Rozporządzenie WKNF ws. ustalenia podatku od przedsiębiorstw
#1
Cytat:
[Obrazek: ?url=spolecznosc.bialenia.org.pl%2Fgalle..._33_49.png]

ROZPORZĄDZENIE WYSOKIEJ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W SPRAWIE
USTALENIA PODATKU OD PRZEDSIĘBIORSTW
z dnia 27 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 4, ust. 2 Kodeksu Gospodarczego

Artykuł 1.

Niniejsze rozporządzenie ma na celu ustalenie wysokości, częstotliwości oraz sposobu pobierania podatku od przedsiębiorstw.

Artykuł 2. 

Podatek od przedsiębiorstw jest podatkiem bezpośrednim liniowym.

Artykuł 3.

1. Stawka podatku wynosi 15%.

2. Podatek jest naliczany od zysków przedsiębiorstwa (różnicy wpływów i wydatków).

3. Jeżeli różnica wpływów i wydatków przedsiębiorstwa jest ujemna lub równa 0, przedsiębiorstwo jest zwolnione z płacenia podatku.

4. Nie wyznacza się kwoty wolnej od podatku.

5. Z podatku zwolnione są przedsiębiorstwa w pierwszym okresie rozliczeniowym.

Artykuł 4.

1. Podatek jest uiszczany przez przedsiębiorstwo w dniu opublikowania sprawozdania finansowego danego przedsiębiorstwa.

2. Niewykonanie przelewu w terminie na konto Skarbu Państwa skutkuje nałożeniem kary finansowej zgodnie z Kodeksem Gospodarczym.

Artykuł 5.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w momencie jego ogłoszenia.

[Obrazek: ?url=3.bp.blogspot.com%2F--_kj0ziJT2c%2F...2FScan.jpg]
WYSOKI KOMISARZ NADZORU FINANSOWEGO
ANTONI KACPER BURBON-CONTI
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości