Wyrok Sądu Ludowego z dnia 11 listopada 2017 r., W/9/2017
#1
Cytat:
[Obrazek: vdUQ0qe.png]

WYROK
W imieniu Republiki Bialeńskiej
Dnia 11 listopada 2017 roku
Sąd Ludowy Republiki Bialeńskiej
w składzie: Maciej Kamiński

po rozpoznaniu dnia 11 listopada 2017 r.
sprawy W/9/2017 z wniosku: Taddea Lorenza de Mediciego y Zepa
o brzmieniu: Czy osoby, które po wejściu w życie obowiązującej Konstytucji Republiki Bialeńskiej dokańczały kadencję Prezydenta Republiki Bialeńskiej powinny być numerowane jako kolejni Prezydenci Republiki Bialeńskiej?

orzeka następująco:

Kwestia numeracji Prezydentów Republiki Bialeńskiej pozostaje nieuregulowana w prawie Republiki Bialeńskiej, tak więc należy kierować się zwyczajem.

UZASADNIENIE

Konstytucja Republiki Bialeńskiej z dnia 21 grudnia 2016 r. kwestii numeracji dotyka jedynie w zakresie kolejnych kadencji Parlamentu Republiki Bialeńskiej i Zgromadzenia Ludowego. Także akty prawne niższego rzędu nie zawierają żadnych regulacji w zakresie numeracji kadencji prezydenckich. W związku z tym, na mocy p. 6 ust. 1 art. 4 Konstytucji Republiki Bialeńskiej, należy w tej kwestii kierować się zwyczajem.

Wobec powyższego, Sąd orzekł jak w sentencji.

(-) Maciej Kamiński, Asesor
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości