Zarządzenie nr 1/2017 ws. ustalenia listy płac policjantów
#1
Cytat:
[Obrazek: ?url=i.imgur.com%2FvdUQ0qe.png]

Zarządzenie nr 1/2017
Prezesa Policji Krajowej
w sprawie ustalenia listy płac policjantów
z dnia 15 listopada 2017 r.

Na podstawie art. 1 ust. 3 Ustawy o Policji Krajowej z dnia 27 listopada 2013 r. z późniejszymi zmianami zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządzenie określa listy płac policjantów.

§ 2.1. Kwoty żołdu miesięcznego dzieli się według następujących korpusów:

1) Korpus dyrektorów,
2) Korpus komisarzy,
3) Korpus inspektorów,
4) Korpus policjantów.

2. Dla korpusu dyrektorów ustala się kwotę żołdu miesięcznego w wysokości 3000 bialenów.

3. Dla korpusu komisarzy ustala się kwotę żołdu miesięcznego w wysokości 2000 bialenów.

4. Dla korpusu inspektorów ustala się kwotę żołdu miesięcznego w wysokości 1500 bialenów.

5. Dla korpusu policjantów ustala się kwotę żołdu miesięcznego w wysokości 1000 bialenów.

§ 3.1. Żołd miesięczny wypłaca się jednorazowo pierwszego dnia każdego miesiąca.

2. Pierwszą wypłatę żołdu miesięcznego ustala się na grudzień 2017 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Prezes Policji Krajowej
(-) Iwan Pietrow
(-) Iwan Iwanowicz I Pietrow
Car Brodrii
Prezes Policji Krajowej

[Obrazek: iwamini.png?w=960]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości