Projekt rozporządzenia WKNF ws. ustalenia sposobu prowadzenia księgowości
#1
Wysoka Komisjo, 

przedstawiam projekt rozporządzenia, które ma na celu ustalenie sposobu prowadzenia księgowości przedsiębiorstw. Proszę zgłaszać wszelkie uwagi i propozycje. Z góry przepraszam za okres, w jakim to publikuję, ale za to daję więcej czasu na wypowiedzenie się na ten temat. Przepraszam również za chwilową przerwę w pracy, ale okres przedświąteczny dał się we znaki.

Cytat:
[Obrazek: ?url=spolecznosc.bialenia.org.pl%2Fgalle..._33_49.png]

ROZPORZĄDZENIE WYSOKIEJ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W SPRAWIE
USTALENIA SPOSOBU PROWADZENIA KSIĘGOWOŚCI
z dnia XX 2017 r.

Na podstawie art. 8 Kodeksu Gospodarczego

Artykuł 1.

Niniejsze rozporządzenie ma na celu ustalenie sposobu prowadzenia księgowości.

Artykuł 2. 

1. Do prowadzenia księgowości zobowiązane są wszystkie przedsiębiorstwa oraz instytucje finansowe.

2. Księgowość musi być prowadzona w dziale podmiotu ją prowadzącą i widoczna dla członków Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego.

3. Pierwszy post wątku powinien zawierać informacje zawarte w załączniku numer 1 do niniejszego rozporządzenia.

4. Sprawozdania finansowe powinny zawierać informacje zawarte w załączniku numer 2 do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3.

1. Podmiot po zarejestrowaniu swojej działalności powinien niezwłocznie wykonać postanowienie art. 2 ust. 3 niniejszej ustawy.

2. Wszystkie podmioty prowadzące księgowość zobowiązane są do publikowania regularnych sprawozdań finansowych.

3. Ilekroć podmiot uchyla się od obowiązków nałożonych w niniejszym artykule i nie uzupełni zaległości po upomnieniu Wysokiego Komisarza, bądź udzielone informacje są niezgodne z prawdą, nakłada się na niego karę finansową określoną w  Kodeksie Gospodarczym.

Artykuł 4.

1. Sprawozdanie finansowe musi zostać opublikowane do 3 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego.

2. Okres rozliczeniowy trwa 4 tygodnie i zawiera dwa okresy wynagrodzeniowe.

3. Sprawozdanie podlega kontroli Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego i nie można nanosić na nim zmian bez zgody Wysokiego Komisarza.

Artykuł 5. 

W wątku oddzielnym od sprawozdań finansowych zobowiązuje się przedsiębiorstwo do przechowywania wszelkich zawartych umów wyedytowanych wg odrębnych przepisów.

Artykuł 6.


Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w momencie jego ogłoszenia.


Załącznik nr 1

a) dla przedsiębiorstw prywatnych
Cytat:Księgowość przedsiębiorstwa "(podać nazwę)"

Własność: prywatna

Przedstawiciel: (podać tylko w przypadku spółki)

Właściciel/e:
  1. (podać dane oraz procentową ilość udziałów)
  2. (podać dane oraz procentową ilość udziałów)
  3. (podać dane oraz procentową ilość udziałów)
Rodzaj działalności: (czym się przedsiębiorstwo zajmuje - tak jak podczas rejestracji)

Data rejestracji: 

Początkowy kapitał: (ilość wpłaconych początkowych środków w przypadku spółki decyduje o procencie udziałów)

Konto bankowe: (podać aktywny link)

b) dla przedsiębiorstw państwowych
Cytat:Księgowość przedsiębiorstwa "(podać nazwę)"

Własność: państwowa

Zarządzający:

Rodzaj działalności: (czym się przedsiębiorstwo zajmuje - tak jak podczas rejestracji)

Data rejestracji: 

Początkowy kapitał:

Konto bankowe: (podać aktywny link)

Załącznik nr 2

Cytat:Sprawozdanie finansowe nr xx za okres od xx do xx

1. Zgromadzone środki w pierwszym dniu okresu rozliczeniowego: 

2. Zgromadzone środki ostatniego dnia okresu rozliczeniowego:

3. Bilans: (2-1)

1. Wpływy: (ze sprzedaży oraz innych źródeł, podać łączną wartość)

2. Wydatki: (z kupna, wynagrodzeń, odprowadzonego podatku (za poprzedni okres), podać łączną wartość)

3. Bilans: (1-2)

Odprowadzony podatek w poprzednim okresie: (jest wliczony w podane wyżej wydatki)

Odprowadzany podatek w obecnym okresie: (będzie wliczony w podane wydatki w następnym rozliczeniu)

Lista wszystkich pracowników i wysokości ich wynagrodzeń:
  1. (dane oraz wysokość wynagrodzenia, jeżeli pracownik został zatrudniony w trakcie okresu lub zmieniła się stawka podać dokładne uwagi)
  2. (dane oraz wysokość wynagrodzenia, jeżeli pracownik został zatrudniony w trakcie okresu lub zmieniła się stawka podać dokładne uwagi)
Uwagi: (podać aktywne linki zawartych umów oraz inne istotne informacje)
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

#2
Jeżeli nie ma żadnych uwag, możemy przejść do głosowania.
@"Tadeusz Krasnodębski" @"Bajtuś" @"Sheldon Anszlus Lovelace"

ZA
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

#3
Nawet nie zdążyłem przeczytać. Są Święta. Wstrzymajmy się proszę z kończenie debaty.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
#4
To jest tak krótkie i mało istotne, że nie uważam, aby wywoływało jakieś kontrowersje i potrzebowało długiej debaty, więc jeżeli nie pojawią się żadne propozycje poprawek, dzisiaj wieczorem zaczynamy głosowanie.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

#5
Więc zapraszam do głosowania. Ja głos oddałem już wcześniej.

@"Bajtuś" @"Sheldon Anszlus Lovelace"
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

#6
Wstrzymuję się.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
#7
Ja jednak ma parę uwag w sprawie nazewnictwa w sprawozdaniu finansowym.

Sprawozdanie finansowe nr xx za okres od xx do xx

Konto bankowe:
1. Stan konta w pierwszym dniu okresu rozliczeniowego:
2. Stan konta na koniec okresu rozliczeniowego:
3. Kwota operacji w okresie rozliczeniowym: (2-1)

Obroty w okresie rozliczeniowym:
1. Wpływy: (ze sprzedaży oraz innych źródeł, podać łączną wartość)
2. Wydatki: (z kupna, wynagrodzeń, odprowadzonego podatku (za poprzedni okres), podać łączną wartość)
3. Zysk/Strata: (1-2)

Podatki:
Podatek w okresie rozliczeniowym do zapłacenia w następnym okresie:

Wynagrodzenia:
Lista wszystkich pracowników, wysokości ich wynagrodzeńoraz okres zatrudnienia (w procentach):

Aktualnie trwające umowy umowy (podać aktywne linki zawartych umów):
#8
Ponieważ rozpoczęło się już głosowanie nad projektem, uznajmy to jako zgłoszoną poprawkę, nad którą będziemy głosować oddzielnie.
Są to trafne uwagi, więc mój głos: ZA poprawką
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

#9
ZA poprawką.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
#10
za poprawką
#11
@"Bajtuś" Teraz jeszcze zauważyłem, że nie oddałeś głosu co do projektu.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

#12
za
#13
2x ZA
(-) Sheldon Anszlus Lovelace
平和と進歩
Pokój i Postęp

UWAGA!!!
Odwołując się do mojej osoby:
a) nie używaj Nazwiska, jest ono zbyt cenne
b) zwracaj się poprzez oficjalne imię "Anszlus"
c) alternatywnie, aby uniknąć powtórzeń imienia, użyj *przed-imienia "Sheldon"
*przed-imię, coś na wzór drugiego imienia, jednak występuje ono przed oficjalnym imieniem. Mniej ważne od oficjalnego, jednak ważniejsze od drugiego. Stosowane jako zamiennik imienia oficjalnego.
#14
Rozporządzenie przyjęte. Zaraz publikuję.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości