W/8/2017
#1
Cytat:Dane wnioskodawcy: Kamil Maciejewski

Przedmiot wniosku: Ziemie Jana Sapiehy koło Wolnogradu.

Treść wniosku:  
Czy można przejąć pod budowę obwodnicy (i inne aktywności państwowo) ziemię mikronauty, który pozostaje nieaktywny od dłuższego czasu (w wypadku Jana - od połowy 2014)?
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

POSTANOWIENIE
z dnia 2 listopada 2017 roku

Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Maciej Kamiński


po rozpoznaniu w dniu 2 listopada br.
wniosku o dokonanie wykładni prawa: Czy można przejąć pod budowę obwodnicy (i inne aktywności państwowo) ziemię mikronauty, który pozostaje nieaktywny od dłuższego czasu (w wypadku Jana - od połowy 2014)?


złożonego przez: Kamila Maciejewskiego

postanawia:

Artykuł 1.

Przyjąć wniosek do rozpoznania i skierować sprawę na wokandę, nadając jej sygnaturę W/8/2017.

Artykuł 2.

Odstąpić od uzasadnienia.

(-) Maciej Kamiński, Asesor
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
#2
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WYROK
W imieniu Republiki Bialeńskiej
Dnia 11 listopada 2017 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Maciej Kamiński

po rozpoznaniu dnia 11 listopada 2017 r.
sprawy W/8/2017 z wniosku: Kamila Maciejewskiego
o brzmieniu: Czy można przejąć pod budowę obwodnicy (i inne aktywności państwowo) ziemię mikronauty, który pozostaje nieaktywny od dłuższego czasu (w wypadku Jana - od połowy 2014)?

orzeka następująco:

Nie można przejąć pod aktywności państwowe ziemi pozostając, jak w wypadku Jana Sapiehy, majątkiem lennym,
w przypadku długotrwałej nieaktywności.


UZASADNIENIE

W zgodzie z ust. 2 art. 4 ustawy o tytułach szlacheckich z dnia 1 grudnia 2013 r., majątek lenny jest przyznawany szlachcicowi w charakterze dzierżoni. Ergo, w zgodzie z ust. 3 art. 17a ustawy-Kodeksu Cywilnego z dnia 24 września 2016 r., do momentu zbycia tego majątku (na mocy procedur opisanych w ustawie o tytułach szlacheckich) lub śmierci dzierżońcy niebędącego obywatelem Republiki Bialeńskiej nie jest możliwe niezbędne do podlegającej wnioskowi nacjonalizacji legalne przejęcie ziemi, jako że art. 40a ustawy-Kodeksu Karnego penalizuje bezprawne przywłaszczenie sobie nienależnego majątku, którego to elementem dzierżonia, w zgodzie z ust. 1 art. 17a ustawy-Kodeksu Cywilnego, jest.

Wobec powyższego, Sąd orzekł jak w sentencji.

(-) Maciej Kamiński, Asesor
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości