dowodzenia, pluton rozpoznawczy i pluton logistyczny)
- 4 kompanie czołgów (2 czołgi w dowództwie i 3 plutony po 4 czołgi)

Dywizjon artylerii samobieżnej w składzie:

- dowództwo
- kompania dowodzenia i zaopatrzenia
- 4 baterie haubic samobieżnych (po 6 haubic 155mm rozmieszczonych w 2 plutonach ogniowych po 3)

Batalion logistyczny.

Kompania artylerii przeciwlotniczej w składzie:

- dowództwo
- pluton dowodzenia i zaopatrzenia
- 4 plutony samobieżnych zestawów przeciwlotniczych (po 8 zestawów plot rozmieszczonych w 2 plutonach ogniowych po 4)

Kompania saperów
- 4 plutony saperów

Przykłady sprzętu i organizacji niewielkich pododdziałów występujących w dywizji

Pluton piechoty

Pluton piechoty składa się z drużyny dowódcy liczącej 12 żołnierzy, posiadającej gąsienicowy transporter opancerzony.

- dowódca plutonu
- zastępca dowódcy plutonu (po spieszeniu pełni rolę dowódcy wozów)
- sanitariusz
- strzelec wyborowy
- 3 żołnierzy obsługi moździerza 60mm
- 3 żołnierzy obsługi wyrzutni PPK
- kierowca transportera
- strzelec wkm.

[Obrazek: iiow.jpg]
Drużyna dowódcy przed transporterem

3 drużyny piechoty w składzie:

- dowódca
- celowniczy ukm
- pomocnik celowniczego ukm
- celowniczy rkm (kbkm)
- pomocnik celowniczego rkm (kbkm)
- celowniczy granatnika ppanc
- pomocnik celowniczego granatnika
- strzelec z granatnikiem podwieszanym
- strzelec z granatnikiem podwieszanym
- strzelec
- kierowca transportera
- strzelec wkm.

[Obrazek: wd2m.jpg]
Drużyna piechoty przez transporterem

Pluton zmechanizowany

Pluton zmechanizowany składa się z drużyny dowódcy liczącej 10 żołnierzy, posiadającej 15-tonowy, gąsienicowy BWP uzbrojony w działko 30mm, km i wyrzutnię PPK.

- dowódca plutonu
- zastępca dowódcy plutonu (po spieszeniu pełni rolę dowódcy wozów)
- celowniczy ukm
- pomocnik celowniczego ukm
- celowniczy granatnika ppanc
- pomocnik celowniczego granatnika
- strzelec wyborowy
- strzelec z granatnikiem podwieszanym
- kierowca BWP
- celowniczy BWP.

[Obrazek: mf89.jpg]
Drużyna dowódcy przed BWP

3 drużyny zmechanizowane w składzie:

- dowódca
- celowniczy rkm (kbkm)
- celowniczy rkm (kbkm)
- strzelec z granatnikiem podwieszanym
- strzelec z granatnikiem podwieszanym
- strzelec
- strzelec
- strzelec
- kierowca BWP
- celowniczy BWP.

[Obrazek: mosu.jpg]
Drużyna zmechanizowana przed BWP

Pluton czołgów

[Obrazek: v5y8.jpg]
Batalion czołgów ma podobną strukturę jak batalion zmechanizowany (poza tym, że nie ma kompanii moździerzy) - liczy 4 kompanie czołgów, po 3 plutony. Pluton czołgów liczy 4 czołgi podstawowe o masie 45 ton, uzbrojone w armatę 120mm, sprzężony z nią km oraz wkm zamontowany na wieży do ognia plot. Załogi są 4-osobowe i tym samym pluton liczy 16 żołnierzy. Na zdjęciu załogi plutonu czołgów przed wozami

Kompania zmechanizowana

[Obrazek: 6dtg.jpg]
W dowództwie kompanii zmechanizowanej znajduje się łącznie 23 żołnierzy, z czego 17 w sekcji dowódcy, która posiada jeden BWP oraz jeden gąsienicowy transporter opancerzony służący do przewożenia sekcji z dwoma moździerzami 60mm

[Obrazek: 51jz.jpg]
Podobnie jak w każdej kompanii/baterii w kompanii zmechanizowanej jest jeszcze sekcja szefa kompanii licząca 6 żołnierzy i mająca jeden samochód terenowy i dwa ciężarowe.

Batalion

[Obrazek: ag7e.jpg]
W batalionie znajduje się kompania moździerzy (taka sama jak w batalionie piechoty) licząca trzy plutony ogniowe po trzy drużyny - w każdej po 15 żołnierzy i po 2 moździerze 105mm

[Obrazek: n90s.jpg]
Każdy batalion (piechoty, zmechanizowany i czołgów) posiada pluton rozpoznawczy liczący 7 opancerzonych wozów rozpoznawczych - wóz dowódcy plutonu oraz 3 drużyny po dwa pojazdy. Drużyna rozpoznawcza liczy 8 żołnierzy

[Obrazek: jxvc.jpg]
W batalionie piechoty (nie występuje w batalionach zmechanizowanych i czołgów) znajduje się dodatkowo pluton przeciwpancerny umieszczony w kompanii dowodzenia. składa się on z 3 drużyn, z których każda ma na wyposażeniu trzy samobieżne wyrzutnie PPK na samochodach pancernych) oraz samochód pancerny dowódcy.

[Obrazek: r2y1.jpg]
W dowództwie batalionu zmechanizowanego występują wozy dowodzenia na bazie BWP, a ewakuację medyczną zapewniają opancerzone transportery sanitarne.Identyczne transportery sanitarne znajdują się w batalionach piechoty i czołgów

Artyleria

[Obrazek: 43ii.jpg]
W brygadach piechoty cały czas jeszcze używane są haubice holowane kalibru 105mm. Brygadowy dywizjon artylerii ma dwie baterie haubic holowanych i dwie haubic samobieżnych 155mm. Na zdjęciu holowana haubica 105mm, z samochodem holującym i obsługą oraz mały transporter opancerzony pełniący rolę wozu dowódcy plutonu ogniowego.

[Obrazek: f34u.jpg]
Artylerię dywizyjną stanowią samobieżne haubice 155mm na podwoziach gąsienicowych oraz samobieżne wyrzutnie rakiet na podwoziach samochodów ciężarowych. Na zdjęciu od lewej samobieżna haubica 155mm (takie same haubice stanowią uzbrojenie dywizjonów artylerii brygad) i polowa wyrzutnia rakiet wraz z obsługami.

[Obrazek: qxx8.jpg]
Obrona przeciwlotnicza brygady piechoty nie posiada jeszcze samobieżnych zestawów artyleryjskich - zastępują je podwójnie sprzężone, holowane działka przeciwlotnicze ustawione na skrzyniach ładunkowych ciężarówek. Natomiast na szczeblu dywizji piechoty obronę przeciwlotniczą zapewniają samobieżne zestawy artyleryjskie.

[Obrazek: 7cq4.jpg]
W brygadach zmechanizowanych obronę przeciwlotniczą zapewniają samobieżne zestawy przeciwlotnicze, takie same zestawy znajdują się w dywizyjnym dywizjonie artylerii przeciwlotniczej. Pluton ogniowy stanowią dwa zestawy przeciwlotnicze - na zdjęciu z załogami.

Dywizyjny batalion rozpoznawczy

[Obrazek: vu5g.jpg]
Na szczeblu dywizji piechoty jest batalion rozpoznawczy, posługujący się zarówno opancerzonymi wozami rozpoznawczymi (takimi samymi jak w batalionowych plutonach rozpoznawczych), jak kołowymi transporterami opancerzonymi. Poza swoją podstawową funkcją pododdział może pełnić rolę ochrony sztabu dywizji i jej elementów bezpośrednio podporządkowanych


------------------------------------------------------------------------------------------

6. Dywizja Pancerna

6 Dywizja Pancerna jest jednostką wyposażaną w nieco starszy sprzęt i uzbrojenie niż nowoczesne 1DZC i 2DZL - w przyszłości planowane jest modernizowanie tego związku taktycznego i wymiana sprzętu.

6 DPanc wchodzi w skład 2. Korpusu Armijnego obok 3, 4 i 5 DP


Schemat dywizji
[Obrazek: rgpy.png]

SKŁAD DYWIZJI

Dywizja składa się z dwóch brygad pancernych (61 i 62 BPanc), jednej brygady zmechanizowanej (63 BZ) oraz jednostek dywizyjnych.

Bezpośrednio pod Dowództwo Dywizji podlegają:

- batalion dowodzenia
- pułk logistyczny
- pułk artylerii dywizyjnej
- dywizjon przeciwlotniczy
- batalion rozpoznawczy

Batalion dowodzenia

Poza kompanią sztabową, posiada m.in. kompanię żandarmerii, kompanię chemiczną.

Pułk artylerii dywizyjnej

Stanowi artyleryjskie wsparcie działań na szczeblu dywizyjnym i wspiera działaniem artylerię brygadową. Pułk artylerii składa się (oprócz baterii dowodzenia i zaopatrzenia) z dwóch dywizjonów haubic samobieżnych (3 baterie po 6 haubic 155mm) oraz dwóch baterii samobieżnych polowych wyrzutni rakiet (3 bateria po 6 wyrzutni). Posiada również dywizjon logistyczny odpowiedzialny m.in za kwestie amunicyjne.

Pułk logistyczny

Zajmuje się logistycznym zabezpieczeniem jednostek bezpośrednio podległych dowództwu dywizji oraz wspiera działania batalionów logistycznych brygad zmechanizowanych. W składzie pułku znajdują się pododdziały zaopatrzenia i zabezpieczenia, medyczne, inżynieryjno-saperskie i remontowe.

Dywizjon przeciwlotniczy

Posiada dwie baterie samobieżnych zestawów przeciwlotniczych na podwoziach gąsienicowych (razem 16 zestawów opl) - służy do obrony przeciwlotniczej jednostek dywizji.

Pancerny batalion rozpoznawczy

Zapewnia rozpoznanie na szczeblu dywizji i posiada skład mieszany - czołgi i kołowe transportery opancerzone.

BRYGADA PANCERNA - w składzie 6 DPanc znajduje się 61 i 62BZ

Schemat brygady pancernej
[Obrazek: kx0i.png]


Dowództwo
- kompania dowodzenia

3 Bataliony czołgów w składzie:

- dowództwo
- kompania dowodzenia (w której składzie są pluton dowodzenia, pluton rozpoznawczy i pluton logistyczny)
- 4 kompanie czołgów (2 czołgi w dowództwie i 3 plutony po 4 czołgi)

Batalion zmechanizowany w składzie:

- dowództwo
- kompania dowodzenia (w której składzie są pluton dowodzenia, pluton rozpoznawczy i pluton logistyczny)
- 4 kompanie zmechanizowane (2 BWP w dowództwie i 3 plutony po 4 BWP / 40 żołnierzy)
- kompania moździerzy (3 plutony moździerzy po 6 moździerzy w trzech drużynach)

Dywizjon artylerii samobieżnej w składzie:

- dowództwo
- kompania dowodzenia i zaopatrzenia
- 4 baterie haubic samobieżnych (po 6 haubic 155mm rozmieszczonych w 2 plutonach ogniowych po 3 działa w plutonie)

Batalion logistyczny.

Kompania artylerii przeciwlotniczej w składzie:

- dowództwo
- pluton dowodzenia i zaopatrzenia
- 4 plutony samobieżnych zestawów przeciwlotniczych (po 4 zestawy plot w plutonie ogniowym)

Kompania saperów
- 4 plutony saperów


BRYGADA ZMECHANIZOWANA - w składzie 6 DPanc znajduje się 63 BZ

Schemat brygady zmechanizowanej
[Obrazek: z00c.png]

Dowództwo
- kompania dowodzenia

2 Bataliony zmechanizowane w składzie:

- dowództwo
- kompania dowodzenia (w której składzie są pluton dowodzenia, pluton rozpoznawczy i pluton logistyczny)
- 4 kompanie zmechanizowane (2 BWP w dowództwie i 3 plutony po 4 BWP / 40 ludzi)
- kompania moździerzy (3 plutony moździerzy po 6 moździerzy w trzech drużynach)

2 Bataliony czołgów w składzie:

- dowództwo
- kompania dowodzenia (w której składzie są pluton dowodzenia, pluton rozpoznawczy i pluton logistyczny)
- 4 kompanie czołgów (2 czołgi w dowództwie i 3 plutony po 4 czołgi)

Dywizjon artylerii samobieżnej w składzie:

- dowództwo
- kompania dowodzenia i zaopatrzenia
- 4 baterie haubic samobieżnych (po 6 haubic 155mm rozmieszczonych w 2 plutonach ogniowych po 3)

Batalion logistyczny.

Kompania artylerii przeciwlotniczej w składzie:

- dowództwo
- pluton dowodzenia i zaopatrzenia
- 4 plutony samobieżnych zestawów przeciwlotniczych (po 8 zestawów plot rozmieszczonych w 2 plutonach ogniowych po 4)

Kompania saperów
- 4 plutony saperów

Przykłady sprzętu i organizacji niewielkich pododdziałów występujących w dywizji

Pluton czołgów

[Obrazek: v5y8.jpg]
Batalion czołgów ma podobną strukturę jak batalion zmechanizowany (poza tym, że nie ma kompanii moździerzy) - liczy 4 kompanie czołgów, po 3 plutony. Pluton czołgów liczy 4 czołgi podstawowe o masie 45 ton, uzbrojone w armatę 120mm, sprzężony z nią km oraz wkm zamontowany na wieży do ognia plot. Załogi są 4-osobowe i tym samym pluton liczy 16 żołnierzy. Na zdjęciu załogi plutonu czołgów przed wozami

Pluton zmechanizowany

Pluton zmechanizowany składa się z drużyny dowódcy liczącej 10 żołnierzy, posiadającej 15-tonowy, gąsienicowy BWP uzbrojony w działko 30mm, km i wyrzutnię PPK.

- dowódca plutonu
- zastępca dowódcy plutonu (po spieszeniu pełni rolę dowódcy wozów)
- celowniczy ukm
- pomocnik celowniczego ukm
- celowniczy granatnika ppanc
- pomocnik celowniczego granatnika
- strzelec wyborowy
- strzelec z granatnikiem podwieszanym
- kierowca BWP
- celowniczy BWP.

[Obrazek: mf89.jpg]
Drużyna dowódcy przed BWP

3 drużyny zmechanizowane w składzie:

- dowódca
- celowniczy rkm (kbkm)
- celowniczy rkm (kbkm)
- strzelec z granatnikiem podwieszanym
- strzelec z granatnikiem podwieszanym
- strzelec
- strzelec
- strzelec
- kierowca BWP
- celowniczy BWP.

[Obrazek: mosu.jpg]
Drużyna zmechanizowana przed BWP

Kompania zmechanizowana

[Obrazek: 6dtg.jpg]
W dowództwie kompanii zmechanizowanej znajduje się łącznie 23 żołnierzy, z czego 17 w sekcji dowódcy, która posiada jeden BWP oraz jeden gąsienicowy transporter opancerzony służący do przewożenia sekcji z dwoma moździerzami 60mm

[Obrazek: 51jz.jpg]
Podobnie jak w każdej kompanii/baterii w kompanii zmechanizowanej jest jeszcze sekcja szefa kompanii licząca 6 żołnierzy i mająca jeden samochód terenowy i dwa ciężarowe.

Batalion

[Obrazek: ag7e.jpg]
W batalionie zmechanizowanym znajduje się kompania moździerzy licząca trzy plutony ogniowe po trzy drużyny - w każdej po 15 żołnierzy i po 2 moździerze 105mm

[Obrazek: n90s.jpg]
Każdy batalion (zarówno zmechanizowany, jak i czołgów) posiada pluton rozpoznawczy liczący 7 opancerzonych wozów rozpoznawczych - wóz dowódcy plutonu oraz 3 drużyny po dwa pojazdy. Drużyna rozpoznawcza liczy 8 żołnierzy

[Obrazek: r2y1.jpg]
W dowództwie batalionu zmechanizowanego występują wozy dowodzenia na bazie BWP, a ewakuację medyczną zapewniają opancerzone transportery sanitarne. Identyczne transportery sanitarne znajdują się w batalionach czołgów

Artyleria

[Obrazek: f34u.jpg]
Artylerię dywizyjną stanowią samobieżne haubice 155mm na podwoziach gąsienicowych oraz samobieżne wyrzutnie rakiet na podwoziach samochodów ciężarowych. Na zdjęciu od lewej samobieżna haubica 155mm (takie same haubice stanowią uzbrojenie dywizjonów artylerii brygad) i polowa wyrzutnia rakiet wraz z obsługami.

[Obrazek: 7cq4.jpg]
W brygadach zmechanizowanych i pancernych obronę przeciwlotniczą zapewniają samobieżne zestawy przeciwlotnicze, takie same zestawy znajdują się w dywizyjnym dywizjonie artylerii przeciwlotniczej. Pluton ogniowy stanowią dwa zestawy przeciwlotnicze - na zdjęciu z załogami.

Dywizyjny batalion rozpoznawczy

[Obrazek: fied.jpg]
Na szczeblu dywizji pancernej jest pancerny batalion rozpoznawczy, posługujący się nowoczesnymi kołowymi transporterami opancerzonymi oraz czołgami. Poza swoją podstawową funkcją pododdział może pełnić rolę ochrony sztabu dywizji i jej elementów bezpośrednio podporządkowanych

------------------------------------------------------------

2. Brygada Obrony Terytorialnej "Bangazi"

Brygada stacjonuje w Prowincji Północnej, a jej dowództwo mieści się około 15km na północny zachód od Bengazi.

Ze względu an specyfikę terenu działania pojazdy są pomalowane w pustynne barwy ochronne, a żołnierze posiadają odpowiednie do warunków umundurowanie.

Skład brygady:

[Obrazek: iblx.png]
Schemat organizacyjny


Dowództwo
- kompania dowodzenia

Batalion czołgów w składzie:

- dowództwo
- pluton rozpoznawczy (7 opancerzonych samochodów rozpoznawczych)
- 4 kompanie czołgów (2 czołgi w dowództwie i 3 plutony po 4 czołgi)

Batalion zmechanizowany w składzie:

- dowództwo
- pluton rozpoznawczy (7 opancerzonych samochodów rozpoznawczych)
- 4 kompanie zmechanizowane (2 BWP w dowództwie i 3 plutony po 4 BWP/40 żołnierzy)

2 Bataliony piechoty, każdy w składzie:

- dowództwo
- pluton rozpoznawczy (7 opancerzonych samochodów rozpoznawczych)
- 3 kompanie piechoty (2 KTO w dowództwie i 3 plutony po 4 KTO/40 żołnierzy)
- 1 kompania wsparcia w składzie:
-- dowództwo
-- 2 plutony moździerzy (po 6 moździerzy w plutonie - 3 drużyny po 2)
-- pluton samobieżnych wyrzutni PPK (9 wyrzutni na pojazdach opancerzonych - 3 drużyny po 3))

Dywizjon artylerii w składzie:

- dowództwo
- dwie baterie haubic holowanych (po 6 haubic rozmieszczonych w 2 plutonach ogniowych po 3)
- bateria haubic samobieżnych (po 6 haubic rozmieszczonych w 2 plutonach ogniowych po 3 )
- bateria artyleryjskich wyrzutni rakietowych (po 6 wyrzutni rozmieszczonych w 2 plutonach ogniowych po 3)

Kompania przeciwlotnicza w składzie:
- dowództwo
- pluton samobieżnych zestawów przeciwlotniczych (4 sztuki)
- 2 plutony sprzężonych działek plot na samochodach ciężarowych (po 4 sztuki w plutonie)

Kompania saperów
- 4 plutony saperów

Batalion logistyczny.


Niektóre pododdziały niskiego szczebla


Pluton zmechanizowany
- posiada 4 BWP i liczy 40 żołnierzy

Drużyna dowódcy:

- dowódca plutonu
- zastępca dowódcy plutonu (po spieszeniu d-ca pojazdów plutonu)
- celowniczy ukm
- pomocnik celowniczego ukm
- celowniczy granatnika ppanc
- pomocnik celowniczego granatnika ppanc
- strzelec z granatnikiem podwieszanym
- sanitariusz
- kierowca BWP
- działonowy BWP
-- lekki 15-tonowy bojowy wóz piechoty, gąsienicowy z działem 30mm, sprzężony km, wyrzutnia PPK

[Obrazek: v38p.jpg]
drużyna dowódcy plutonu przy BWP

3 drużyny zmechanizowane

- dowódca drużyny
- celowniczy rkm
- celowniczy rkm
- strzelec z granatnikiem podwieszanym
- strzelec z granatnikiem podwieszanym
- strzelec/pomocnik celowniczego rkm
- strzelec/pomocnik celowniczego rkm
- strzelec wyborowy
- kierowca BWP
- działonowy BWP
-- lekki 15-tonowy bojowy wóz piechoty, gąsienicowy z działem 30mm, sprzężony km, wyrzutnia PPK

[Obrazek: x7j2.jpg]
drużyna zmechanizowana przy BWP


Pluton piechoty

Składy drużyn identyczne jak w przypadku plutonu zmechanizowanego
- pojazdy to 20 tonowe, 4-osiowe transportery opancerzone z działkami 30mm, km i lekkim PPK (kołowy BWP)

[Obrazek: kszt.jpg]
drużyna dowódcy przy transporterze

[Obrazek: 3qai.jpg]
drużyna piechoty przy transporterze


Drużyna moździerzy
- drużyna moździerzy wchodzi w skład plutonu moździerzy (3 drużyny) w kompanii wsparcia batalionu piechoty
- posiada dwa średnie moździerze, dwa 10-tonowe 4 osiowe transportery opancerzone i liczy 15 żołnierzy

[Obrazek: 0osp.jpg]
drużyna moździerzy ze sprzętem przy pojazdach

Drużyna samobieżnych wyrzutni PPK
- drużyna samobieżnych wyrzutni PPK wchodzi wskład plutonu przeciwpancernego (3 drużyny) w kompanii wsparcia batalionu piechoty
- posiada 3 samobieżne wyrzutnie PPK na 7-tonowych, 2-osiowych, wozach samochodach pancernych i liczy 6 żołnierzy

[Obrazek: 484u.jpg]
drużyna PPK przy pojazdach

Pluton czołgów

Pluton liczy 4 czołgi i 16 żołnierzy.
- 46-tonowy czołg podstawowy, z działem 125mm i sprzężonym km oraz wkm plot

[Obrazek: yfm4.jpg]
Pluton czołgów przy pojazdach


Drużyna rozpoznawcza
- drużyna rozpoznawcza wchodzi wskład plutonów rozpoznawczych (po 3 drużyny), które znajdują się w w batalionie czołgów, batalionie zmechanizowanym i batalionach piechoty
- drużyna posiada dwa 7-tonowe, 2-osiowe opancerzone pojazdy rozpoznawcze (wkm + km) i liczy 8 żołnierzy

[Obrazek: zrl6.jpg]
Drużyna rozpoznawcza przy pojazdach


Artyleria polowa

Artyleria polowa brygady posiada pododziały złożone z działonów:
- haubic holowanych
- haubic samobieżnych
- artyleryjskich wyrzutni rakietowych

[Obrazek: 47hb.jpg]
działony artylerii polowej - od lewej
- 40 prowadnicowa wyrzutnia artyleryjskich pocisków rakietowych na samochodzie ciężarowym
- działon haubicy holowanej (7 ludzi)
- działon haubicy samobieżnej (6 ludzi)Artyleria przeciwlotnicza

Artyleria przeciwlotnicza brygady posiada plutony złożone z działonów:
- samobieżnych zestawów przeciwlotniczych (4 sprzężone działka plot + stacja radarowa)
- podwójnie sprzeżonych działek plot ustawionych na samochodach ciężarowych

[Obrazek: jtts.jpg]
działony artylerii polowej - od lewej
- działon sprzężonego działka plot na samochodzie (4 ludzi)
- działon samobieżnego zestawu plot (4 ludzi)Sekcja gospodarcza szefa pododdziału
- W każdej kompanii/baterii (dowolnego typu) znajduje się sekcja gospodarcza, licząca 6 żołnierzy (sierżant-szef i 5 szeregowych)
- Sekcja posiada samochód terenowy i 2 samochody ciężarowe

[Obrazek: qy1x.jpg]
sekcja gospodarcza przy pojazdach

Uwaga: typologia i dane techniczne sprzętu Wojsk Lądowych zostanie opracowana po zakończeniu prezentacji jednostek wojskowych. To na razie pierwsza z kilkunastu...
[Obrazek: oJmKP26.jpg]   [Obrazek: 7GVD8cn.jpg]

Współzałożyciel i wierny członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej.

Obieżyświat V-Kosmosu - samozwańczy Cesarz Gigasa i jego Księżyców oraz Generał Niezwyciężonej Cesarskiej Kosmicznej Floty.
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości