Ustawa o zmianie ustawy o Wyspach Przyjaźni
#1
Cytat:
[Obrazek: ?url=i.imgur.com%2FvdUQ0qe.png]

USTAWA O ZMIANIE USTAWY O WYSPACH PRZYJAŹNI
z dnia 3 stycznia 2018 roku

Artykuł 1.

Niniejsza ustawa ma na celu zmianę ustawy o Wyspach Przyjaźni z dn. 25 czerwca 2017 roku.

Artykuł 2.

1. Wzmiankowanej ustawie nadaje się charakter ustawy specjalnej w rozumieniu art. 4 Konstytucji Republiki Bialeńskiej z dn. 16 grudnia 2017 roku.

2. Ustala się następującą nazwę wzmiankowanej ustawy:

Cytat:USTAWA SPECJALNA O WYSPACH PRZYJAŹNI

Artykuł 3.

1. Z dotychczasowej treści art. 1 wzmiankowanej ustawy tworzy się ustęp 1.

2. Do art. 1 wzmiankowanej ustawy dopisuje się ustęp 2 w brzmieniu:

Cytat:2. Niniejsza ustawa ma charakter ustawy specjalnej w rozumieniu art. 4 Konstytucji Republiki Bialeńskiej z dn. 16 grudnia 2017 roku.

Artykuł 4.

1. Art. 2 ust. 1 zdanie pierwsze do znaku dwukropka wzmiankowanej ustawy otrzymuje brzmienie:

Cytat:Terytorium Wysp Przyjaźni uznaje się za region autonomiczny i przeznacza się na:

2. Art. 2 ust. 1 lit a, b oraz c wzmiankowanej ustawy nie ulegają zmianie.

Artykuł 5.

Do art. 3 wzmiankowanej ustawy dopisuje się ustęp 3 w brzmieniu:

Cytat:3. Na terenie Wysp Przyjaźni uznaje się za obowiązujące wszystkie akty normatywne powszechnie obowiązujące na terytorium Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 6.

Niniejsza ustawa wchodzi w życie w momencie wejścia w życie Konstytucji Republiki Bialeńskiej z dn. 16 grudnia 2017 roku.

(-) Tadeusz Krasnodębski
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości