Projekt rozporządzenia WKNF ws. wydania pozwolenia na dofinansowanie UB
#1
Wysoka Komisjo, 

przedkładam Wam projekt rozporządzenia, który utworzyłem w związku z udzieleniem dofinansowania Prezydenta Republiki Bialeńskiej dla Uniwersytetu Bialeńskiego. Zgodnie z art. 7 Ustawy o WKNF, jeżeli ów dofinansowanie przekracza 1% środków zgromadzonych na koncie Skarbu Państwa, musimy wydać pozwolenie lub nie wyrazić zgody na dofinansowanie.

Cytat:
[Obrazek: ?url=spolecznosc.bialenia.org.pl%2Fgalle..._33_49.png]

ROZPORZĄDZENIE WYSOKIEJ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W SPRAWIE
WYDANIA POZWOLENIA NA UDZIELENIE DOFINANSOWANIA PREZYDENTA REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ 
DLA UNIWERSYTETU BIALEŃSKIEGO
z dnia xx listopada 2017 r.

Na podstawie art. 7, ust. 2 Ustawy o Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego

Artykuł 1.

Niniejsze rozporządzenie ma na celu wydanie pozwolenia na udzielenie dofinansowania Prezydenta Republiki Bialeńskiej dla Uniwersytetu Bialeńskiego.

Artykuł 2.

Wysoka Komisja Nadzoru Finansowego wydaje pozwolenie na udzielenie dofinansowania na kwotę 2000 bialenów.

Artykuł 3.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w momencie jego ogłoszenia.

Proponuję przejść od razu do głosowania, chyba że są jakieś zastrzeżenia ze strony Komisji.
@"Bajtuś" @"Sheldon Anszlus Lovelace"
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

#2
A nie za duże to dofinansowanie ... przecież UB leży i dogorywa.
#3
Propozycja obniżenia? Na jaką kwotę?
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

#4
Proponuję kwotę zmniejszyć do 2 000, a w szczególnym przypadku gdy do wynagrodzenia UB będzie potrzebowało dodatkowych funduszy i uzasadni, ma prawo złożyć wniosek o dodatkowe 4 000 BLN raz w miesiącu.

Tak zabezpieczymy się przed niepotrzebnym dofinansowaniem.
(-) Sheldon Anszlus Lovelace
平和と進歩
Pokój i Postęp

UWAGA!!!
Odwołując się do mojej osoby:
a) nie używaj Nazwiska, jest ono zbyt cenne
b) zwracaj się poprzez oficjalne imię "Anszlus"
c) alternatywnie, aby uniknąć powtórzeń imienia, użyj *przed-imienia "Sheldon"
*przed-imię, coś na wzór drugiego imienia, jednak występuje ono przed oficjalnym imieniem. Mniej ważne od oficjalnego, jednak ważniejsze od drugiego. Stosowane jako zamiennik imienia oficjalnego.
#5
Na chwilę obecną nie możemy ograniczyć dofinansowań prezydenckich. Nam przysługuje prawo jedynie wydania pozwolenia lub odmówienia, jeżeli kwota przekracza 1%. Możemy obniżyć kwotę dofinansowania i ewentualnie na inne dofinansowania nie wyrażać zgody.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

#6
Tak więc jestem za odrzuceniem lub zmniejszeniem kwoty do 2 000 BLN.
Jednak i ta kwota jest wysoka.
(-) Sheldon Anszlus Lovelace
平和と進歩
Pokój i Postęp

UWAGA!!!
Odwołując się do mojej osoby:
a) nie używaj Nazwiska, jest ono zbyt cenne
b) zwracaj się poprzez oficjalne imię "Anszlus"
c) alternatywnie, aby uniknąć powtórzeń imienia, użyj *przed-imienia "Sheldon"
*przed-imię, coś na wzór drugiego imienia, jednak występuje ono przed oficjalnym imieniem. Mniej ważne od oficjalnego, jednak ważniejsze od drugiego. Stosowane jako zamiennik imienia oficjalnego.
#7
Wobec tego głosujmy za wprowadzeniem poprawki do art. 2:


Cytat:Artykuł 2.

Wysoka Komisja Nadzoru Finansowego wydaje pozwolenie na udzielenie dofinansowania na kwotę 2000 bialenów.

Jeśli nie pojawi się inna poprawka, zagłosujemy nad całością projektu.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

#8
Jestem ZA poprawką
(-) Sheldon Anszlus Lovelace
平和と進歩
Pokój i Postęp

UWAGA!!!
Odwołując się do mojej osoby:
a) nie używaj Nazwiska, jest ono zbyt cenne
b) zwracaj się poprzez oficjalne imię "Anszlus"
c) alternatywnie, aby uniknąć powtórzeń imienia, użyj *przed-imienia "Sheldon"
*przed-imię, coś na wzór drugiego imienia, jednak występuje ono przed oficjalnym imieniem. Mniej ważne od oficjalnego, jednak ważniejsze od drugiego. Stosowane jako zamiennik imienia oficjalnego.
#9
ja też jestem za poprawką
#10
Ja również jestem ZA. Poprawkę naniosłem na projekt.

Więc dla formalności, zagłosujmy nad całością rozporządzenia.

Jestem ZA.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

#11
A tak z innej beczki ... dofinansowania do UB powinno byc troche na zasadach realowych subwencji ... w naszym przypadku kasa by szła od ilości studentów oraz dotacje celowe na konkretne badania naukowe (realowe granty). Wtedy może trochę bardziej pobudziło by sie aktywność uczelni, bo branie kasy za nic to trochę niemoralne.
#12
(18.11.2017, 13:45:10)Bajtuś napisał(a): A tak z innej beczki ... dofinansowania do UB powinno byc troche na zasadach realowych subwencji ... w naszym przypadku kasa by szła od ilości studentów oraz dotacje celowe na konkretne badania naukowe (realowe granty). Wtedy może trochę bardziej pobudziło by sie aktywność uczelni, bo branie kasy za nic to trochę niemoralne.

Wprowadzenie proponowanej przeze mnie ustawy umożliwi nam wydanie rozporządzenia regulującego takie sprawy. Na chwilę obecną już niech będzie tak, jak jest.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

#13
To napisałem na przyszłość ... taki mi wpadł pomysł do głowy.
#14
(18.11.2017, 13:48:12)Bajtuś napisał(a): To napisałem na przyszłość ... taki mi wpadł pomysł do głowy.

I bardzo dobry. Jak już przejdzie ustawa, to będzie zamieszanie, bo będziemy musieli uzupełnić sporo rozporządzeń. Przypomnij się albo sam coś przygotuj.

Przypominam, że trwa już głosowanie nad całością projektu rozporządzenia.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

#15
(18.11.2017, 13:45:10)Bajtuś napisał(a): Wtedy może trochę bardziej pobudziło by sie aktywność uczelni, bo branie kasy za nic to trochę niemoralne.

To nie jest branie kasy za nic nierobienie. W sensie, te pieniądze nie trafią ani do kieszeni mojej, ani do żadnego innego pracownika. Będą leżały na koncie uczelnianym i oczekiwały na osoby zasłużone, godne nagrodzenia czy udzielenia stypendium. Ale to pewnie po wprowadzeniu nowej wizji gospodarki, bo na razie bialen wciąż jest tylko dodatkiem, a nie rzeczywistym środkiem cokolwiek wartym.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
#16
Głosuję ZA, z nadzieją że w przyszłości to zmienimy
(-) Sheldon Anszlus Lovelace
平和と進歩
Pokój i Postęp

UWAGA!!!
Odwołując się do mojej osoby:
a) nie używaj Nazwiska, jest ono zbyt cenne
b) zwracaj się poprzez oficjalne imię "Anszlus"
c) alternatywnie, aby uniknąć powtórzeń imienia, użyj *przed-imienia "Sheldon"
*przed-imię, coś na wzór drugiego imienia, jednak występuje ono przed oficjalnym imieniem. Mniej ważne od oficjalnego, jednak ważniejsze od drugiego. Stosowane jako zamiennik imienia oficjalnego.
#17
też ZA
#18
Ja również jestem ZA. Przyjęte jednogłośnie.

Zaraz wrzucam rozporządzenie do Biuletynu i przesyłam środki.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

#19
Dziękuję za zgodę. Wink
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości