Ustawa specjalna o incompatibilitas
#1
[official]
USTAWA SPECJALNA O INCOMPATIBILITAS
z dnia 3 stycznia 2018 roku

Artykuł 1.

Niniejsza ustawa ma na celu ustalenie urzędów, stanowisk i funkcji niepołączalnych, to jest takich, które nie mogą być sprawowane równocześnie przez jedną osobę.

Artykuł 2.

Niniejsza ustawa ma charakter ustawy specjalnej w rozumieniu art. 4 Konstytucji Republiki Bialeńskiej z dn. 16 grudnia 2017 roku.

Artykuł 3.

Zabrania się równoległego sprawowania funkcji Prezydenta Republiki Bialeńskiej oraz:

a) Wiceprezydenta Republiki Bialeńskiej;

b) Posła Parlamentu Republiki Bialeńskiej;

c) oskarżyciela publicznego;

d) sędziego ad hoc wyznaczonego do rozpoznania sprawy dotyczącej wykładni prawa lub zgodności aktów normatywnych niższego rzędu z aktami normatywnymi wyższego rzędu, chyba że brakuje innych kandydatów;

e) sędziego ad hoc wyznaczonego do rozpoznania w I instancji sprawy karnej, cywilnej lub administracyjnej.

Artykuł 4.

1. Zabrania się równoległego sprawowania funkcji Wiceprezydenta Republiki Bialeńskiej oraz Prezydenta Republiki Bialeńskiej.

2. W sytuacji, kiedy Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej dokańcza kadencję Prezydenta w razie opróżnienia urzędu bądź tymczasowo wykonuje obowiązki Prezydenta przez okres przekraczający 3 tygodnie, zabrania mu się równoległego sprawowania funkcji Posła Parlamentu Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 5.

Zabrania się równoległego sprawowania funkcji Posła Parlamentu Republiki Bialeńskiej oraz:

a) Prezydenta Republiki Bialeńskiej;

b) sędziego ad hoc wyznaczonego do rozpoznania sprawy dotyczącej wykładni prawa lub zgodności aktów normatywnych niższego rzędu z aktami normatywnymi wyższego rzędu, chyba że brakuje innych kandydatów;

c) sędziego ad hoc wyznaczonego do rozpoznania w I instancji sprawy karnej, cywilnej lub administracyjnej, chyba że brakuje innych kandydatów.

Artykuł 6.

Zabrania się równoległego sprawowania funkcji oskarżyciela publicznego oraz:

a) Prezydenta Republiki Bialeńskiej;

b) sędziego ad hoc wyznaczonego do rozpoznania sprawy dotyczącej wykładni prawa lub zgodności aktów normatywnych niższego rzędu z aktami normatywnymi wyższego rzędu, chyba że brakuje innych kandydatów;

c) sędziego ad hoc wyznaczonego do rozpoznania w I instancji sprawy karnej, cywilnej lub administracyjnej.

Artykuł 7.

Z orzekania w Trybunale Sprawiedliwości wyłączone są osoby, które:

a) stanowią strony w postępowaniu;

b) stanowiły strony w postępowaniu w I instancji;

c) są świadkami w postępowaniu;

d) były świadkami w postępowaniu w I instancji;

e) brały udział w orzekaniu w postępowaniu w I instancji.

Artykuł 8.

Niniejsza ustawa wchodzi w życie w momencie wejścia w życie Konstytucji Republiki Bialeńskiej z dn. 16 grudnia 2017 roku.

[podpis]Tadeusz Krasnodębski
Prezydent Republiki Bialeńskiej[/podpis][/official]
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości