Projekt rozporządzenia WKNF ws. wysokości wynagrodzenia członków WKNF
#1
Wysoka Komisjo, 

przedstawiam projekt rozporządzenia regulujący nasze zarobki. Inne instytucje mają ten przywilej, że to ich przewodniczący ustala wysokość wynagrodzenia, zaś my musimy ustalić to w sposób demokratyczny, głosując. Jeżeli uznacie, że kwota jest nieodpowiednia, proszę zgłaszać poprawki, jeżeli wszystko w porządku - głosujmy.

@"Tadeusz Krasnodębski" @"Sheldon Anszlus Lovelace" @"Bajtuś"

Cytat:
[Obrazek: ?url=i.imgur.com%2FvdUQ0qe.png]

ROZPORZĄDZENIE WYSOKIEJ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
WS. WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW WYSOKIEJ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

z dnia xx stycznia 2018 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 Kodeksu Gospodarczego
oraz Rozporządzenia WKNF ws. wysokości wynagrodzeń pracowników instytucji państwowych

Artykuł 1.

Wynagrodzenie dla członków Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego wypłacane jest według systemu obowiązującego w Republice Bialeńskiej.

Artykuł 2.

1. Ustala się stawkę zasadniczą wynagrodzenia dla członków Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego na kwotę 550 bialenów.

2. Ustala się stawkę zasadniczą wynagrodzenia dla Wysokiego Komisarza Nadzoru Finansowego na kwotę 650 bialenów.

Artykuł 3.

1. Wynagrodzenie Wysokiego Komisarza Nadzoru Finansowego nie sumuje się z wynagrodzeniem przewidzianym dla członków Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego. 

2. Prezydent Republiki Bialeńskiej lub wyznaczony przez niego członek Gabinetu Prezydenta nie otrzymuje wynagrodzenia z racji pełnienia funkcji członka Komisji z urzędu.

Artykuł 4.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w momencie jego ogłoszenia.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

#2
Tak więc niech stanie się ZA
(-) Sheldon Anszlus Lovelace
平和と進歩
Pokój i Postęp

UWAGA!!!
Odwołując się do mojej osoby:
a) nie używaj Nazwiska, jest ono zbyt cenne
b) zwracaj się poprzez oficjalne imię "Anszlus"
c) alternatywnie, aby uniknąć powtórzeń imienia, użyj *przed-imienia "Sheldon"
*przed-imię, coś na wzór drugiego imienia, jednak występuje ono przed oficjalnym imieniem. Mniej ważne od oficjalnego, jednak ważniejsze od drugiego. Stosowane jako zamiennik imienia oficjalnego.
#3
za
#4
ZA

@"Tadeusz Krasnodębski" ?
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

#5
ZA.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
#6
Dziękuję. Oczywiście przeszło.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości