Głos Bialenii
#1
Cytat:
[Obrazek: 79_23_11_17_8_04_08.png]

W ciągu trwania kadencji Prezydenta Krasnodębskiego do Kancelarii Konduktora trafiło wiele wniosków, petycji oraz pism od byłych i przyszłych obywateli Republiki Bialeńskiej. We wnioskach, petycjach i pismach petenci poprosili Konduktora o przywrócenie lub nadanie obywatelstwa Republiki. Niedługo po tym obywatelstwa zostały przywrócone lub nadane przez Prezydenta.

W obliczach nowych obywateli Bialenii wszyscy widzimy jej świetlaną przyszłość. Wszyscy ludzie dostrzegają w nich znaczące perspektywy Narodu, któremu patronuje Pułkownik Kaddafi, który rozpoczął swoją rewolucyjną działalność od pracy z młodzieżą. On, podobnie jak kolejny przywódcy Bialenii, przygotowywał młodzież do roli awangardy Zielonej Rewolucji. Także Krzysztof Kononowicz opublikował liczne prace, w których była mowa o pracy z młodzieżą i przygotował bialeńskich i mikroświatowych technokratów do marszu ku rozwojowi i postępowi. Prezydent Kononowicz powiedział:

A ja się nie dziwię się, że młodzież starszych ludzi zaczepia, napadają i tak dalej, bo młodzież nie ma pracy, nie ma pracy, nie ma. (...)

Jak młodzież będzie rozrabiać, to będzie odwożona do specjalnego domu, który stworzę. Ci bardziej pijani będą trafiać do wytrzeźwiałki. Rodzice ich odbiorą dopiero, jak przyjdą do mnie i ze mną porozmawiają.

Wszyscy powinniśmy lubić naszą młodzież.


[Obrazek: 40B906E200000578-4535906-A_group_of_visi...173674.jpg]

Ministerstwo Kultury i Fabularyzacji rozpoczyna dziś publikację regularnych raportów o sytuacji w państwie pod zbiorczym szyldem Głos Bialenii. Mam nadzieję, że ta forma propagandy pozwoli Obywatelom uzyskać rzetelny obraz tego, co dzieje się w rządowych gmachach i na froncie walki o szczęśliwą przyszłość.
DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
KNIAŹ NA MECHANICACH, METROPOLITA TEMESZGADZKI
[img=0x89]https://spolecznosc.bialenia.org.pl/attachment.php?aid=6921[/img]
Odpowiedz
#2
Cytat:
[Obrazek: 79_23_11_17_8_04_08.png]

Mija dwadzieścia dni od chwili, gdy 20. Prezydent Republiki, Tadeusz Krasnodębski, rozpoczął swoją historyczną kadencję stając się też najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych. W Gabinecie Naszego Konduktora funkcję głównodowodzącego naszej armii oraz Ministra Obrony Narodowej zajmuje Andrzej Swarzewski.

Marszałek Swarzewski to jeden z najbardziej śmiałych wodzów na Polinie. Jeśli wybuchłaby nowa wojna pomiędzy Republiką Bialeńską i kugarskimi ordami lub innymi barbarzyńcami to Republika odniesie zwycięstwo właśnie dzięki swoim niezwyciężonym Siłom Zbrojnym oraz ich przewidującemu Dowódcy.

Na Placu Zielonym odbył się 5 grudnia masowy mityng mieszkańców Wolnogradu. Jego uczestnicy obiecali aktywnie wspomóc Konduktora i jego Gabinet w wypełnianiu obietnic wyborczych, w tym w procesie zmian konstytucyjnych. W mityngu wziął udział były Konduktor, Minister Ametyst Faradobus oraz inni urzędnicy państwowi oraz pracownicy organizacji pracowniczych, członkowie stowarzyszeń właścicieli domów i innych organizacji społecznych, przedstawiciele zakładów naukowych i przemysłowych, bohaterowie Bialenii, weterani wojen i pracy, a także szerokie masy stołeczne.


[Obrazek: 0002XVZMOG7P0UC3-C317-F3.jpg]
DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
KNIAŹ NA MECHANICACH, METROPOLITA TEMESZGADZKI
[img=0x89]https://spolecznosc.bialenia.org.pl/attachment.php?aid=6921[/img]
Odpowiedz
#3
Cytat:
[Obrazek: ?url=spolecznosc.bialenia.org.pl%2Fgalle..._04_08.png]
  • Prezydent Republiki - Konduktor Bialenii, Pierwszy Gubernator Wysp Przyjaźni, Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego, Prezes i Założyciel Stowarzyszenia "Demokracja Bezpośrednia" wspólnie opublikował projekt nowej Konstytucji Republiki Bialeńskiej. Naród Bialeński chyżo i ochoczo przystąpił do dyskusji wokół projektu. Były organizowane zebrania, mityngi, publiczne odczyty, mityngi i seminaria poświęcone projektowi Konduktora. Po kilkudniowych konsultacjach projekt został przedstawiony na obradach Zgromadzenia Ludowego.

  • Prezydent Republiki rozpoczął rozmowy z władzami Księstwa Sarmacji w sprawie współpracy państw i narodów. Liczni działacze i politycy sarmaccy przysłali pisma i telegramy do Pałacu Prezydenckiego. Sarmaci uważają, że Prezydent Krasnodębski to prawdziwy patriota i obrońca niepodległości oraz prawdy, który posiada ogromne zasługi dla v-ludzkości i kontroli pokoju na Polinie, a także w walce z dominacją największych mikronacji kosztem mniejszych i upadających państw.

  • Wiceprezydent i Ambasador Republiki Antoni Kacper Burbon-Conti zaprosił władze Państwa Kościelnego Rotria do efektywnych rozmów. W opinii Rządu Bialenii nasza Republika, jako prawdziwie miłujące pokój wielonarodowe państwo, może stać się wspaniałym domem dla wszystkich tych, których sytuacja polityczna i społeczna zmuszają do zmiany formuły politycznego funkcjonowania.

[Obrazek: it-would-take-25-days-to-binge-watch-all...s-year.jpg]
DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
KNIAŹ NA MECHANICACH, METROPOLITA TEMESZGADZKI
[img=0x89]https://spolecznosc.bialenia.org.pl/attachment.php?aid=6921[/img]
Odpowiedz
#4
Cytat:
[Obrazek: ?url=spolecznosc.bialenia.org.pl%2Fgalle..._04_08.png]
W Bialenii i na Anatolii, 16go i 17go grudnia odbyły się publiczne odczyty oraz seminaria z okazji Święta Władz Konstytucyjnych. W publicznych odczytach oraz seminariach brali udział mieszkańcy i działacze społeczni różnych miast. W czasie odczytu w Temeszgadzie Metropolita Temeszgadzki podkreślił, że projekt nowej Konstytucji RP autorstwa Prezydenta Krasnodębskiego wzbudził duży oddźwięk w Bialenii i różnych krajach mikroświata. Mieszkańcy różnych regionów Bialenii podkreślili, że dzięki spotkaniom mogli bardziej zrozumieć, jak Konduktor kocha swój naród i swoje państwo. Wysłuchali oni okolicznościowej przemowy Konduktora, a także wystosowali do niego telegramy gratulacyjne.  

16go grudnia na Wyspach Przyjaźni, na Campus Misericordiae odbył się koncert solistów, instrumentalistów i wykonawców muzyki ludowej. Koncert wzbudził duże zainteresowanie muzyków i melomanów. Uczestnicy koncertu maksymalnie zademonstrowali swoje artystyczne mistrzostwo. 17go grudnia w Dzielnicy Państwowej miały miejsce bankiety z okazji Święta Władz Konstytucyjnych. W bankietach wzięli udział uczestnicy uroczystości ku czci Święta Władz Konstytucyjnych, w tym Prezydent Krasnodębski i inni najwyżsi przedstawiciele Władz Konstytucyjnych.

[Obrazek: 53e4b3c2-0559-477b-b0dc-3e2986d5a5f8_830x830]
DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
KNIAŹ NA MECHANICACH, METROPOLITA TEMESZGADZKI
[img=0x89]https://spolecznosc.bialenia.org.pl/attachment.php?aid=6921[/img]
Odpowiedz
#5
Cytat:
[Obrazek: ?url=spolecznosc.bialenia.org.pl%2Fgalle..._04_08.png]

Dzień 18 lutego stał się kryształowym dniem chwały dla wszystkich Bialeńczyków, którzy pod rządami nowego Konduktora Antoniego Burbon-Contiego tworzą świat nowy. Tego dnia wszystkie siły mas naszego Zielonego Narodu, podążającego niezłomnie i ściśle za wskazaniami Zielonej Książki, skupione były na wspólnej pracy dla dobra Zielonej Ojczyzny. Za ich sprawą dzień ów stał się Dniem Czynu Ogólnobialeńskiego, Dniem Pracy Prawdziwie Socjalistycznej, w czasie którego napisano łącznie ponad 600 wiadomości przepełnionych patriotycznym duchem. 

Dnia 18 lutego w Uniwersytecie Bialeńskim odbywały się liczne odczyty i seminaria, przyczyniające się aktywnie do wzbogacenia dorobku bialeńskiej nauki. Minister Oświecenia dr Ametyst Faradobus wygłosił wykład poświęcony bialeńskiemu, republikańskiemu systemowi tytułów szlacheckich, po którym nastąpił czas na pytania. Uczestnicy wykładu przyznali, że dzięki niemu mogli jeszcze bardziej poszerzyć swoją wiedzę na temat historii Republiki i bialeńskiego społeczeństwa, a także dokonać głębokiej refleksji.

Prezydent Republiki objął osobiście najwyższe dowództwo nad Siłami Zbrojnymi RB. Wraz z nim do szeregów armii przystąpili A. Faradobus, R. Zimmermann, M. Wolferine oraz inni politycy i działacze społeczni. W czasie narady omówiono kwestię fabularyzacji działalności Sił Zbrojnych RB tak, aby stały się one barwnym młotem na wrogów naszej Republiki, gotowym zmiażdżyć żerujących na jej dobrobyt krzykaczy i imperialistycznych agresorów oraz innych barbarzyńców. W ramach działań postanowiono utworzyć Korpus Reprezentacyjny Sił Zbrojnych RB, a w jego ramach między innymi kompanie honorowe oraz orkiestrę, a także zespół pieśni i tańca.


[Obrazek: pap_brezniew_virtuti_militari_635.jpeg]

Na zakończenie niezwykłego dnia, jakim stał się dzień 18 lutego, Prezydent Burbon-Conti wręczył obywatelom folwarki lenne. Dary te zostały przyjęte przez nagrodzonych z wdzięcznością na ustach i zobowiązaniem do dalszej, wytężonej pracy.
DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
KNIAŹ NA MECHANICACH, METROPOLITA TEMESZGADZKI
[img=0x89]https://spolecznosc.bialenia.org.pl/attachment.php?aid=6921[/img]
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości