Wybierzmy przyszłość! Zbiórka podpisów, program wyborczy
#1
Information 
[Obrazek: yfnd2Aw.jpg]

Szanowni Bialeńczycy!

Mam zaszczyt zaprezentować program wyborczy w wyborach na urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej duetu: Taddeo Lorenzo de Medici y Zep (kandydat na Prezydenta RB) oraz Antoniego Kacpra Burbon-Conti (kandydat na Wiceprezydenta RB). Jednocześnie zachęcam do pozostawienia swoich podpisów poparcia.O KANDYDATACH

[spoiler]
Taddeo Lorenzo de Medici y Zep

[Obrazek: bisRuKq.jpg]

Na Pollinie obecny od sierpnia 2016 roku, v-urodzony 11.08.2016 w Republice Bialeńskiej początkowo jako Teddy Upperwood, a następnie Tadeusz Krasnodębski. Od tamtego okresu pełniący wiele funkcji, między innymi byłego Prezydenta RB i kilkukrotnego członka Gabinetu. Obecnie Poseł Zgromadzenia Ludowego i Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego.

Choć Taddeo swego czasu angażował się w pracę w Państwie Kościelnym Rotria, zawsze powtarzał, że jego v-ojczyzną jest wyłącznie Bialenia. Po powrocie z realiozy, pełen sił do dalszego działania, zapragnął poświęcić się dla rozwoju Republiki. Wierząc, że najlepszym wyjście jest skoncentrowanie wszystkich swoich sił na jednym państwie, zrezygnował ze wszystkich pełnionych funkcji w Rotrii.

Mocnymi stronami Taddeo zdecydowanie jest zamiłowanie do prawa. Poza tym, najmłodszy członek rodu Medyceuszy i Zepów jest człowiekiem pełnym pomysłów, energii i zapału do działania; zawsze chce jak najlepiej dla swojej małej czy dużej ojczyzny.

Antoni Kacper Burbon-Conti

[Obrazek: 0RxutkQ.jpg]

V-urodzony 01.09.2017 r. w Wolnogradzie, w Republice Bialeńskiej pod dwoma imionami - Antoni Kacper, z czego dwoje drugie imię uzyskał po swoim rzeczywistym odbiciu. Wychowywał się w v-rodzinie inteligenckiej, choć średnio zamożnej. Od najmłodszych lat marzył o słudze Ojczyźnie. Pierwszą otrzymaną funkcją w historii Antoniego był fotel ministra w Gabinecie Prezydenta. Stanowisko to zajmuje do tej pory, a ponadto jest przedstawicielem Republiki Bialeńskiej w Rotrii i od niedawna członkiem Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, łącząc zamiłowanie do polityki i ekonomii.

Antoni od v-urodzenia uczestniczy tylko i wyłącznie w życiu Bialenii. Wielokrotnie podróżował w celach dyplomatycznych i prywatnych do innych krajów, stąd też zna kulturę i zasady funkcjonowania innych państw i ma głowę pełną pomysłów do przenoszenia ich w bialeńskie strony, ale jest oddany Republice Bialeńskiej, ponieważ to w niej widzi największy potencjał. Jest człowiekiem otwartym, ale również stanowczym i stawiającym sobie wysokie wymagania. Wszystko, co robi, jest dobrze przemyślane i skrupulatnie realizowane.
[/spoiler]WIZJA ADMINISTRACJI

[spoiler]
Zaprezentowanie wyborcom wizji administracji prezydenckiej to istotny element kampanii, który sprawi, że głosowanie za daną kandydaturą nie będzie przysłowiowym kupowaniem kota w worku. Wyborcy mają prawo wiedzieć, jak potencjalna głowa państwa chciałaby zorganizować władzę wykonawczą.

Przede wszystkim, jak za poprzedniej kadencji, dużą władzą chciałbym obdarzyć osobę, która, moim zdaniem, powinna stanowić podporę dla Prezydenta, jego najbliższego współpracownika i doradcę - stąd też najważniejszym członkiem Gabinetu po Prezydencie chciałbym uczynić Wiceprezydenta Republiki Bialeńskiej. Już dziś pragnę ogłosić, że kandydatem na ten urząd jest minister @"Antoni Kacper Burbon-Conti".

Chciałbym powołać Kancelarię Prezydenta Republiki Bialeńskiej oraz analogicznie do niej funkcjonujące: Kancelarię Wiceprezydenta Republiki Bialeńskiej i Ministerstwa. Uczestnictwo w nich byłoby niezobowiązującego i fakultatywne, a pełniłyby one funkcje doradcze, opiniujące, kontrolne i pomocnicze wobec organów, przy których zostały powołane. Marzy mi się, aby każdego z przedstawicieli bialeńskiej egzekutywy swoją radą wspierali wszyscy chętni obywatele - niezobligowani do tego w żaden sposób, w ramach dobrowolnej pracy społecznej. Nie wykluczam wynagradzania członków poszczególnych Kancelarii i Ministerstw za ich aktywność.
[/spoiler]ROLA PREZYDENTA - POLITYKA ZAGRANICZNA

[spoiler]
Niesamowicie imponuje mi zaangażowanie ministra Antoniego w sprawy wewnętrzne kraju.
Jego znajomość przepisów jest znacznie lepsza niż niejednego magistra prawa, a chęci i zapał w opracowywaniu gospodarki - godne podziwu. Dlatego też, chcąc pozostawić mu szerokie spektrum do działania w kwestiach wewnętrznej organizacji Bialenii, ja chciałbym poświęcić się na służbę Bialenii za granicą.

Moim priorytetem w kwestii polityki międzynarodowej chciałbym uczynić ponowne zjednoczenie Bialenii, Brodrii i Hasselandu. Uważam, że nastał najwyższy czas na zakopanie topora wojennego - a siebie, w pewnym sensie, uważam za odpowiednią osobę do naprawienia szkód wyrządzonych naszemu stowarzyszeniu. W pełni popieram inicjatywę Szczytu BiaBroHasu i chciałbym aktywnie w niej uczestniczyć oraz uczynić wszystko, co w mojej mocy, aby ułatwić organizację wydarzenia.

Jestem zdania, że powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby umacniać nasze relacje z największymi potęgami Pollinu. Chciałbym zapraszać zagraniczne delegacje do Wolnogradu oraz odwzajemniać się pozostałym sojusznikom wizytami.

Jestem także gorącym zwolennikiem powołania Uniwersytetu Ponadnarodowego, o którym mowa była podczas Konferencji Szkół Wyższych. Jako Prezydent i Rektor miałbym o wiele większe pole do działania w tym zakresie.

Poza kwestiami polityki zagranicznej, nie mam zamiaru rezygnować z typowych dla Prezydenta obowiązków - nadawania odznaczeń i folwarków, podpisywania ustaw po wcześniejszym ich opiniowaniu, powoływania urzędników zgodnie z wolą społeczeństwa, jak w zwyczaju miał to robić Prezydent Ametyst Faradobus.
[/spoiler]ROLA WICEPREZYDENTA - GOSPODARKA

[spoiler]
Podczas gdy pozostałe dziedziny życia publicznego działają mniej lub bardziej poprawnie, z gospodarką Bialenia od dawna ma problem. Dlatego pracę nad nią chciałbym powierzyć w pełni Wiceprezydentowi Burbon-Conti, który od jakiegoś czasu usilnie stara się rozruszać naszą ekonomię i finanse.

Wraz z Antonim obraliśmy następujące cele i kierunki w rozwoju gospodarki. Przede wszystkim gorąco pragniemy przyjąć ustawę o Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, aby ta wreszcie mogła rozpocząć działania. Rozmowa prywatna zawsze dobrze służy kompromisom - wspólnie udało nam się opracować świetny projekt ustawy zmieniającej, który na dniach zaprezentuję w Zgromadzeniu Ludowym.

Dużą uwagę pragniemy poświęcić przedsiębiorstwom, które obecnie nie są zbyt szczegółowo zorganizowane. Poza opisaniem zasad ich tworzenia i działania w ustawie, chcielibyśmy zniwelować bezrobocie i kontrolować wynagrodzenia - płynność i systematyczność w ich wypłacaniu. Koniecznie należy również, naszym zdaniem, uregulować działalność banków. W dużej mierze może to przydać się osobom chcącym zaciągnąć w formie pożyczki dodatkowe fundusze na rozwój swoich działalności gospodarczych.

Pragniemy utworzyć i rozruszać giełdę papierów wartościowych. Ciekawą koncepcją mogłyby również być gry pieniężne - niech Bialeńczycy pobawią się troszkę w hazard.

Z gospodarką łączy się również konieczność uchwalenia wszystkich niezbędnych podatków, nie tylko w celu zapewnienia stałych wpływów do Skarbu Państwa, lecz również umożliwiając istnienie rozwiniętego systemu obiegu pieniądza.
[/spoiler]KWESTIA REGIONÓW

[spoiler]
Jestem zdania, że nasze regiony wymagają aktywizacji. Puste połacie terenu straszą przybyszy, a w miastach nie dzieje się kompletnie nic. Chciałbym to zmienić poprzez organizację wydarzeń specjalnie dla lenników i kolonizatorów. Myślę, że warto byłoby również połączyć nasze regiony z systemem gospodarczym, umożliwiając ich rozwój i zarabianie na nich wszystkim posiadaczom ziemskim. Można do tego także wykorzystać dzielnice mieszkalne Wolnogradu i Wysp Przyjaźni - w końcu osoby zamieszkujące blokowiska też zasługują na dostrzeżenie.

W swoim Gabinecie bardzo chciałbym utworzyć urząd ministra odpowiedzialnego za regiony. Pragnąłbym również ustanowić go Gubernatorem Wysp Przyjaźni.

W tym miejscu pragnę dodać, że moim wielkim pragnieniem jest, aby funkcję tę pełnił @"Eddard Noqtern". Kandydatury tej jednak z Eddardem nie konsultowałem, zatem jest to póki co wyłącznie wyrażenie chęci, a nie oficjalna zapowiedź.
[/spoiler]FABULARYZACJA

[spoiler]
Fabularne opisy nie tylko ciekawie się czyta, ale napędzają też one w pewnym sensie aktywność. Dlatego jestem zdania, że powinniśmy postawić na rozwój programu kosmicznego, Sił Zbrojnych i Policji. Te trzy dziedziny umożliwiają tworzenie naprawdę ciekawych i porywających opisów, a nawet konkursów i eventów - to duży błąd, że dotąd nikt tego nie wykorzystywał.

Byłbym bardzo szczęśliwy, mogąc w swoim Gabinecie powierzyć te sprawy któremuś z Ministrów - z wyobraźnią i fantazją. Na szczęście takich osób w Bialenii nie brakuje!
[/spoiler]MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

[spoiler]
Promocja naszego małego, mikroświatowego środowiska to bardzo ważna sprawa. Kolejną istotną kwestią jest nakłanianie nowych mikronautów do odwiedzenia Republiki Bialeńskiej. Można to uczynić poprzez aktywizację i utworzenie naszych mediów społecznościowych - Facebooka, Twittera, a nawet Instagrama. Chciałbym umożliwić mojemu Gabinetowi zajęcie się tym.
[/spoiler]


Kochani! Chętnie odpowiemy wraz z Antonim na wszelkie pytania, jakie do nas skierujecie, i rozwiejemy każde Wasze wątpliwości.

Głos na naszą dwójkę to głos na przyszłość. Zachęcamy do zaznaczania krzyżyka przy moim nazwisku podczas wyborów!
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
#2
Ohoho, czyżby kasyno w Bałdaraszu miało na nowo otworzyć swoje progi?

Chciałbym poprosić o odpowiedź na moje pytania z wątku o debacie prezydenckiej.

[spoiler]Oslo, jeszcze się nie zdarzyło, żeby na konduktora startowały cztery osoby naraz. Chałwa, Vivat o smaku pomarańczowym![/spoiler]
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#3
Głos na @"Taddeo Lorenzo de Medici y Zep", to głos na przyszłość Naszej Bialenii! 
Antoni Kacper Burbon-Conti 
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

Odpowiedz
#4
(08.11.2017, 23:18:44)Maciej Kamiński napisał(a): Ohoho, czyżby kasyno w Bałdaraszu miało na nowo otworzyć swoje progi?

Koniec z zaleganiem kurzu w kasynie!

(08.11.2017, 23:18:44)Maciej Kamiński napisał(a): Oslo, jeszcze się nie zdarzyło, żeby na konduktora startowały cztery osoby naraz. Chałwa, Vivat o smaku pomarańczowym!

Też niesamowicie mnie to cieszy. Bialenia chyba staje na nogi. Znów!

Cytat:Czy planowane jest trzymanie się doktryny polityki zagranicznej?

W dużej mierze tak. Bliska współpraca z Sarmacją, BiaBroHas, międzynarodowe organizacje (w Doktrynie - Rada Nordaty, w mojej wizji - Uniwersytet Ponadnarodowy)... - z bardzo wieloma kwestiami się zgadzam. Wiadomo, trzeba je dostosować do współczesności (maj 2016 to w warunkach mikronacyjnych jednak historia), ale Doktryna jest dość ponadczasowa.

Cytat:Jaka jest planowana częstotliwość wynagradzania obywateli folwarkami?

Przede wszystkim podczas świąt - to logiczne. Jeśli przez długi okres żadnego takiego wydarzenia nie będzie, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby nadać je tak po prostu. O aktywność trzeba dbać, aktywność trzeba pielęgnować.
Poza tym, uważam za bardzo ładny zwyczaj, aby odchodzących urzędników wynagradzać za ich służbę.

Dwa ostatnie pytania pozwolę sobie połączyć:

Cytat:Czy kandydat planuje prezydenturę na Kaniewskiego (stabilizacyjną) czy na wypadanie z szoferki (podgrzewanie atmosfery)? Skoro to już zostało poruszone, jaki jest stosunek kandydata (w kilku zdaniach) do idei odrodzenia naszego małego imperium?

Zdecydowanie spokój, stabilizacja, kompromis, rozmowy. Człowiek uczy się całe życie. Pół roku w mikronacji to zdecydowanie za mało, aby objąć władzę prezydencką - w styczniu nie byłem na to gotowy, czego efekty długo można było podziwiać. Chciałbym jednak naprawić swoje błędy. Jako Prezydent postępować pragnę całkiem inaczej. Przystępować do rozmów, a przede wszystkim godzić się na kompromisy.
Moja ostatnia kadencja wiele mnie nauczyła. Między innymi tego, że czasem lepiej jest coś oddać, bo w zamian możemy dostać znacznie, znacznie więcej.

Najważniejsze pytanie na koniec:

Cytat:jakie jest najlepsze nadzienie do naleśników?

Na ostro! Kurczak, dużo sera, ostre przyprawy i szpinak. Kocham.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
#5
Daję swój podpis. Niech te wybory zamiotą wszystkie poprzednie pod stół skalą.

(-) Maciej Kamiński.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#6
/-/ Hewret von Thorn
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Odpowiedz
#7
(-) Iwan Pietrow
(-) Iwan Iwanowicz I Pietrow
Car Brodrii
Prezes Policji Krajowej

[Obrazek: iwamini.png?w=960]
Odpowiedz
#8
Sheldon Anszlus Lovelace
(-) Sheldon Anszlus Lovelace
平和と進歩
Pokój i Postęp

UWAGA!!!
Odwołując się do mojej osoby:
a) nie używaj Nazwiska, jest ono zbyt cenne
b) zwracaj się poprzez oficjalne imię "Anszlus"
c) alternatywnie, aby uniknąć powtórzeń imienia, użyj *przed-imienia "Sheldon"
*przed-imię, coś na wzór drugiego imienia, jednak występuje ono przed oficjalnym imieniem. Mniej ważne od oficjalnego, jednak ważniejsze od drugiego. Stosowane jako zamiennik imienia oficjalnego.
Odpowiedz
#9
(-) Akrypa von Primisz
Obywatelka Najjaśniejszej Republiki Garapeńskiej i Królestwa Dreamlandu 
Poetka w "Ciemnica"
Była Premier Republiki Bialeńskiej 

Odpowiedz
#10
No i super. 4 kandydatów. Dawno już nie było takich wyborów .

/-/ TvL
/-/ Książę Thomas von Lisendorff
Kniaź Lisendorff
Wiceadmirał MW SZ RB,
[Obrazek: 75_25_01_16_8_38_15.png]

 właściciel 87 folwarków 
Selekcjoner reprezentacji Republiki Bialeńskiej 
Odpowiedz
#11
- Kamil Maciejewski
Odpowiedz
#12
Po co podpisy jeszcze składacie? Przecież zebrał już 5 wymaganych. LOL
Eddard Noqtern - Król-Senior Królestwa Hasselandu, IX Prezydent Republiki Bialeńskiej
Jeśli nie możesz robić rzeczy wielkich, rób małe rzeczy w wielki sposób.
Odpowiedz
#13
Bo prawo im na to pozwala ^^
(-) Sheldon Anszlus Lovelace
平和と進歩
Pokój i Postęp

UWAGA!!!
Odwołując się do mojej osoby:
a) nie używaj Nazwiska, jest ono zbyt cenne
b) zwracaj się poprzez oficjalne imię "Anszlus"
c) alternatywnie, aby uniknąć powtórzeń imienia, użyj *przed-imienia "Sheldon"
*przed-imię, coś na wzór drugiego imienia, jednak występuje ono przed oficjalnym imieniem. Mniej ważne od oficjalnego, jednak ważniejsze od drugiego. Stosowane jako zamiennik imienia oficjalnego.
Odpowiedz
#14
Pozwalać pozwala, ale ten post ma wartość zerową, nic nie wnosi, bo dana osoba zebrała już pięć podpisów. Jest to więc po prostu tzw. spam. Jeśli chcą nic nie pisząc wyrazić poparcie mogą przecież dać chociażby like pod programem.
Eddard Noqtern - Król-Senior Królestwa Hasselandu, IX Prezydent Republiki Bialeńskiej
Jeśli nie możesz robić rzeczy wielkich, rób małe rzeczy w wielki sposób.
Odpowiedz
#15
Ile bialenów dostane za poparcie?
Littlepip vs Blackjack?
Dlaczego Twilight is most sexy pony?
Wytłumacz mi teorie estetyczną Adorno.
Obywatelka Najjaśniejszej Republiki Garapeńskiej i Królestwa Dreamlandu 
Poetka w "Ciemnica"
Była Premier Republiki Bialeńskiej 

Odpowiedz
#16
(09.11.2017, 16:50:56)Eddard Noqtern napisał(a): Po co podpisy jeszcze składacie? Przecież zebrał już 5 wymaganych. LOL

Nie zabronisz im.
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Odpowiedz
#17
(09.11.2017, 16:50:56)Eddard Noqtern napisał(a): Po co podpisy jeszcze składacie? Przecież zebrał już 5 wymaganych. LOL

Ta wiadomość też jest spamem w takim razie, bo skoro są zebrane głosy to jedynie pytania do kandydata wydają się sensowne?

Podczas głosować jest tak samo. Po co wszyscy mają pisać za, kiedy większość tak zagłosuje? reszta to też spam?
(-) Sheldon Anszlus Lovelace
平和と進歩
Pokój i Postęp

UWAGA!!!
Odwołując się do mojej osoby:
a) nie używaj Nazwiska, jest ono zbyt cenne
b) zwracaj się poprzez oficjalne imię "Anszlus"
c) alternatywnie, aby uniknąć powtórzeń imienia, użyj *przed-imienia "Sheldon"
*przed-imię, coś na wzór drugiego imienia, jednak występuje ono przed oficjalnym imieniem. Mniej ważne od oficjalnego, jednak ważniejsze od drugiego. Stosowane jako zamiennik imienia oficjalnego.
Odpowiedz
#18
Dziękuję za wszystkie podpisy! <3

(09.11.2017, 17:52:36)Akrypa Rabotowicz von Primisz napisał(a): Ile bialenów dostane za poparcie?

Mogę dać drugiego słonika. Tongue

(09.11.2017, 17:52:36)Akrypa Rabotowicz von Primisz napisał(a): Littlepip vs Blackjack?

Blackjack, bo kojarzy mi się z pokerem, a to sympatyczna gra.

(09.11.2017, 17:52:36)Akrypa Rabotowicz von Primisz napisał(a): Dlaczego Twilight is most sexy pony?

Ma najlepsze kopyta.  >Big Grin

(09.11.2017, 17:52:36)Akrypa Rabotowicz von Primisz napisał(a): Wytłumacz mi teorie estetyczną Adorno.

Dostrzegam luki w wiedzy w tym zakresie. Gwarantuję, że jako Prezydent zmarnuję zainwestuję w dokształcenie co najmniej 2/3 bialenów ze Skarbu Państwa. Big Grin
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
#19
Niemal całkowicie zgadzam się z kierunkami programowymi kandydatów i życzę powodzenia!

(-) Frederick Hufflepuff
Frederick Martin Hufflepuff
______________________________
polityk, dziennikarz, ojciec-założyciel Santanii i Burgii, Wicemarszałek Parlamentu RB, redaktor naczelny gazety "wBialenii", dyrektor Bialeńskiego Ośrodka Badania Opinii Publicznej, Delegat Główny Bialenii przy MUP, były Wiceprezydent Bialenii, były Lider i Wicelider partii Wspólnota Rozwoju, były Wiceminister i Minister Kultury i Sportu, były Marszałek Parlamentu XIX i XXIV Kadencji, były Wiceminister Edukacji Narodowej, były kandydat na stanowisko prezydenta Republiki Bialeńskiej
Więcej tutaj
Odpowiedz
#20
Dziękujemy za miłe słowo, Fredericku!
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości