Ustawa o zmianie ustawy o odznaczeniach cywilnych i wojskowych
#1
Cytat:
[Obrazek: ?url=spolecznosc.bialenia.org.pl%2Fgalle..._33_49.png]

USTAWA O ZMIANIE USTAWY O ODZNACZENIACH CYWILNYCH I WOJSKOWYCH
z dnia 27 grudnia 2017 r.

Artykuł 1.

Niniejsza ustawa ma na celu modyfikację ustawy o odznaczeniach cywilnych i wojskowych z dnia 20 maja 2014 r.

Artykuł 2.

Zmienia się treść lit. c ust. 1 art. 3 wzmiankowanej ustawy na następującą:
Cytat:c)  Order dzieli się na 6 klas:

- Krzyż Kawalerski,

- Krzyż Oficerski,

- Krzyż Komandorski,

- Krzyż Wielki,

- Krzyż Wielki z Wieńcem Laurowym,

- Krzyż Wielki z Wieńcem Laurowym i Naszyjnikiem.

Artykuł 3.

Zmienia się treść lit. c ust. 2 art. 3 wzmiankowanej ustawy na następującą:
Cytat:c) Order dzieli się na 5 klas:

- Komandorię Orderu,

- Odznakę Orderu,

- Zieloną Wstęgę Orderu,

- Wielką Wstęgę Orderu,

- Wielką Wstęgę Orderu z Wieńcem Laurowym.

Artykuł 4.

Zmienia się treść lit. c ust. 4 art. 3 wzmiankowanej ustawy na następującą:
Cytat:c) Odznaczenie dzieli się na 5 klas:

- Krzyż Brązowy,

- Krzyż Srebrny,

- Krzyż Złoty,

- Krzyż Platynowy,

- Krzyż Irydowy.

Artykuł 5.

Zmienia się treść lit. c ust. 5-9 art. 3 i lit. c ust. 2 art. 4 wzmiankowanej ustawy na następującą:
Cytat:c) Odznaczenie dzieli się na 5 klas:

- Medal Brązowy,

- Medal Srebrny,

- Medal Złoty,

- Medal Platynowy,

- Medal Irydowy.

Artykuł 6.

Zmienia się treść lit. e ust. 10 art. 3 wzmiankowanej ustawy na następującą:
Cytat:e) Uznaje się za obowiązującą Uchwałę Narodów o Bohaterach Zjednoczonej Dżamahiriji Narodów z dnia 24 kwietnia 2012 r., w treści zawartej w załączniku nr 3.

Artykuł 7.

Zmienia się treść ust. 11 art. 3 wzmiankowanej ustawy na następującą:
Cytat:11. Wzory baretek odznaczeń cywilnych określa załącznik nr 1 do ustawy.

Artykuł 8.

Zmienia się treść art. 1 wzmiankowanej ustawy na następującą:
Cytat:Artykuł 1.

1. Odznaczenia cywilne nadaje Prezydent Republiki Bialeńskiej na wniosek Parlamentu Republiki Bialeńskiej lub z własnej inicjatywy.

2. Odznaczenia wojskowe nadaje Prezydent Republiki Bialeńskiej na wniosek Parlamentu Republiki Bialeńskiej, Dowódcy Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej lub z własnej inicjatywy.

3. Medal za Długoletnią Służbę w Policji Krajowej nadaje Prezydent Republiki Bialeńskiej na wniosek Prezesa Policji Krajowej lub z własnej inicjatywy.

4. Prezydent Republiki Bialeńskiej nadaje sobie odznaczenia cywilne i wojskowe wyłącznie na wniosek Parlamentu Republiki Bialeńskiej.

5. Prezydentowi przysługuje prawo odrzucenia każdego wniosku o nadanie odznaczenia.

Artykuł 9.

Zmienia się treść lit. c ust. 1 art. 4 na następującą:
Cytat:c) Order dzieli się na 6 klas:

- Krzyż Kawalerski,

- Krzyż Oficerski,

- Krzyż Komandorski,

- Krzyż Wielki,

- Krzyż Wielki z Mieczami,

- Krzyż Wielki z Mieczami i Naszyjnikiem.

Artykuł 10.

Dodaje się do art. 4 wzmiankowanej ustawy ust. 4a w treści:
Cytat:4a. Medal za Długoletnią Służbę w Policji Krajowej

a) Medal nadaje się w podzięce za służbę, trwającą co najmniej 1 rok, policjantom Policji Krajowej.

b) Medal nadaje się w święta państwowe oraz w innych nadzwyczajnych okolicznościach.

c) Medal posiada jedną klasę.

Artykuł 11.

Zmienia się treść ust. 5 art. 4 wzmiankowanej ustawy na następującą:
Cytat:5. Wzory baretek odznaczeń wojskowych określa załącznik nr 2 do ustawy.

Artykuł 12.

1. Usuwa się z ustawy wszystkie dotychczasowe załączniki.

2. Dodaje się do ustawy załączniki 1-3 w treści:

Cytat:Załącznik nr 1

Order Budowniczych Republiki

(Krzyż Kawalerski - Krzyż Oficerski - Krzyż Komandorski - Krzyż Wielki - Krzyż Wielki z Wieńcem Laurowym - Krzyż Wielki z Wieńcem Laurowym i Naszyjnikiem)

[ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND]

Order Patrona Republiki Bialeńskiej

(Komandoria Orderu - Odznaka Orderu - Zielona Wstęga Orderu - Wielka Wstęga Orderu - Wielka Wstęga Orderu z Wieńcem Laurowym)

[ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND]

Order Powstania Marcowego

(Krzyż Srebrny - Krzyż Złoty - Krzyż Wielki)

[ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND]

Bialeński Krzyż Zasługi

(Krzyż Brązowy - Krzyż Srebrny - Krzyż Złoty - Krzyż Platynowy - Krzyż Irydowy)

[ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND]

Medal Zasłużony dla Policji

(Medal Brązowy - Medal Srebrny - Medal Złoty - Medal Platynowy - Medal Irydowy)

[ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND]

Medal Zasłużony dla Sportu

(Medal Brązowy - Medal Srebrny - Medal Złoty - Medal Platynowy - Medal Irydowy)

[ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND]

Medal Zasłużony dla Nauki i Kultury

(Medal Brązowy - Medal Srebrny - Medal Złoty - Medal Platynowy - Medal Irydowy)

[ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND]

Medal Zasłużony dla Polityki Zagranicznej

(Medal Brązowy - Medal Srebrny - Medal Złoty - Medal Platynowy - Medal Irydowy)

[ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND]

Medal Zasłużony dla Rozwoju Regionów

(Medal Brązowy - Medal Srebrny - Medal Złoty - Medal Platynowy - Medal Irydowy)

[ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND]

Order Tytułu Bohatera

(Order Tytułu Bohatera Bialenii - Order Tytułu Bohatera Dżamahiriji - Powstańca Marcowego - Order Tytułu Bohatera Dżamahiriji - Bohatera Narodu Teutońskiego - Order Tytułu Bohatera Dżamahiriji - Bohatera Narodu Sarmackiego)

[ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND]

Medal Konkursowicza

(Medal Brązowy - Medal Srebrny - Medal Złoty)

[Obrazek: attachment.php?aid=5864] [Obrazek: attachment.php?aid=5863] [Obrazek: attachment.php?aid=5862]

Medal św. Izydora

(Order Brązowy - Order Srebrny - Order Złoty)

[Obrazek: attachment.php?aid=5867] [Obrazek: attachment.php?aid=5866] [Obrazek: attachment.php?aid=5865]

Medal za Aktywność

(Medal Brązowy - Medal Srebrny - Medal Złoty)

[Obrazek: attachment.php?aid=5870] [Obrazek: attachment.php?aid=5869] [Obrazek: attachment.php?aid=5868]
Cytat:Załącznik nr 2

Order Niepodległości

(Krzyż Kawalerski - Krzyż Oficerski - Krzyż Komandorski - Krzyż Wielki - Krzyż Wielki z Mieczami - Krzyż Wielki z Mieczami i Naszyjnikiem)

[ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND]

Medal Sił Zbrojnych

(Medal Brązowy - Medal Srebrny - Medal Złoty - Medal Platynowy - Medal Irydowy)

[ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND]

Medal Lotniczy

[ATTACHMENT NOT FOUND]

Medal Marynarki Wojennej

[ATTACHMENT NOT FOUND]

Medal za Długoletnią Służbę w Policji Krajowej

[Obrazek: attachment.php?aid=6601]

Krzyż Walecznych

[ATTACHMENT NOT FOUND]
Cytat:Załącznik nr 3

Cytat:
[Obrazek: eagle-40485_960_720.png]

UCHWAŁA NARODÓW O BOHATERACH ZJEDNOCZONEJ DŻAMAHIRIJI NARODÓW
z dnia 24 kwietnia 2012 r.

Tytuł Bohatera Dżahamiriji nadaje się:

1. Powstańcom Marcowym:

a) Muammarowi Janowi de Kaniewskiemu,

b) Andrzejowi Swarzewskiemu,

c) Akrypie Jasińskiemu,

d) Piterowi Jasińskiemu.

2. Bohaterom Narodu Teutońskiego:

a) Cesarzowi Jakobowi,

b) Królowi Michaelowi von Lichtensteinowi,

c) Hrabiemu Teutończyków Wojciechowi Hergemonowi,

d) Hrabiemu Teutończyków Aleksandrowi Euskadiemu,

e) Hrabinie Teutończyków Natalii von Lichtenstein-Hergemon.

3. Bohaterom Narodu Sarmackiego:

a) Jego Książęcej Wysokości Piotrowi Mikołajowi,

b) Jego Książęcej Wysokości Michałowi Feliksowi,

c) Diukowi Łukaszowi Nowickiemu.

(-) Muammar Jan de Kaniewski

Artykuł 13.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Tadeusz Krasnodębski
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości