Rozporządzenie Prezydenta RB ws. zmiany rozporządzenia
#1
Cytat:
[Obrazek: ?url=spolecznosc.bialenia.org.pl%2Fgalle..._33_49.png]

ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
WS. ZMIANY ROZPORZĄDZENIA

z dn. 23 listopada 2017 roku

Artykuł 1.

Niniejsze rozporządzenie ma na celu zmianę rozporządzenia Prezydenta Republiki Bialeńskiej ws. organizacji administracji rządowej z dn. 16 listopada 2017 r.

Artykuł 2.

1. Dotychczasową lit. g. art. 2 wzmiankowanego rozporządzenia oznacza się literą h.

2. Art. 2 lit. g. wzmiankowanego rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

Cytat:g) Minister Obrony Narodowej;

Artykuł 3.

Do wzmiankowanego rozporządzenia dopisuje się artykuł 9a w brzmieniu:

Cytat:Artykuł 9a.

1. Do obowiązków Ministra Obrony Narodowej należy:
a) obrona terytorialna Republiki Bialeńskiej;
b) sprawowanie nadzoru i kontroli nad Siłami Zbrojnymi Republiki Bialeńskiej;
c) fabularyzacja armii;
d) kierowanie działaniami zbrojnymi;
e) nawiązywanie współpracy w ramach sojuszu wojskowego z innymi państwami;
f) wykonywanie dodatkowych zadań zleconych przez Prezydenta i Wiceprezydenta.

2. W sprawowaniu obowiązków Ministra Obrony Narodowej wspiera Ministerstwo Obrony Narodowej.

Artykuł 4.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w momencie jego ogłoszenia.

(-) Tadeusz Krasnodębski
Prezydent Republiki Bialeńskiej
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości