Porozumienie Carstwa Brodryjskiego
#1
Cytat:
[Obrazek: ?url=upload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2F...29.svg.png]

Akt Pokoju

My, Iwan Iwanowicz I, z Bożej łaski i woli Narodu Car Brodrii, gosudar, samodzierżca Wszechbrodryjski, etc., etc., etc., oraz My, Aleksandra Izabella I Dostojewska-Swarzewska, Caryca i Pani Macierzysta Najjaśniejszego Carstwa Brodryjskiego, Caryca Rosyji, Królowa Noklezji, Wielka Księżna Bałamucji, Wielka Księżna Czuwacji, Księżna Rusi Batawskiej, Pani na Sankt Aleksandrovie, w obecności Jego Eminencji Wilhelma Jana Orańskiego-Nassau, Księcia Kościoła, Wielkiego Księcia Oranii, etc., etc., etc., którego to stanowimy świadkiem niniejszego aktu, w imię bratniej jedności, pragnąć zachować pokój i dobrobyt Carstwa Brodryjskiego, stojąc na ziemiach Patrymonium świętego Pawła, dnia XIII III A.D. MMXVII, dla dobra naszego i następnych pokoleń, postanawiamy, co następuje:


§1.
Najjaśniejsze Carstwo Brodryjskie podzielone zostaje na dwie części - Carstwo Brodrii Południowej, pod władaniem Aleksandry Dostojewskiej-Swarzewskiej, i Carstwo Brodrii Północnej, pod władaniem Iwana I Pietrowa.


§2
1. Carstwo Brodrii Północnej składać się będzie z ziem oznaczonych w załączniku poniżej numerami: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21.
2. Carstwo Brodrii Południowej składać się będzie z ziem oznaczonych w załączniku poniżej numerami: 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 18.

§3
Ziemie Rusi Batawskiej, za wyjątkiem miasta Patrykpolisu wraz z okolicami, zostają włączone w skład Carstwa Brodrii Południowej.

§4
Wybrzeże Dalekiego Południa oznaczone na załączniku poniżej numerem 4, podzielone zostaje symbolicznie między dwa państwa. Tak też i podzielona będzie stolica Wybrzeża Dalekiego Południa - Południowa Twierdza.

§5
Podział Najjaśniejszego Carstwa Brodryjskiego potwierdzi wspólna koronacja dwóch władców państw brodryjskich, przeprowadzona przez Patriarchę Rotryjskiego.

§6
1. Władcy dwóch stron brodryjskich podpisujący niniejszy Akt Pokoju, będą następcami tronu strony przeciwnej. Czyni się tak, aby w przypadku abdykacji jednego z władców, dokonało się zjednoczenie ziem Najjaśniejszego Carstwa Brodryjskiego.
2. Fakt zjednoczenia potwierdzi namaszczenie przez Patriarchę Rotryjskiego władcy Najjaśniejszego Carstwa Brodryjskiego.

§7
1. Niniejszy Akt Pokoju uznaje się za obowiązujący w momencie podpisania go przez trzy strony i ogłoszenia publicznie na forum rotryjskim.
2. Niniejszy Akt Pokoju spisany zostaje w trzech kopiach, po jednej dla każdej ze stron. Każda strona ma obowiązek opublikowania niniejszego Aktu Pokoju na własnym forum.


(-) Wilhelm Jan Oranje-Nassau
(-) Aleksandra Izabella I Dostojewska Swarzewska, Caryca
(-) Iwan Iwanowicz I Pietrow


Załącznik:

[Obrazek: attachment.php?aid=6147]

Źródło: http://rotria.boo.pl/showthread.php?tid=...73#pid6973
Załącznik: https://spolecznosc.bialenia.org.pl/atta...p?aid=6147
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Odpowiedz
#2
Łapska precz od Rusi Batawskiej!
Пётр Иванович Петров
Pułkownik Carskich Sił Zbrojnych
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości