Stan nadań lennych
#1
[official]
           I. Katechonowie i Katechonki, Wielcy Przywódcy i Wielkie Przywódczynie, Jahołdajowie i Jahołdaje (400 folwarków/państwowych gospodarstw/koszy):

          II. Elektorzy i Elektorki, Ukochani Przywódcy i Ukochane Przywódczynie, Atamanowie i Atamanki (300 folwarków/państwowych gospodarstw/koszy):

          III. Parowie i Paritassy, Szanowni Przywódcy i Szanowne Przywódczynie, Sułtanowie i Sułtanki (200 folwarków/państwowych gospodarstw/koszy):
 1. Maciej Kamiński - 283 folw.
 2. Hewret von Thorn - 237 folw.
 3. Andrzej Swarzewski - 231 folw.

  IV. Grandowie i Grandessy, Tytularni Przywódcy i Tytularne Przywódczynie, Szachowie i Szachowe (150 folwarków/państwowych gospodarstw/koszy):
 4. Tadeusz Krasnodębski - 163 folw.

  V. Wielcy Kniaziowie i Wielkie Kniahinie, Pierwsi Przewodniczący i Pierwsze Przewodniczące, Kaganowie i Kaganki (100 folwarków/państwowych gospodarstw/koszy):
 5. Frederick Hufflepuff - 124 folw.
 6. Feliks Spirkin - 119 folw.
 7. Konstanty Jerzy Michalski - 118 folw.
 8. Alberto Carlos de Medici y Zep - 110 folw.
 9. Ronon Dex - 106 folw.
 10. Eddard Noqtern - 105 folw.
 11. Severino Castiglioni - 103 folw.

  VI. Kniaziowie i Kniahinie, Pierwsi Wiceprzewodniczący i Pierwsze Wiceprzewodniczące, Nurredinowie i Nurrediny (75 folwarków/państwowych gospodarstw/koszy):
 12. Maria von Primisz - 94 folw.
 13. Ametyst Faradobus - 90 folw.
 14. Marek Bajtuś - 89 folw.
 15. Thomas von Lisendorff - 87 folw.
 16. Jan Kaniewski - 87 folw.
 17. Aleksandra Dostojewska - 85 folw.
 18. Mikołaj Patryk Dostojewski - 85 folw.
 19. Antoni Kacper Burbon-Conti - 79 folw.

  VII. Lordowie i Lordessy, Sekretarze Generalni i Sekretarki Generalne, Wezyrowie i Wezyrki (50 folwarków/państwowych gospodarstw/koszy):
 20. Piotr Paweł de Zaym - 68 folw.
 21. Kristian Arped - 66 folw.
 22. Kamil Maciejewski - 61 folw.
 23. Sheldon Anszlus Lovelace - 57 folw.
 24. Karol Medycejski - 51 folw.

  VIII. Margrabiowie i Margrabiny, Sekretarze Rzeczywiści i Sekretarki Rzeczywiste, Emirowie i Emirki (30 folwarków/państwowych gospodarstw/koszy):
 25. Guliano Montini - 48 folw.
 26. Fiodor Swirydiuk - 46 folw.
 27. Ali ibn Abi Talib - 42 folw.
 28. Baltazar Dostojewski - 42 folw.
 29. Piotr Pietrow - 42 folw.
 30. Karol Wawrzyniec Medyceusz-Zep - 42 folw.
 31. Jan Sapieha - 36 folw.
 32. Jurij Bołodin - 31 folw.

  IX. Hrabiowie i Hrabiny, Sekretarze Tytularni i Sekretarki Tytularne, Szejkowie i Szejkowe (18 folwarków/państwowych gospodarstw/koszy):
 33. Ivan von Lichtenstein - 29 folw.
 34. Gaudius van der Cathair - 29 folw.
 35. Herman Kolineusz-Michalski - 27 folw.
 36. Mateusz Adam Sartoneskorsi - 21 folw.
 37. Jan Lubomirski-Dostojewski - 21 folw.
 38. Jan von Maikowski - 20 folw.
 39. Bartłomiej Małczyński - 18 folw.

  X. Wicehrabiowie i Wicehrabiny, Wielce Zasłużeni Stachanowcy i Wielce Zasłużone Stachanowki, Tumenamirowie i Tumenamiry (12 folwarków/państwowych gospodarstw/koszy):
 40. Józef Konstanty Bagrat - 17 folw.
 41. Lester Nowowicki - 17 p. gosp.
 42. Brandon Noqtern - 16 folw.
 43. Geraint Glyndŵr - 15 folw. 
 44. Irmina de Vellior y Thorn - 15 folw.
 45. Michael Wolferine - 15 folw.
 46. Tomasz Wettin - 14 folw.
 47. Tomasz Anter - 14 folw.
 48. August von Medis - 13 folw.
 49. Michael Redwitz - 12 folw.

  XI. Baronowie i Baronessy, Szanowni Stachanowcy i Szanowne Stachanowki, Esaułowie i Esaułły (6 folwarków/państwowych gospodarstw/koszy):
 50. Tobiasz von Richtoffen - 11 folw.
 51. Daniel von Witt - 11 folw.
 52. Konrad Čech - 11 folw.
 53. Richard Zimmermann - 11 folw.
 54. Aurelio Castiglioni - 11 folw.
 55. Freyton Camirr - 10 folw.
 56. Jarosław Michnik - 9 folw.
 57. Ferdynand Dugosz - 9 folw.
 58. Arthur McKinley - 8 folw.
 59. Zuzanna Ossolińska - 8 folw.
 60. Janusz Brakh zu Kartoflelekalta-Kuceł - 8 folw.
 61. Albert von Metzer - 8 folw.
 62. Orjon Surma - 8 folw.
 63. Marcel Hans - 7 folw.
 64. Jacques de Brolle - 6 folw.
 65. Prezerwatyw Tradycja Radziecki - 6 folw.
 66. Otto von Teller - 6 folw.
 67. Robert Dąbski-Hans - 6 folw.
 68. Elżbieta Kaczmarek - 6 folw.
 69. Robert von Thorn - 6 folw.

  XII. Szlachcice i Szlachcianki,  Stachanowcy i Stachanowki, Sotnicy i Sotnice (3 folwarki/państwowe gospodarstwa/kosze):
 70. Iwan Normalverbraucher - 5 folw.
 71. Vladimir von Hochenhaüser - 5 folw.
 72. Marietta della Veronese - 5 folw.
 73. Hugo Miramontes - 5 folw.
 74. Aroksus Soborowiec - 5 folw.
 75. Wergiliusz Postawny - 5 folw.
 76. Ludwik Tomović - 5 folw.
 77. Phillip Kurt von Schmidt - 4 folw.
 78. śp. Arkadiusz Filip - 4 folw.
 79. Pel Nander - 4 folw.
 80. Morgan van Bone - 4 folw.
 81. Marcin Mikołaj - 4 folw.
 82. Oliver de Funès - 4 folw.
 83. Konstanty von Jungingen - 4 folw.
 84. Michael Amadeusz Rutzeldorf - 4 folw.
 85. Aaron Ramsey - 4 folw.
 86. Daniel January von Tauer-Krak - 4 folw.
 87. Juliette de Firenza - 4 folw.
 88. Kaspian Morsis - 4 folw.
 89. Wilhelm Orański - 4 folw.
 90. Octavia Mills - 4 folw.
 91. Raisa Komorowska - 3 folw.
 92. śp. Laszk Młynariew - 3 folw.
 93. Ciecierad Ciecieląg - 3 folw.
 94. Kazimierz Sabatowski - 3 folw.
 95. Meisande Gvandoya - 3 folw.
 96. Andy Sky - 3 folw.
 97. Leoncjusz - 3 folw.
 98. Ola Hughson - 3 folw.
 99. Alexander Wnuczkowski - 3 folw.
 100. Paulina Natalia Wileńska - 3 folw.
 101. śp. Juan Pablo Morales - 3 folw.
 102. Karolina von Lichtenstein - 3 folw.
 103. Krzysztof Hans - 3 folw.
 104. Yennefer von Witcher - 3 folw.
 105. Erick Monde-Kovacs - 3 folw.
 106. Kamil Mikołaj Stachowiecki - 3 folw.

  XIII. Nienobilitowani posiadacze i posiadaczki ziemscy/kie (1 folwark/państwowe gospodarstwo/kosz i zrzeczenia):
 107. Akrypa Rabotowicz von Primisz - 86 folw. (zrzeczenie się tytułu i 86 folwarków)
 108. Iwan Pietrow - 50 folw. (zrzeczenie się tytułu i 42 folwarków)
 109. Torkan Ingawaar - 25 folw. (zrzeczenie się tytułu)
 110. Leonard - 2 folw.
 111. Elmuk Wikarde - 2 folw.
 112. PilotPL - 2 folw.
 113. Rhaegar Deithven - 2 folw.
 114. Łukasz Edward Wielki - 2 folw.
 115. Dźandragłupta - 2 folw.
 116. Rattus Norvegicus-Chojnacki - 2 folw.
 117. Petros Ioanosigos Avrampoulos - 2 folw.
 118. Czechu1992 - 2 folw.
 119. Osama bin Ramzani - 2 folw.
 120. Thorgaurt Gvandoya - 2 folw.
 121. Mario Rina Nati - 2 folw.
 122. Fernando Alvarez de Cordoba - 2 folw.
 123. Piotr Laging - 2 folw.
 124. Thorsten Eisenhauer - 2 folw.
 125. Micor Matoch - 2 folw.
 126. Martin - 2 folw.
 127. Markus Arped - 2 folw.
 128. Jan Niezbędny - 2 folw.
 129. Krzysztof Domański - 2 folw.
 130. Stanisław von Tauer - 2 folw.
 131. Jihymed Niezyd - 2 folw.
 132. Filip Lotnik - 2 folw.
 133. Xawery Franciszek Kłopocki - 2 folw. 
 134. Adam Peterelli - 2 folw.
 135. Mieszko Herdel - 2 folw.
 136. Arcadio N. Delart von Witcher - 2 folw.
 137. Amal Chigu - 2 folw.
 138. Norbert Byfyj - 2 folw.
 139. Ioannis Avrampoulos - 1 folw.
 140. Sven Haugland - 1 folw.
 141. Apache Uga-Naki - 1 folw.
 142. Ozjasz Goldberg - 1 folw.
 143. Paulus Buddus - 1 folw.
 144. Caspar Waxman - 1 folw.
 145. Defloriusz Dyman Wander - 1 folw.
 146. Juan Wilhelm Grenaldi - 1 folw.
[/official]
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości