Projekt Statutu Wolnogradu
#1
Cytat:
UCHWAŁA SEJMU RZESZY - STATUT WOLNEGO MIASTA STOŁECZNEGO WOLNOGRAD

z dnia xx xx 2017 r.
Artykuł 1.

Na podstawie artykułu 4. Ustawy o Rzeszy Bialeńskiej z dnia 10 czerwca 2016 roku Wolnograd, stolica Republiki Bialeńskiej, posiada status wolnego miasta Rzeszy Bialeńskiej, w którym władza należy do Lwa Wolnogradu i jego mieszkańców. Oficjalna nazwa miasta brzmi: Wolne Miasto Stołeczne Republiki Bialeńskiej "Wolnograd".

Artykuł 2.

1. Lew Wolnogradu sprawuje zwierzchnią władzę w mieście i sprawuje ją bezpośrednio lub przez powoływanego przez siebie Gubernatora.
2. W przypadku powołania Gubernatora Lew Wolnogradu ustala szczegółowy zakres jego obowiązków w zakresie zarządzania miastem.
3. Gubernator musi uzyskać wotum zaufania od Senatu i może zostać przezeń odwołany.

Artykuł 3.

W zarządzaniu miastem wspomaga Lwa Wolnogradu Senat, będący organem doradczym. W skład Senatu wchodzą wszystkie osoby stale zameldowane w Wolnogradzie oraz wszyscy zarządcy dzielnic. W wyjątkowych przypadkach Senat może rozszerzyć swój skład o dodatkowe osoby. Senat obraduje pod przewodnictwem Lwa Wolnogradu lub Gubernatora.

Artykuł 4.

Pod względem administracyjnym miasto podzielone jest na dzielnice tworzone na mocy decyzji Lwa Wolnogradu. Władzę w dzielnicach sprawują naczelnicy powoływani przez Lwa Wolnogradu. W przypadku, gdy dana dzielnica posiada stałych mieszkańców Lew Wolnogradu chcąc powołać naczelnika musi uzyskać zgodę większości z nich.

Artykuł 5.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą jej ogłoszenia.

Po przeprowadzeniu wstępnych konsultacji pozwalam sobie zaproponować projekt statutu Wolnogradu. Daje on szerokie kompetencje Lwu, co jest zgodne z ustawą o Rzeszy Bialeńskiej. Wprowadziłem jednak pewne elementy reprezentacji mieszkańców, które w moim mniemaniu są wystarczające.
DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
KNIAŹ NA MECHANICACH, METROPOLITA TEMESZGADZKI
[img=0x89]https://spolecznosc.bialenia.org.pl/attachment.php?aid=6921[/img]
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości