Ustawa o zmianie ustawy o systemie szkolnictwa wyższego
#1
Cytat:
[Obrazek: ?url=spolecznosc.bialenia.org.pl%2Fgalle..._33_49.png]

USTAWA O ZMIANIE USTAWY O SYSTEMIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 16 grudnia 2017 roku

Artykuł 1.

Niniejsza ustawa ma na celu zmianę ustawy o systemie szkolnictwa wyższego z dn. 6 lutego 2017 roku z późniejszymi zmianami.

Artykuł 2.

Art. 2 wzmiankowanej ustawy otrzymuje brzmienie:

Cytat:Artykuł 2.

1. Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego powoływany jest przez Senat Uniwersytetu Bialeńskiego spośród obywateli Republiki Bialeńskiej posiadających stopień naukowy doktora netowego lub tytuł naukowy profesora netowego na zasadach określonych przez Senat na kadencję wynoszącą 3 miesiące.

2. Upoważnia się Senat Uniwersytetu Bialeńskiego do odwołania Rektora przed końcem trwania kadencji na zasadach określonych przez Senat.

3. W sytuacjach określonych przez Senat Uniwersytetu Bialeńskiego lub w razie rażącej nieaktywności Senatu, Rektora Uniwersytetu Bialeńskiego powołać i odwołać może Prezydent Republiki Bialeńskiej.

4. Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego jest uprawniony do nadawania Uniwersytetowi aktów prawa wewnętrznego w drodze zarządzeń, o ile nie dotyczą one spraw zastrzeżonych dla Senatu Uniwersytetu Bialeńskiego.

Artykuł 3.

1. Zobowiązuje się Senat Uniwersytetu Bialeńskiego do niezwłocznego opracowania przepisów dotyczących sposobu i trybu powoływania Rektora Uniwersytetu Bialeńskiego.

2. Po opracowaniu zasad, o jakich mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, zobowiązuje się Rektora Uniwersytetu Bialeńskiego do niezwłocznego zarządzenia wyborów na Rektora.

Artykuł 4.

Niniejsza ustawa wchodzi w życie w momencie jej opublikowania.

(-) Tadeusz Krasnodębski
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości