Projekt ustawy o zmianie ustawy o tytułach szlacheckich
#21
Łokej. To dorzucam ten projekt:
Cytat:
[Obrazek: ?url=spolecznosc.bialenia.org.pl%2Fgalle..._33_49.png]

USTAWA O ZMIANIE USTAWY O RZESZY BIALEŃSKIEJ
z dnia XX stycznia 2018 r.

Artykuł 1.

Niniejsza ustawa ma na celu modyfikację ustawy o utworzeniu Kolosalnego Związku Obszarników i Wolnych Miast ze Starobialenii, Pomorza, Dżamahiriji Bengazijskiej, Jahołdajewszczyzny oraz Anatolii, za wyjątkiem Anatolii Brodryjskiej z dnia 10 czerwca 2016 r..

Artykuł 2.

1. Wzmiankowanej ustawie nadaje się charakter ustawy specjalnej w rozumieniu art. 4 Konstytucji Republiki Bialeńskiej z dnia 16 grudnia 2017 roku.

2. Zmienia się nazwę wzmiankowanej ustawy na następującą:
Cytat:USTAWA SPECJALNA O UTWORZENIU KOLOSALNEGO ZWIĄZKU OBSZARNIKÓW I WOLNYCH MIAST Z POLESIA, AJSZABURGII, POMORZA, OCEANII, DŻAMARHIRIJI BENGAZIJSKIEJ, JAHOŁDAJEWSZCZYZNY, EQUESTRALII, ANATOLI ORAZ ANATOLII

Artykuł 3.

1. Dotychczasowy art. 1 wzmiankowanej ustawy staje się art. 1a.

2. Do ustawy dodaje się art. 1 w treści:
Cytat:Artykuł 1.

Niniejsza ustawa ma charakter ustawy specjalnej w rozumieniu art. 4 Konstytucji Republiki Bialeńskiej z dnia 16 grudnia 2017 roku.

Artykuł 4.

Art. 1a ust. 2 wzmiankowanej ustawy zyskuje brzmienie:

Cytat:2. Na terytorium dawnych Pryncypatu Lahazydii oraz Anatolii Brodryjskiej tworzy się Kolosalny Związek Obszarników i Wolnych Miast z Polesia, Ajszaburgii, Pomorza, Oceanii, Dżamahiriji Bengazijskiej, Jahołdajewszczyzny, Equestralii, Anatoli, oraz Anatolii, zwany dalej Rzeszą Bialeńską.

Artykuł 5.

Do art. 1a wzmiankowanej ustawy dodaje się ust. 3 w treści:
Cytat:3. Terytorium Rzeszy Bialeńskiej uznaje się za region autonomiczny, na którym obowiązują wszystkie akty normatywne powszechnie obowiązujące na terenie Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 6.

Do art. 4 wzmiankowanej ustawy dodaje się ustęp 4 w brzmieniu:
Cytat:4. W miejsce niedziałających majątków lennych tworzy się automatycznie wolne miasta, na zasadach określonych w ustawie o tytułach szlacheckich.

Artykuł 7.

Z chwilą wejścia ustawy w życie Anatolia Brodryjska zostaje włączona do Rzeszy Bialeńskiej.

Artykuł 8.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-)

PS. Nie powinniśmy zrobić z tego ustawy specjalnej?
PSS. I głosowanie się nam skomplikuje, uprzedzam z góry.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#22
(08.01.2018, 23:40:14)Maciej Kamiński napisał(a): Nie powinniśmy zrobić z tego ustawy specjalnej?

No właśnie powinniśmy. Tongue Możesz wzorować się nowelką ustawy o Wyspach Przyjaźni.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
#23
Wszystko poprawione.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#24
Debata potrwa do jutra, acz raczej do rana, niż do wieczora. Potem przejdziemy do głosowania, które, z racji tego, że brak pełnej reformy robi nam sprzeczności (które nie byłyby tragiczne, w tym wypadku... ale, skoro już motywacja konduktorska mnie tknęła, to postarajmy się ich uniknąć), podzielone zostanie na dwie części - wpierw przegłosujemy (lub nie) poprawki do projektu z postu otwierającego, a potem wersję ostateczną zmiany ustawy o tytułach + zmianę ustawy o Rzeszy, razem, w jednym głosie.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#25
Myślę, że powinniśmy, zgodnie z założeniami, przejść do głosowania i sprawnie zaakceptować te projekty.
Frederick Martin Hufflepuff
______________________________
polityk, dziennikarz, ojciec-założyciel Santanii i Burgii, Wicemarszałek Parlamentu RB, redaktor naczelny gazety "wBialenii", dyrektor Bialeńskiego Ośrodka Badania Opinii Publicznej, Delegat Główny Bialenii przy MUP, były Wiceprezydent Bialenii, były Lider i Wicelider partii Wspólnota Rozwoju, były Wiceminister i Minister Kultury i Sportu, były Marszałek Parlamentu XIX i XXIV Kadencji, były Wiceminister Edukacji Narodowej, były kandydat na stanowisko prezydenta Republiki Bialeńskiej
Więcej tutaj
Odpowiedz
#26
@"Bajtuś", @"Iwan Pietrow", zgadzacie się z Frycem?
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#27
do dzieła.
Odpowiedz
#28
Możemy głosować.
(-) Iwan Iwanowicz I Pietrow
Car Brodrii
Prezes Policji Krajowej

[Obrazek: iwamini.png?w=960]
Odpowiedz
#29
To jedziemy z fazą I. Przypominam poprawki:
Cytat:2. Folwarki mogą zostać odebrane wyłącznie na mocy prawomocnego orzeczenia sądowego.
Cytat:10. Z momentem zrzeczenia się tytułu szlacheckiego przez dzierżońcę, majątek uznaje się za niedziałający i dokonuje jego przemiany w wolne miasto, pod zarządem dożywotnim dzierżońcy.

10a. Majątki zarchiwizowane przed XX stycznia 2018 r. pozostają w tym stanie, chyba że ich dawni dzierżońcy złożą wniosek do Prezydenta Republiki Bialeńskiej o zamianę ich w wolne miasta.

Głosuję ZA obydwiema z nich.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#30
2x za
Odpowiedz
#31
Głosuję dwukrotnie ZA.
(-) Iwan Iwanowicz I Pietrow
Car Brodrii
Prezes Policji Krajowej

[Obrazek: iwamini.png?w=960]
Odpowiedz
#32
2x ZA
Frederick Martin Hufflepuff
______________________________
polityk, dziennikarz, ojciec-założyciel Santanii i Burgii, Wicemarszałek Parlamentu RB, redaktor naczelny gazety "wBialenii", dyrektor Bialeńskiego Ośrodka Badania Opinii Publicznej, Delegat Główny Bialenii przy MUP, były Wiceprezydent Bialenii, były Lider i Wicelider partii Wspólnota Rozwoju, były Wiceminister i Minister Kultury i Sportu, były Marszałek Parlamentu XIX i XXIV Kadencji, były Wiceminister Edukacji Narodowej, były kandydat na stanowisko prezydenta Republiki Bialeńskiej
Więcej tutaj
Odpowiedz
#33
Dziękuję za oddane głosy, obie poprawki (wstępnie) przyjęte.

Teraz jedziemy z głosowaniem nad obydwoma właściwymi projektami. Z uwagi na eliminację sprzeczności, przypominam, tylko jeden głos na obydwa.

Pozwolę sobie przypomnieć całość:
Cytat:
[Obrazek: ?url=i.imgur.com%2FvdUQ0qe.png]

USTAWA O ZMIANIE USTAWY O TYTUŁACH SZLACHECKICH
z dnia XX stycznia 2018 r.

Artykuł 1.

Niniejsza ustawa ma na celu modyfikację ustawy o tytułach szlacheckich z dnia 1 grudnia 2013 r.

Artykuł 2.

Zmienia się treść ust. 2 art. 3 wzmiankowanej ustawy na następującą:
Cytat:2. Folwarki mogą zostać odebrane wyłącznie na mocy prawomocnego orzeczenia sądowego.

Artykuł 3.

Zmienia się treść lit. g i h ust. 9 art. 4 wzmiankowanej ustawy na następującą:
Cytat:g) Kniaź/kniahini - kniaziostwo,

h) Wielki kniaź/wielka kniahini - wielkie kniaziostwo,

Artykuł 4.

Zmienia się treść ust. 10 art. 4 wzmiankowanej ustawy na następującą:
Cytat:10. Z momentem zrzeczenia się tytułu szlacheckiego przez dzierżońcę, majątek uznaje się za niedziałający i dokonuje jego przemiany w wolne miasto, pod zarządem dożywotnim dzierżońcy.

10a. Majątki zarchiwizowane przed XX stycznia 2018 r. pozostają w tym stanie, chyba że ich dawni dzierżońcy złożą wniosek do Prezydenta Republiki Bialeńskiej o zamianę ich w wolne miasta.

Artykuł 5.

Zmienia się treść ust. 5 art. 5 wzmiankowanej ustawy na następującą:
Cytat:5. Dzierżoniącym drugie lenno przysługuje dodatkowy tytuł szlachecki, przyznawany po kolei z listy tytułów, jednak ze zmienioną liczbą wymaganych folwarków.

Artykuł 6.

Do załącznika numer 1 dodaje się zestaw dodatkowych tytułów i nazw majątków lennych numer 2 o nazwie: "Jahołdzkie" w treści:
Cytat:[Zestaw dodatkowych tytułów i nazw majątków lennych numer 2 (Jahołdzkie)]

1. Folwark nosi w tym zestawie nazwę: "kosz".

2. Sotnik/sotnica - sotnia - 3-5 koszy.

3. Esauł (tytuł obupłciowy) - asawuł - 6-11 koszy.

4. Tumenamir/tumenamira - tumen - 12-17 koszy.

5. Szejk/szejkowa - muhafaza - 18-29 koszy.

6. Emir/emirka - emirat - 30-49 koszy.

7. Wezyr/wezyrka - nom - 50-74 kosze.

8 Nurredin/nurredina - szabijja - 75-99 koszy.

9. Kagan/kaganka - kaganat - 100-149 koszy.

10. Szach/szachowa - stan - 150-199 koszy.

11. Sułtan/sułtanka - sułtanat - 200-299 koszy.

12. Ataman/atamanka - atamanat - 300-399 koszy.

13. Jahołdaj/jahołdaja - jumak - 400 i więcej koszy.

Artykuł 7.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-)
Cytat:
[Obrazek: ?url=spolecznosc.bialenia.org.pl%2Fgalle..._33_49.png]

USTAWA O ZMIANIE USTAWY O RZESZY BIALEŃSKIEJ
z dnia XX stycznia 2018 r.

Artykuł 1.

Niniejsza ustawa ma na celu modyfikację ustawy o utworzeniu Kolosalnego Związku Obszarników i Wolnych Miast ze Starobialenii, Pomorza, Dżamahiriji Bengazijskiej, Jahołdajewszczyzny oraz Anatolii, za wyjątkiem Anatolii Brodryjskiej z dnia 10 czerwca 2016 r..

Artykuł 2.

1. Wzmiankowanej ustawie nadaje się charakter ustawy specjalnej w rozumieniu art. 4 Konstytucji Republiki Bialeńskiej z dnia 16 grudnia 2017 roku.

2. Zmienia się nazwę wzmiankowanej ustawy na następującą:
Cytat:USTAWA SPECJALNA O UTWORZENIU KOLOSALNEGO ZWIĄZKU OBSZARNIKÓW I WOLNYCH MIAST Z POLESIA, AJSZABURGII, POMORZA, OCEANII, DŻAMARHIRIJI BENGAZIJSKIEJ, JAHOŁDAJEWSZCZYZNY, EQUESTRALII, ANATOLI ORAZ ANATOLII

Artykuł 3.

1. Dotychczasowy art. 1 wzmiankowanej ustawy staje się art. 1a.

2. Do ustawy dodaje się art. 1 w treści:
Cytat:Artykuł 1.

Niniejsza ustawa ma charakter ustawy specjalnej w rozumieniu art. 4 Konstytucji Republiki Bialeńskiej z dnia 16 grudnia 2017 roku.

Artykuł 4.

Art. 1a ust. 2 wzmiankowanej ustawy zyskuje brzmienie:

Cytat:2. Na terytorium dawnych Pryncypatu Lahazydii oraz Anatolii Brodryjskiej tworzy się Kolosalny Związek Obszarników i Wolnych Miast z Polesia, Ajszaburgii, Pomorza, Oceanii, Dżamahiriji Bengazijskiej, Jahołdajewszczyzny, Equestralii, Anatoli, oraz Anatolii, zwany dalej Rzeszą Bialeńską.

Artykuł 5.

Do art. 1a wzmiankowanej ustawy dodaje się ust. 3 w treści:
Cytat:3. Terytorium Rzeszy Bialeńskiej uznaje się za region autonomiczny, na którym obowiązują wszystkie akty normatywne powszechnie obowiązujące na terenie Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 6.

Do art. 4 wzmiankowanej ustawy dodaje się ustęp 4 w brzmieniu:
Cytat:4. W miejsce niedziałających majątków lennych tworzy się automatycznie wolne miasta, na zasadach określonych w ustawie o tytułach szlacheckich.

Artykuł 7.

Z chwilą wejścia ustawy w życie Anatolia Brodryjska zostaje włączona do Rzeszy Bialeńskiej.

Artykuł 8.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-)

Głosuję ZA.
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#34
za
Odpowiedz
#35
ZA
Frederick Martin Hufflepuff
______________________________
polityk, dziennikarz, ojciec-założyciel Santanii i Burgii, Wicemarszałek Parlamentu RB, redaktor naczelny gazety "wBialenii", dyrektor Bialeńskiego Ośrodka Badania Opinii Publicznej, Delegat Główny Bialenii przy MUP, były Wiceprezydent Bialenii, były Lider i Wicelider partii Wspólnota Rozwoju, były Wiceminister i Minister Kultury i Sportu, były Marszałek Parlamentu XIX i XXIV Kadencji, były Wiceminister Edukacji Narodowej, były kandydat na stanowisko prezydenta Republiki Bialeńskiej
Więcej tutaj
Odpowiedz
#36
ZA
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Odpowiedz
#37
Głosuję ZA.
(-) Iwan Iwanowicz I Pietrow
Car Brodrii
Prezes Policji Krajowej

[Obrazek: iwamini.png?w=960]
Odpowiedz
#38
I pięknie, cudownie i sprawnie poszło. Zamykamy głosowanie z jednogłośnym poparciem dla całości zmian.

Konduktorze łaskawy?
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Odpowiedz
#39
To się nazywa przykładna demokracja przedstawicielska. Tylko robić screeny i wysyłać na Wiejską.

(-) Tadeusz Krasnodębski
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości