Projekt rozp. WKNF ws. wprowadzenia zmian w przedsiębiorstwach Skarbu Państwa
#1
Wysoka Komisjo, 

przedstawiam projekt rozporządzenia, którego zadaniem jest unormowanie przedsiębiorstw będących własnością Skarbu Państwa. Jeżeli padną jakieś propozycje zmian nazw, będziemy debatować. Jeżeli nie będzie żadnych uwag, jutro wieczorem przejdziemy do głosowania.

Cytat:
[Obrazek: ?url=spolecznosc.bialenia.org.pl%2Fgalle..._33_49.png]

ROZPORZĄDZENIE WYSOKIEJ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W SPRAWIE
WPROWADZENIA ZMIAN W PRZEDSIĘBIORSTWACH SKARBU PAŃSTWA
z dnia XX 2017 r.

Na podstawie art. 32, ust. 3 lit. c Kodeksu Gospodarczego

Artykuł 1.

Niniejsze rozporządzenie ma na celu wprowadzenie zmian w przedsiębiorstwach Skarbu Państwa.

Artykuł 2.

1. Tworzy się przedsiębiorstwo pod nazwą Bialeńska Spółka Energetyczna, w skład której wejdą przedsiębiorstwa:

a) Zjednoczone Systemy Energetyczne Bialenii;

b) Bialeńskie Zakłady Paliwowe BIALEN;

c) Firma wydobywcza.

2. Bialeńska Spółka Energetyczna przejmuje pełnię kompetencji oraz posiadanych dóbr przedsiębiorstw wchodzących w jej skład.

Artykuł 3.

1. Tworzy się przedsiębiorstwo pod nazwą Bialeńska Spółka Transportowa, w skład której wejdą przedsiębiorstwa:

a) Kolej Transnordacka;

b) Bialeńskie Linie Lotnicze "Air Bialenia";

c) Bialeńskie Linie Kolejowe;

d) BIALENTIR  - Bialeńskie Transport Drogowy;

e) Bialeński Transport Morski;

f) Bialeńska Żegluga Morska;

g) Bialeńskie Linie Oceaniczne;

h) ZPPS "RazorTrain";

i) Zakłady Lotnicze "Ronon Air Tech";

j) Zakład Produkcji Sprzętu Rolniczego "Kalchem";

k) Polscy Ułanii - FIRMA TRANSPORTU DROGOWEGO;

l) Bialeńskie Porty Lotnicze;

m) Bialeńskie Porty Morskie;

n) Stocznia im. 1 Maja - Mesajno.

2. Bialeńska Spółka Transportowa przejmuje pełnię kompetencji oraz posiadanych dóbr przedsiębiorstw wchodzących w jej skład.

Artykuł 4.

1. Tworzy się przedsiębiorstwo pod nazwą Bialeńska Spółka Zbrojeniowa, w skład której wejdą przedsiębiorstwa:

a) Razor & Redwitz Firearms Corporation;

b) Zakłady Zbrojeniowe "Razor Arms - Bialenia";

2. Bialeńska Spółka Zbrojeniowa przejmuje pełnię kompetencji oraz posiadanych dóbr przedsiębiorstw wchodzących w jej skład.

Artykuł 5.

W obecnej formie pozostawia się przedsiębiorstwa:

a) Bialeńska Agencja Kosmiczna pod tą samą nazwą;

b) Bialeńskie Biuro Kartograficzne - mapy Bialenii pod nową nazwą Bialeńskie Biuro Graficzne;

c) Bial-food pod nową nazwą Bialeńska Spółka Żywnościowa.

Artykuł 6. 

1. Zamyka się działalność przedsiębiorstw:

a) Agencja Ochrony - "Razor Shield";

b) OUPK Faradobusów - Bialenia;

c) DOSTOIEVSKY BANK of Bialenia;

d) Dostojewski & Wspólnicy;

e) Dostojewska Foundation;

f) Erutrepa;

g) Arbuzowe Szalety;

h) Kancelaria prawna "Burbon";

i) Straż Kościelna;

j) Jahołdzka Straż Ochotnicza.

2. Skarb Państwa przejmuje pełnię posiadanych dóbr wymienionych przedsiębiorstw w ustępie 1. niniejszego artykułu. Środki zgromadzone na kontach przedsiębiorstw zostają przelane na konto Skarbu Państwa, a dobra materialne przekazane na sprzedaż. Środki zgromadzone podczas sprzedaży dóbr są własnością Skarbu Państwa.

3. Przedsiębiorstwa wymienione w ustępie pierwszym niniejszego artykułu mogą zostać odsprzedane prywatnym osobom za cenę ustaloną przez obie strony. Jeżeli przedsiębiorstwo nie zostanie sprzedane w przeciągu 7 dni od daty opublikowania niniejszego rozporządzenia, zamyka się działalność tych przedsiębiorstw.

Artykuł 7.

1. Do momentu wyznaczenia osób zarządzających przedsiębiorstwami będącymi własnością Skarbu Państwa ich obowiązki wykonuje Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego.

2. Ustęp 1. niniejszego artykułu nie dotyczy Bialeńskiego Biura Graficznego, którego osobą zarządzającą jest Maciej Kamiński.

3. Ustęp 1. niniejszego artykułu nie dotyczy Bialeńskiej Spółki Żwynościowej, którego osobą zarządzającą jest Sheldon Anszlus Lovelace.

Artykuł 8. 

1. Ilekroć przedsiębiorstwo nie zostało wymienione w niniejszym rozporządzeniu i nie zostało zarejestrowane, jest własnością Skarbu Państwa.

2. Działalność przedsiębiorstw będących własnością Skarbu Państwa, które nie zostały wymienione w niniejszym rozporządzeniu, zostaje zamknięta, a dobra zgromadzone przez te przedsiębiorstwa stają się własnością Skarbu Państwa.

Artykuł 9.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w momencie jego ogłoszenia.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

#2
Podoba mi się jednolitość nazw.

Jedyne uwagi: porty lotnicze wrzuciłbym do spółki transportowej, ewentualnie może da się je sprzedać? @"Mikołaj Patryk Dostojewski" mógłby być zainteresowany poszerzeniem swoich linii lotniczych.

Kwestia druga - nie jestem przekonany co do nazwy Bialeńska Spółka Transportowa. Ale nie mam innego pomysłu.

Kosmetyka:

Cytat:Do momentu wyznaczenia zarządzających osób zarządzających przedsiębiorstwami będącymi własnością Skarbu Państwa, ich zarządzającym zostaje obowiązki wykonuje Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego.

Cytat:...gdzie zarządzającym którego osobą zarządzającą jest Maciej Kamiński.

A i w ogóle, to moglibyśmy wystawić na sprzedaż nowoutworzone spółki. Może ktoś się skusi, a Skarb Państwa lubi dopływy gotówki.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
#3
(28.12.2017, 00:10:55)Tadeusz Krasnodębski napisał(a): Podoba mi się jednolitość nazw.
Dziękuję.
(28.12.2017, 00:10:55)Tadeusz Krasnodębski napisał(a): Jedyne uwagi: porty lotnicze wrzuciłbym do spółki transportowej, ewentualnie może da się je sprzedać? @"Mikołaj Patryk Dostojewski" mógłby być zainteresowany poszerzeniem swoich linii lotniczych.
Nie uważam, że to jest dobry moment na sprzedaż spółek, ponieważ nie mają one swojej wartości

Poprawki kosmetyczne za moment naniosę.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

#4
Jedyna moja uwaga to te porty, jednak wcielenie ich do transportu to świetny pomysl.

Mógłbym się zająć Bialenska Spółka Żywieniowa jednak z moim stanem konta, nie stać mnie nawet na testowanie działania uslug finansowych gospodarki.
Nazwy spółek bardzo wpadają w oko i da przyjemniejsze.
Co do firm transportowych to mamy e państwie kogoś od zarządzania drogami, więc może im by się "wcisnęło" transport?
(-) Sheldon Anszlus Lovelace
平和と進歩
Pokój i Postęp

UWAGA!!!
Odwołując się do mojej osoby:
a) nie używaj Nazwiska, jest ono zbyt cenne
b) zwracaj się poprzez oficjalne imię "Anszlus"
c) alternatywnie, aby uniknąć powtórzeń imienia, użyj *przed-imienia "Sheldon"
*przed-imię, coś na wzór drugiego imienia, jednak występuje ono przed oficjalnym imieniem. Mniej ważne od oficjalnego, jednak ważniejsze od drugiego. Stosowane jako zamiennik imienia oficjalnego.
#5
(28.12.2017, 09:56:56)Sheldon Anszlus Lovelace napisał(a): Jedyna moja uwaga to te porty, jednak wcielenie ich do transportu to świetny pomysl.
W takim razie tak też będzie.
(28.12.2017, 09:56:56)Sheldon Anszlus Lovelace napisał(a): Mógłbym się zająć Bialenska Spółka Żywieniowa jednak z moim stanem konta, nie stać mnie nawet na testowanie działania uslug finansowych gospodarki.
Wpiszę Ciebie jako osobę zarządzającą. Stan Twoje konta nic do tego nie ma. ---> Niebawem pierwsza wypłata. Big Grin
(28.12.2017, 09:56:56)Sheldon Anszlus Lovelace napisał(a): Co do firm transportowych to mamy e państwie kogoś od zarządzania drogami, więc może im by się "wcisnęło" transport?
Na początku wolę pozostawić większość przedsiębiorstw pod naszą kontrolą, później możemy o tym pomyśleć.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

#6
<Okrzyk zza drzwi, bo poruszenie tego problemu na krzykopudełku zostało przysypane dyskusją o wynagrodzeniach dla KRI.>

Czemu WKNF chce kompletnie zlikwidować organizacje paramilitarne?

</Okrzyk zza drzwi.>
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
#7
(28.12.2017, 19:49:57)Maciej Kamiński napisał(a): Czemu WKNF chce kompletnie zlikwidować organizacje paramilitarne?
Powstanie Bialeńska Spółka Zbrojeniowa. Smile

Edit: Jeżeli chcesz, możesz je od nas odkupić. Tongue
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

#8
Pewnie, prywatna armia to prestiżowa rzecz. Ustalcie cenę wywoławczą i do zobaczenia przy stoliku negocjacyjnym.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
#9
Bialeńska Spółka Zbrojeniowa i tak zostanie, ponieważ państwo nie może oddać pełni zbrojeń prywatnej osobie. Które z przedsiębiorstw Ciebie potencjalnie interesuje? Zawrę to w rozporządzeniu.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

#10
RazorShield, JSO i Straż Kościelna. Będę miał czym terroryzować pobliskie wioski.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
#11
Ze Strażą Kościelną nie ma żartów.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
#12
Naniosłem poprawkę umożliwiającą sprzedaż zamykanych przez nas przedsiębiorstw. O sprzedaży jeszcze poinformuję po przyjęciu rozporządzenia. Jeżeli nie ma więcej uwag, przechodzimy do głosowania. @"Tadeusz Krasnodębski" @"Sheldon Anszlus Lovelace" @"Bajtuś"
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

#13
ZA.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
#14
za
#15
Za
(-) Sheldon Anszlus Lovelace
平和と進歩
Pokój i Postęp

UWAGA!!!
Odwołując się do mojej osoby:
a) nie używaj Nazwiska, jest ono zbyt cenne
b) zwracaj się poprzez oficjalne imię "Anszlus"
c) alternatywnie, aby uniknąć powtórzeń imienia, użyj *przed-imienia "Sheldon"
*przed-imię, coś na wzór drugiego imienia, jednak występuje ono przed oficjalnym imieniem. Mniej ważne od oficjalnego, jednak ważniejsze od drugiego. Stosowane jako zamiennik imienia oficjalnego.
#16
Dziękuję, przyjęte.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości