Rozporządzenie WKNF ws. ustalenia sposobu prowadzenia księgowości
#1
Cytat:
[Obrazek: ?url=spolecznosc.bialenia.org.pl%2Fgalle..._33_49.png]

ROZPORZĄDZENIE WYSOKIEJ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W SPRAWIE
USTALENIA SPOSOBU PROWADZENIA KSIĘGOWOŚCI
z dnia 27 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 8 Kodeksu Gospodarczego

Artykuł 1.

Niniejsze rozporządzenie ma na celu ustalenie sposobu prowadzenia księgowości.

Artykuł 2. 

1. Do prowadzenia księgowości zobowiązane są wszystkie przedsiębiorstwa oraz instytucje finansowe.

2. Księgowość musi być prowadzona w dziale podmiotu ją prowadzącą i widoczna dla członków Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego.

3. Pierwszy post wątku powinien zawierać informacje zawarte w załączniku numer 1 do niniejszego rozporządzenia.

4. Sprawozdania finansowe powinny zawierać informacje zawarte w załączniku numer 2 do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3.

1. Podmiot po zarejestrowaniu swojej działalności powinien niezwłocznie wykonać postanowienie art. 2 ust. 3 niniejszej ustawy.

2. Wszystkie podmioty prowadzące księgowość zobowiązane są do publikowania regularnych sprawozdań finansowych.

3. Ilekroć podmiot uchyla się od obowiązków nałożonych w niniejszym artykule i nie uzupełni zaległości po upomnieniu Wysokiego Komisarza, bądź udzielone informacje są niezgodne z prawdą, nakłada się na niego karę finansową określoną w  Kodeksie Gospodarczym.

Artykuł 4.

1. Sprawozdanie finansowe musi zostać opublikowane do 3 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego.

2. Okres rozliczeniowy trwa 4 tygodnie i zawiera dwa okresy wynagrodzeniowe.

3. Sprawozdanie podlega kontroli Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego i nie można nanosić na nim zmian bez zgody Wysokiego Komisarza.

Artykuł 5. 

W wątku oddzielnym od sprawozdań finansowych zobowiązuje się przedsiębiorstwo do przechowywania wszelkich zawartych umów wyedytowanych wg odrębnych przepisów.

Artykuł 6.


Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w momencie jego ogłoszenia.


Załącznik nr 1

a) dla przedsiębiorstw prywatnych
Cytat:Księgowość przedsiębiorstwa "(podać nazwę)"

Własność: prywatna

Przedstawiciel: (podać tylko w przypadku spółki)

Właściciel/e: 
  1. (podać dane oraz procentową ilość udziałów)
  2. (podać dane oraz procentową ilość udziałów)
  3. (podać dane oraz procentową ilość udziałów)
Rodzaj działalności: (czym się przedsiębiorstwo zajmuje - tak jak podczas rejestracji)

Data rejestracji: 

Początkowy kapitał: (ilość wpłaconych początkowych środków w przypadku spółki decyduje o procencie udziałów)

Konto bankowe: (podać aktywny link)

b) dla przedsiębiorstw państwowych
Cytat:Księgowość przedsiębiorstwa "(podać nazwę)"

Własność: państwowa

Zarządzający:

Rodzaj działalności: (czym się przedsiębiorstwo zajmuje - tak jak podczas rejestracji)

Data rejestracji: 

Początkowy kapitał:

Konto bankowe: (podać aktywny link)

Załącznik nr 2

Cytat:Sprawozdanie finansowe nr xx za okres od xx do xx

Konto bankowe:

1. Stan konta w pierwszym dniu okresu rozliczeniowego: 

2. Stan konta ostatniego dnia okresu rozliczeniowego:

3. Kwota operacji w okresie rozliczeniowym: (2-1)

Obroty w okresie rozliczeniowym:

1. Wpływy: (ze sprzedaży oraz innych źródeł, podać łączną wartość)

2. Wydatki: (z kupna, wynagrodzeń, odprowadzonego podatku (za poprzedni okres), podać łączną wartość)

3. Zysk / strata: (1-2)

Podatki:

Podatek w okresie rozliczeniowym do zapłacenia w następnym okresie:

Wynagrodzenia:

Lista wszystkich pracowników i wysokości ich wynagrodzeń:Lista wszystkich pracowników, wysokości ich wynagrodzeń oraz okres zatrudnienia (w procentach):
  1. xx
  2. xx
Aktualnie trwające umowy: (podać aktywne linki zawartych umów)
[Obrazek: Scan.jpg]
WYSOKI KOMISARZ NADZORU FINANSOWEGO
ANTONI KACPER BURBON-CONTI
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości