Obywatelski projekt ustawy
#1
Lightbulb 
Cytat:
[Obrazek: ?url=spolecznosc.bialenia.org.pl%2Fgalle..._33_49.png]

USTAWA O ZMIANIE USTAWY O POLICJI KRAJOWEJ
z dnia miesiąca 2017 r.

Artykuł 1.

Niniejsza ustawa ma na celu zmianę ustawy o Policji Krajowej z dnia 27 listopada 2013 r. z późniejszymi zmianami.

Artykuł 2.

Art. 1 ust. 3 wzmiankowanej ustawy otrzymuje brzmienie:

Cytat:3. Prezes Policji Krajowej w drodze zarządzenia ustala listy płac policjantów, z zastrzeżeniem, że kwota miesięcznego żołdu nie może przekroczyć 3000 bialenów.

Artykuł 3.

Art. 3 ust. 1 wzmiankowanej ustawy otrzymuje brzmienie:

Cytat:1. Policjantem może zostać obywatel Republiki Bialeńskiej, który nigdy nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądowym w sprawie karnej.

Artykuł 4.

Art. 4 wzmiankowanej ustawy otrzymuje brzmienie:

Cytat:1. W Policji Krajowej wprowadza się następujące korpusy i stopnie w ich obrębie:

1) Korpus dyrektorów:

a) Dyrektor generalny (numer 13 na załączniku),

b) Dyrektor operacyjny (numer 12 na załączniku),

c) Poddyrektor generalny (numer 11 na załączniku).

2) Korpus komisarzy:

a) Szef wydziału (numer 10 na załączniku),

b) Komisarz generalny (numer 9 na załączniku),

c) Starszy szef (numer 8 na załączniku),

d) Starszy komisarz (numer 7 na załączniku),

e) Komisarz (numer 6 na załączniku).

3) Korpus inspektorów:

a) Inspektor naczelny (numer 5 na załączniku),

b) Inspektor (numer 4 na załączniku),

c) Podinspektor (numer 3 na załączniku).

4) Korpus policjantów:

a) Oficer policji (numer 2 na załączniku),

b) Policjant (numer 1 na załączniku).

2. Wizerunek stopni przedstawia załącznik.

2a. Stopnie w Policji Krajowej są przyznawane na czas pełnienia obowiązków służbowych.

Artykuł 5.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Podpis


Szanowni Obywatele!

Jako PPK chciałbym zaprezentować Wam projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji Krajowej. Powyższe zmiany tyczą się spraw związanych z funkcjonowaniem Policji Krajowej.

Reformy gospodarcze wprowadziły potrzebę ustalenia listy płac policjantów. Obecna ustawa nie określa, jakim aktem wykonawczym owa lista ma być ustalona. Poprawiona wersja ustawy zezwoli Prezesowi na wydawanie w tej sprawie zarządzeń (które są aktami prawa wewnętrznego). Dodatkowo dostosowano kwotę żołdu do obecnej wartości bialena.

Drugą zmianą jest wprowadzenie wymogu posiadania przez kandydata do Policji "czystej" przeszłości, tj. braku posiadania na swoim koncie wyroków sądowych w sprawach karnych.

Trzecia zmiana tyczy się kwestii kosmetycznych, tzn. poprawienia jednostek redakcyjnych w art. 4. Ponadto do ust. 2 wzmiankowanego artykułu dodaje się ust. 2a określający sprawę przyznawania i odbierania stopni w Policji Krajowej.

Mam nadzieję, że powyższe zmiany spodobały się Wam, obywatelom. Jeżeli tak, to proszę każdego zainteresowanego o podpis. Będę też wdzięczny, jeżeli któryś z posłów od razu złoży powyższy projekt ustawy pod obrady Zgromadzenia.
(-) Iwan Iwanowicz I Pietrow
Car Brodrii
Prezes Policji Krajowej

[Obrazek: iwamini.png?w=960]
Odpowiedz
#2
(-) Taddeo L. de Medici y Zep

Proponuję dodać coś o przenoszeniu w stan spoczynku.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
#3
/-/ HvT
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Odpowiedz
#4
Antoni Kacper Burbon-Conti 
Odpowiedz
#5
/-/ TvL
/-/ Książę Thomas von Lisendorff
Kniaź Lisendorff
Wiceadmirał MW SZ RB,
[Obrazek: 75_25_01_16_8_38_15.png]

 właściciel 87 folwarków 
Selekcjoner reprezentacji Republiki Bialeńskiej 
Odpowiedz
#6
(-) Sheldon Anszlus Lovelace
(-) Sheldon Anszlus Lovelace
平和と進歩
Pokój i Postęp

UWAGA!!!
Odwołując się do mojej osoby:
a) nie używaj Nazwiska, jest ono zbyt cenne
b) zwracaj się poprzez oficjalne imię "Anszlus"
c) alternatywnie, aby uniknąć powtórzeń imienia, użyj *przed-imienia "Sheldon"
*przed-imię, coś na wzór drugiego imienia, jednak występuje ono przed oficjalnym imieniem. Mniej ważne od oficjalnego, jednak ważniejsze od drugiego. Stosowane jako zamiennik imienia oficjalnego.
Odpowiedz
#7
Wrzucaj to śmiało do zamrażarki.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości