Uchwała WKNF ws. wprowadzenia zmian w przedsiębiorstwach Skarbu Państwa
#1
[official]
UCHWAŁA WYSOKIEJ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W SPRAWIE
WPROWADZENIA ZMIAN W PRZEDSIĘBIORSTWACH SKARBU PAŃSTWA
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 32, ust. 3 lit. c Kodeksu Gospodarczego

Artykuł 1.

Niniejsza uchwała ma na celu wprowadzenie zmian w przedsiębiorstwach Skarbu Państwa.

Artykuł 2.

1. Tworzy się przedsiębiorstwo pod nazwą Bialeńska Spółka Energetyczna, w skład której wejdą przedsiębiorstwa:

a) Zjednoczone Systemy Energetyczne Bialenii;

b) Bialeńskie Zakłady Paliwowe BIALEN;

c) Firma wydobywcza.

2. Bialeńska Spółka Energetyczna przejmuje pełnię kompetencji oraz posiadanych dóbr przedsiębiorstw wchodzących w jej skład.

Artykuł 3.

1. Tworzy się przedsiębiorstwo pod nazwą Bialeńska Spółka Transportowa, w skład której wejdą przedsiębiorstwa:

a) Kolej Transnordacka;

b) Bialeńskie Linie Lotnicze "Air Bialenia";

c) Bialeńskie Linie Kolejowe;

d) BIALENTIR  - Bialeńskie Transport Drogowy;

e) Bialeński Transport Morski;

f) Bialeńska Żegluga Morska;

g) Bialeńskie Linie Oceaniczne;

h) ZPPS "RazorTrain";

i) Zakłady Lotnicze "Ronon Air Tech";

j) Zakład Produkcji Sprzętu Rolniczego "Kalchem";

k) Polscy Ułanii - FIRMA TRANSPORTU DROGOWEGO;

l) Bialeńskie Porty Lotnicze;

m) Bialeńskie Porty Morskie;

n) Stocznia im. 1 Maja - Mesajno.

2. Bialeńska Spółka Transportowa przejmuje pełnię kompetencji oraz posiadanych dóbr przedsiębiorstw wchodzących w jej skład.

Artykuł 4.

1. Tworzy się przedsiębiorstwo pod nazwą Bialeńska Spółka Zbrojeniowa, w skład której wejdą przedsiębiorstwa:

a) Razor & Redwitz Firearms Corporation;

b) Zakłady Zbrojeniowe "Razor Arms - Bialenia";

2. Bialeńska Spółka Zbrojeniowa przejmuje pełnię kompetencji oraz posiadanych dóbr przedsiębiorstw wchodzących w jej skład.

Artykuł 5.

W obecnej formie pozostawia się przedsiębiorstwa:

a) Bialeńska Agencja Kosmiczna pod tą samą nazwą;

b) Bialeńskie Biuro Kartograficzne - mapy Bialenii pod nową nazwą Bialeńskie Biuro Graficzne;

c) Bial-food pod nową nazwą Bialeńska Spółka Żywnościowa.

Artykuł 6. 

1. Zamyka się działalność przedsiębiorstw:

a) Agencja Ochrony - "Razor Shield";

b) OUPK Faradobusów - Bialenia;

c) DOSTOIEVSKY BANK of Bialenia;

d) Dostojewski & Wspólnicy;

e) Dostojewska Foundation;

f) Erutrepa;

g) Arbuzowe Szalety;

h) Kancelaria prawna "Burbon";

i) Straż Kościelna;

j) Jahołdzka Straż Ochotnicza.

2. Skarb Państwa przejmuje pełnię posiadanych dóbr wymienionych przedsiębiorstw w ustępie 1. niniejszego artykułu. Środki zgromadzone na kontach przedsiębiorstw zostają przelane na konto Skarbu Państwa, a dobra materialne przekazane na sprzedaż. Środki zgromadzone podczas sprzedaży dóbr są własnością Skarbu Państwa.

3. Przedsiębiorstwa wymienione w ustępie pierwszym niniejszego artykułu mogą zostać odsprzedane prywatnym osobom za cenę ustaloną przez obie strony. Jeżeli przedsiębiorstwo nie zostanie sprzedane w przeciągu 7 dni od daty opublikowania niniejszego rozporządzenia, zamyka się działalność tych przedsiębiorstw.

Artykuł 7.

1. Do momentu wyznaczenia osób zarządzających przedsiębiorstwami będącymi własnością Skarbu Państwa ich obowiązki wykonuje Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego.

2. Ustęp 1. niniejszego artykułu nie dotyczy Bialeńskiego Biura Graficznego, którego osobą zarządzającą jest Maciej Kamiński.

3. Ustęp 1. niniejszego artykułu nie dotyczy Bialeńskiej Spółki Żwynościowej, którego osobą zarządzającą jest Sheldon Anszlus Lovelace.

Artykuł 8.

1. Ilekroć przedsiębiorstwo nie zostało wymienione w niniejszym rozporządzeniu i nie zostało zarejestrowane, jest własnością Skarbu Państwa.

2. Działalność przedsiębiorstw będących własnością Skarbu Państwa, które nie zostały wymienione w niniejszym rozporządzeniu, zostaje zamknięta, a dobra zgromadzone przez te przedsiębiorstwa stają się własnością Skarbu Państwa.

Artykuł 9.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie w momencie jego ogłoszenia.

[podpis]Antoni Kacper Burbon-Conti
Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego[/podpis]
[/official]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości